Zelf (na)gelopen routes aanbrengen op OSM

Het is winter, gure wind, te warm voor het jaargetijde en slagregens. Tijd om de gelopen en gefietste routes in kaart te brengen.
Maar ik loop regelmatig tegen het dilemma auteursrecht/copyright aan. Dit zit me niet geheel lekker vandaar dat ik een en ander wil bespreken om meer duidelijkheid hieromtrent te verkrijgen.

Om routes op OSM te plaatsen ben ik begonnen met routes van Recreatie Achterhoek en Liemers, van deze organisatie weet ik dat de routes overgenomen mogen worden door OSM.
Dit is vermoedelijk door een medemapper aangevraagd, waarop er een melding op blog.openstreetmap.nl en op talk.nl is geplaatst. Ook heeft in de colofon van www.recreatieschap.nl een dergelijke boodschap gestaan, helaas is de organisatie Per 1 januari 2014 opgeheven en zijn de taken overgedragen aan andere organisaties.

Een groot aantal van de vermelde routes zijn oorspronkelijk ANWB routes, omdat de markeringsbordjes langs de wegen/paden dit laten weten. De meeste routes zijn verkrijgbaar bij VVV kantoren…

Wie heeft de auteursrechten van dit soort routes??

Om begin te maken, is de wikipagina “WikiProject Nederland Wandelroutes” een goed uitgangspunt om te starten.

Laten we als tweede voorbeeld de routes van natuurmonumenten nemen. In de achterhoek zijn veel gebieden van natuurmonumenten, vandaar deze persoonlijke keuze.
Op de wiki staan een aantal routes van natuurmonumenten.
Ga ik nu kijken wat de website van natuurmonumenten in haar copyright sectie schrijft:

Is er iemand die namens OpenStreetMap al toestemming heeft gevraagd, en is dit überhaupt noodzakelijk?

Het leuke is dat Natuurmonumenten OpenStreetMap zelfs gebruikt op haar site :slight_smile: Ik hoop, als er op dit moment, nog geen toestemming zou zijn, er wel toestemming gaat komen om de routes van natuurmonumenten op OSM te mogen plaatsen.

Tsja,

Ik zelf zou hier opportuun mee omgaan.

Het gegeven dat Natuurmonumenten zelf commercieel gebruik maakt van OSM, waar denkelijk geen vergoeding tegenover staat, maar je weet het maar nooit, is op zich al een argument.

Niets is er op tegen om routes in het veld na te lopen en de GPX als route in OSM op te nemen - dat mag iedereen. Dat je dan de door jou gewandelde route de naam geeft van de route zoals door de diverse aanbieders (ANWB, VVV, Natuurmonumenten e.d.) zou dan de enige stap zijn die tegen het auteursrecht indruist?

veel bekende routes (Pieterpad, Mergellandroute,…) staan in OSM en volgens mij is niemand daar ‘eigenaar’ van, ook al geven ze een folder met mooie plaatsjes, wetenswaardigheden en - vooral - adressen van horeca, uit.

Gewoon doen zou ik zeggen - het zal zo’n vaart niet nemen.

Per slot van rekening gebruiken we soms ook wel eens stiekem data van Grote Goochel met Straatblik om even te verifiëren hoe die straat precies heette, wat het wegdek was e.d. zonder zelf fysiek terug te keren naar de plek des onheils - wat volgens de - eenzijdige - voorwaarden van Grote Goochel niet mag.

Deze manier van interpreteren geeft me een goed gevoel. Je ziet namelijk dat veel (commerciële) aanbieders bepaalde bestaande routes op haar site herhalen met andere teksten, foto’s en andere zaken.

Voortbordurend op bovenstaande: Is het toegestaan om een website te maken waar de routes die op OSM staan te promoten met eigen informatie, foto’s, horeca toegangkelijkheden etc?
(ik geef als voorbeelden: http://gpstracks.nl/ en http://www.gpsies.com/ maar ook een (particuliere) site zoals de zeer mooie site http://wandelbeeld.nl/)

Beste Martin, het lijkt mij zonder de officiele toestemming van de originele routemaker in te druisen tegen de goede orde. Het pad of route en zeker de oude LAW of Wandelnet routes zijn wel degelijk beschermd. Kijk en huiver even in de historie waarin de Franse paden van het tableau zijn verdwenen, wegens copright problemen. Dus in OSM nooit zonder toestemming materiaal van derden opnemen en zichtbaar maken, volgens mij een leefregel. Maar vreemd is het wel dat je slechts dan tracks of routes op mag nemen die gemarkeerd zijn ? Een spagaat ? Ik zou zeggen nooit zonder vastgelegde toestemming, vraag het gewoon aan Natuurmonumenten onder het eerder aangekaarte argument ze toch ook OSM gebruiken of benutten. Maar is dat nu juist niet de kracht van OSM, geen beperkingen of rechten ? Natuurmonumenten belt terug !

