Wygładzanie dróg

Nawiązując do pewnych kwestii poruszonych w tym temacie, postanowiłem stworzyć bardzo proste narzędzie do wyszukiwania zbyt kanciastych dróg. W założeniu narzędzie ma robić coś podobnego do MapRoulette omówionego tutaj.
Głównym zamierzeniem było ułatwienie eliminacji drogi w kształcie litery “z” w miejscu, gdzie powinna być prosta, choć te akurat błędy można znaleźć przy pomocy keepright.at.
Zacznę od przykładu:
http://www.openstreetmap.org/?mlat=52.335018&mlon=14.902688#map=19/52.33502/14.90269
na pierwszy rzut oka wszystko jest OK. Dopiero po otwarciu w JOSM i dużym przybliżeniu widać:

Keepright.at pokazuje tutaj coś takiego

Narzędzie jest tutaj:
http://prac.im.pwr.wroc.pl/~polowcz/osm

Krótka instrukcja obsługi - na stronie OSRM wyszukujemy trasę tak, aby przebiegała interesującą nas drogą i pobieramy plik gpx. Następnie ten plik wrzucamy do narzędzia i podajemy maksymalny dopuszczalny kąt skrętu pomiędzy kolejnymi krawędziami trasy (domyślnie jest 30 stopni). Po kliknięciu “Sprawdź” dostajemy listę punktów, w których kąt skrętu jest większy, niż zadany (dla ułatwienia w pierwszej kolumnie podane są te kąty). Zarówno kąty jak i współrzędne są “klikalne” i otwierają odpowiednie miejsce mapy openstreetmap.org z ustawioną pinezką (a stamtąd można wszystko łatwo załadować do JOSM).

Narzędzie jest o tyle lepsze od keepright.at, że umożliwia zadanie maksymalnego kąta - np. dla autostrad maksymalny kąt powinien przekraczać 10 stopni tylko w szczególnych przypadkach (rozjazd na bramki opłat, rozjazd na inną autostradę itp.). Oczywiście zdarzają się sygnały fałszywe - szczególnie, jeśli zechcemy sprawdzić trasę przebiegającą różnymi drogami albo drogę krajową, która w mieście na skrzyżowaniu przebiega inaczej, niż prosto.