Woningcorporaties en BAG-import

Zoals jullie weten maken we gebruik van de data van het Kadaster om Nederlandse gebouwen en adressen op de kaart actueel te houden.
Daarvan wordt door bijv. Woningnet en de bijbehorende DAK-app goed gebruik gemaakt. Ze gebruiken de adresgegevens om huurwoningen te adverteren.

Soms staan gebouwen er niet op, vooral in het geval van in aanbouw zijnde nieuwbouwprojecten.

Nu zou het hemels zijn wanneer woningcorporaties proactief zouden worden en als deel van de voorbereiding van de advertentie standaard een BAG-verzoek zouden indienen. Zij zijn immers in dit geval de extra ogen en oren in het veld.

Ik heb er eens een e-mailtje aan gewijd n.a.v. een importverzoek dat ik onlangs heb gedaan in Breukelen. Ik ben benieuwd of ze reageren.

Geachte heer, mevrouw,

In de nieuwsbrief van Woningnet zag ik de nieuwbouwwoningen aan de Schepersweg > staan, blok A om precies te zijn.

De locatie van het woongebouw staan niet op DAK weergegeven, omdat de nieuwe adressen nog niet op de kaart stonden weergegeven.

Voor het kaartmateriaal maakt DAK gebruik van Openstreetmap. Dat is een openbare, vrij te gebruiken (wereldwijde) kaart die wordt bijgehouden door een grote schare enthousiaste vrijwilligers. Voor gebouwen en adressen maken we gebruik van de data van het Kadaster/de BAG (Basiskaart Adressen en Gebouwen).

Inmiddels staat het pand op de kaart. De reden dat dit pand in aanbouw er nog niet op stond, was dat we simpelweg nog niet op de hoogte waren van het bestaan van dit nieuwbouwproject.

U zit er echter ‘bovenop’ en bent het best op de hoogte van veranderingen binnen uw woningbestand.

U zou ons met deze kennis zeer goed kunnen helpen. Dit kan door, nadat de bouw is gestart, via ons forum een zogeheten ‘bag-importverzoek’ te doen. Het enige wat u nodig heeft is een registratie bij openstreetmap als gebruiker en u kunt inloggen op het forum.
Wellicht kan dit een standaardstap worden bij het publiceren van een woning op Woningnet.

Dit is het deel van het forum waar aanvragen kunnen worden ingediend.
BAG-importverzoeken

De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met importeren van gebouwen en adressen zal het verzoek dan meestal binnen een dag inwilligen.

Zo helpt u ons onze kaart sneller actueel te maken en kunt u zorgen voor een betere weergave in de DAK-applicatie en op de webstek.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. We hopen u snel te mogen begroeten op het forum!

Hartelijke groeten,
Fred Astaire (*)
Bijdrager bij Openstreetmap

(*) gelieve hier je eigen naam in te voeren :wink:

2 Likes

Jullie begrijpen hopelijk dat mijn naam niet echt Fred Astaire is, dat heb ik even aangepast.
O, en gebruik het opzetje gerust voor eigen e-mailacties. Als je nog suggesties hebt, hoor ik dat ook graag.

Ik heb de tekst enigszins aangepast omdat de boodschap niet lekker ontvouwde.


In de nieuwsbrief van Woningnet regio Utrecht zie ik regelmatig nieuwbouwwoningen gepubliceerd staan.

De locatie van het woongebouw staat niet altijd op DAK weergegeven, omdat de nieuwe adressen nog niet op de gebruikte kaart stonden weergegeven.
Voor het kaartmateriaal maakt DAK / Woningnet Utrecht gebruik van Openstreetmap. Dat is een openbare, vrij te gebruiken (wereldwijde) kaart die wordt bijgehouden door een grote schare enthousiaste vrijwilligers. Voor gebouwen en adressen maken we gebruik van de data van het Kadaster/de BAG (Basiskaart Adressen en Gebouwen). Ik ben vrijwilliger bij het project Openstreetmap.

De reden dat panden in aanbouw er nog niet altijd op staan, is doorgaans dat we simpelweg nog niet op de hoogte zijn van het bestaan van dit nieuwbouwproject. Panden worden handmatig op de kaart gezet met behulp van de eerder genoemde data van het Kadaster.

Veel van deze toevoegingen vinden plaats naar aanleiding van een importverzoek op het forum. Mensen (ook van organisaties als het uwe) doen vaak verzoeken op het moment dat ze constateren dat een gebouw in aanbouw of gereed is, maar nog niet ‘aanwezig’ op de kaart.

De reden dat ik u e-mail, is dat u zit er werkelijk ‘bovenop’ zit en het meest op de hoogte bent van veranderingen binnen uw woningvoorraad.

U zou ons met deze kennis zeer goed kunnen helpen. Dit kan door via ons forum een zogeheten ‘bag-importverzoek’ te doen. Het enige wat u nodig heeft is een registratie bij openstreetmap als gebruiker en u kunt inloggen op het forum.

De groep vrijwilligers die zich bezighoudt met importeren van gebouwen en adressen zal het verzoek dan meestal binnen een dag inwilligen.

Zo helpt u ons onze kaart sneller actueel te maken en kunt u zorgen voor een betere weergave in de DAK-applicatie en op de webstek.

Mocht u nog vragen hebben, stel ze gerust. We hopen u snel te mogen begroeten op het forum!

Hartelijke groeten,