º Is er een plek op de wiki waar deze toestemmingen staan vermeld?
º Is er ergens een “standaard” mail tekst die gebruikt zou kunnen worden om toestemming te vragen?

Zou erg handig kunnen zijn, anders zou iedereen het wiel moeten uitvinden om een brief/mail of telefoongesprek te maken/houden.
Tevens zal dit een stukje profesionaliteit uitstralen, de één is misschien niet zo handig om toestemming te vragen waardoor het verzoek negatief kan worden beantwoord.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Bestaande_geodata_hergebruiken

Dank je voor de link.
Lees ik goed dat in het geval van wandel- en fietspaden de vraag aan de desbetreffende sites is om gebruik te maken van hun gpx data?

Doel: GPX data van websites
Hieronder een overzicht van de websites die gevraagd zijn om hun GPX data te delen met OSM
  • En als je nu zelf de gpx track hebt nagelopen?

  • Zo verzamelen de (meeste van de) gevraagde sites toch ook hun data?

Iets verder naar beneden op de pagina staat een voorbeeldbrief die gebruikt zou kunnen worden. Is het tijd om deze te actualiseren?
Zelf zou ik voorstellen om de BAG import er in op te nemen. Is het mogelijk om samen met meer ervaring in deze een nieuwe brief te maken?

Tevens zou ik willen voorstellen om het mail verkeer openbaar te maken, zo kan een ieder lezen wat er gevraagd is, en wat het antwoord erop is geweest.
(Of werkt dit niet?)

Hi

Je moet slechts de stoute schoenen aan willen trekken, bij verkenningen loop ik veelvuldig toestemming tot betreding te bevragen. Dat wordt altijd als vriendelijk ervaren en het is een positieve insteek die als smeerolie werkt. Natuurmonumenten komt naar mijn verwachting pas volgend jaar erop terug.

Natuurlijk begrijp ik dat Natuurmonumenten terug belt, maar om een verzoek tot plaatsing van de wandelroutes vermeld op de site van Natuurmonumenten zou het beter zijn om goed onderbouwd te werk te gaan.
Het nadeel van een telefoongesprek is dat je er niet op terug kunt vallen. Vandaar dat dit topic is opgezet.

Als je een route naloopt en vastlegd met gps, is al eerder gesuggereerd dat deze data dan uniek is (meerdere trackpunten bijvoorbeeld)
De meeste websites verzamelen zo haar data, eventueel beschikbaar gesteld door personen die het aan deze sites aanleveren.

Dit is juist de vraag waar het mij om gaat. Of zijn de andere sites in overtreding door auteursrechtschending?

Nogmaals, graag zou ik, als “beginnend” mapper samen met een ervaren mapper, die ervaring heeft met aanvraag aan een organisatie (in bovenstaand voorbeeld Natuurmonumenten) , een mail willen opstellen welke dan goed onderbouwd is om een “nee” te voorkomen.

Hi Commodoortje, het telefoontje is slechts een verkennend begin, wie is de juiste persoon om mee te praten ? Daarop volgt dan een vervolg gesprek in nog steeds een verkennend stadium met als ondertoon en boodschap de vraag over samenwerking mbt de data.

Ja IMHO wel, publicatie zonder toestemming van de auteur of eigenaar is een inbreuk op het copryght, de Franse GR heeft voorzover ik mij kan herinneren na een wettelijke uitspraak alle verwijzingen later verwijderen.

Ik wil je wel op sleeptouw nemen, maar een mail opstellen is pas het laatste formele stadium en een vormelijke mail is IMHO verre van ideaal je kunt bij een mondeling gesprek veel meer nuances weergeven. En je moet een ander altijd de gelegenheid geven op een voor jou negatief standpunt in te nemen, vragen staat vrij en nee heb je en ja kun je krijgen. Dus nee voorkomen kan niet !
Mijn andere draadje is ook op deze manier opgezet, refereren aan, zoeken naar de juiste persoon, overleggen en de vraag stellen. Waarop het antwoord kan verschillen van een kort nee, misschien, tot ja maar of gelijk positief, dat gaan we doen of dat mag wel.
Ik ben zo ooit met ministeriele toestemming in de Nationaalpark de Utrechtse Heuvelrug IO werkgroep beland om de belangen van de vrijwilligersorganisaties bij die plannen te behartigen.

Allereerst dank voor je hulp, deze zal ik met beide handen aanvaarden. Misschien is het een idee om de te nemen en de genomen stappen in dit draadje te plaatsen.
Zo kan een ieder aanvullingen/commentaren plaatsen met als doel een positief resultaat.

Welk draadje bedoel je?

Hi Commodoortje,

Daar mag je nog een jaar op wachten denk ik. Dat werkt zonder tromgeroffel veel beter. Je kunt het zien als lobbyen een lange termijn proces.

Als je data in het veld verzamelt en daarna een plek geeft in OSM, is toestemming van organisaties als Natuurmonumenten niet nodig.

Traildino wat is er uiteindelijk uit dit draadje gekomen http://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=19312 ik heb even moeten denken maar 't was meer dan 2 jaar terug. Het lijkt op een vollendete ? Wat als Wandelnet ook haar routes gaat/heeft (ge)digitaliseerd, staan de sluizen dan open voor eindeloze kopien. Dan kun je bovendien niet een route nalopen op de markeringen. Is het verdwijnen van de gids dan niet de dood in de pot voor Wandelnet en verdwijnen alle routes uit beeld net als het onderhoud van de markeringen. Ja ik weet het, Pieterpad zal het met grote aantallen wandelaars en ondernemers nog wel redden, maar minder populaire routes als de Streekpaden of het Hertogenpad ? De grondregel hier is toch markeer wat er is of staat, dan is er niets meer en moet het verwijderd worden denk ?

Ik heb het niet gevolgd. Als ik nu Frankrijk check, zie ik wel wat toevoegingen, m.n. rond Parijs. Maar andere paden/relaties lijken te verkruimelen, wat helaas een algemene onhebbelijkheid is van OSM. Het valt me ook op dat OSM in Frankrijk niet echt populair is.

Wat de toekomst betreft: we zullen het zien. Heb geen idee. Misschien kunnen wij als OSM de Wandelnetten een handje helpen.

Dat klopt: natuurlijk mag je het pad taggen in OSM. Alleen zou er merken- of auteursrecht op de naam van de wandelroute (de aaneenschakeling van verschillende segmenten in een relatie) kunnen rusten.

Een routerelatie van de segmenten maken en die vervolgens de beschermde naam van de route geven (GR5, Pieterpad, Smokkelaarsroute) en zo in OSM opnemen, dat is volgens mij het punt van discussie.

Een folder o.i.d. kopen en de getekende route zelf moeizaam in je GPS programmeren om hem bij nacht en ontij te kunnen lopen: dat mag natuurlijk wel - ook als die folder van je buurman is.

‘Belangrijke’ routes als Pieterpad zijn inmiddels publiek bezit en ik geloof niet dat hier in NL iemand bezwaar maakt, en of we nu zo gewichtig moeten doen over een 4,5 kilometer lange wandeling die door de plaatselijke VVV als ‘Ommetje achter de duinen’ gedoopt is…? Ik weet het niet.

Op 1 januari 2015 zal een gedeelte van de Auteurswet versoepelt gaan worden.
Het voorstel dateert van 11-02-13 en is onderdeel van de modernisering van het auteursrecht die in het regeerakkoord is aangekondigd.

Het gaat hier om afschaffing van geschriftenbescherming, na 1 januari 2015 zullen dan alleen nog geschriften waaraan een creatieve prestatie van de maker ten grondslag ligt worden beschermd. Het kabinet wil met de modernisering van het auteursrecht ruimte bieden voor creativiteit en innovatie. Daarvoor is belangrijk dat alleen nog creatieve prestaties worden beschermd. Teeven vindt dat feitelijke informatie in beginsel zo toegankelijk en uitwisselbaar mogelijk moet zijn.

Als ik bovenstaande vertaal naar routes, dan is een route feitelijke informatie die in beginsel toegangkelijk en uitwisselbaar moet zijn. Nu ben ik geen jurist maar er zijn op meer gebieden zaken die hiermee hun voordeel kunnen behalen.
De uitgebrachte folder zal beschermd blijven, de track/route niet meer (hoop ik).

Hi Commodoortje,

Daar begint de strijd al, IMHO geldt dat creatieviteit voor alle routes algemeen eigendom of niet. Ik ben ergens in 80 bij Op Lemen Voeten, begonnen met het promoten van wandelen, maar een route uitzetten van een dag kost er 4, zonder het uitzoek werk voor een attratieve belevenis en de plaatselijke historie, dat is veel meer misschien wel 8 dagen voor 6 - 7 uur wandelen. De eerste gedrukte wandelroutes waren stencilwerk op A4, padvinderswijs met streepjes links rechts of rechtdoor, opletten dus meer een hike. andere routes waren oa van OLAT, een A5 met rumte voor prestatie stempels om je geloofwaardigheid op te vijzelen. Maar nog steeds creatief !?