WMTS layer, NGR, bruikbaarheid. Nationaal Georegister

Op het Pdok forum het volgende bericht geplaatst.
Betreffende de volgende WMTS


https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=Getcapabilities

Let op: dit is Rijksdriehoek projection
en heeft een https url.

Wat het volgende keuze menu geeft:

OPGELET:Niet alle layers zijn te gebruiken in Openstreetmap, omdat de licentie niet verenigbaar is

Forumquote:

Ervaring gebruik WMTS layers

Discussie: WMTS layer, de bruikbaarheid door derden.

Gezien vanuit het gebruik door Openstreetmap met de JOSM editor.

Het voorbeeld:

1.Transparent
Er worden meerdere lagen over elkaar heen gelegd.
Bij een overlay laag, is de achtergrond niet gewenst.
Ook niet is gewenst, dat binnen het programma de totale laag transparent wordt gemaakt om dit probleem anders op te lossen, niet helder, witte waas, luchtfoto slechter zichtbaar.
Bij WMS kunnen we “&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE” toevoegen
Dit is een belangrijk punt betreffende bruikbaarheid van een laag.
Gevolg is, wanneer dit niet mogelijk is dat wij voor elke laag een aanvraag zullen gaan doen om het ook als WMS beschikbaar te stellen, als deze al niet beschikbaar is. Eerder was er een wms, zichtbaar, daarbij kon je alleen de wegvlakken selecteren. Terwijl de luchtfoto goed zichtbaar bleef, dit wegvak als laag binnen programma transparent zetten zonder witte waas, rest helder.

2.Keuzemenu
Zie topic start image, dit is altijd een extra handeling, de ene laag wordt meer gebruikt dan andere.
Is deze stap ook over te slaan.
Ik zag dit voorbeeld uit bovenstaande forumverwijzing.

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?request=GetTile&Layer=brtachtergrondkaart&Format=image/png&TileMatrixSet=EPSG:28992&TileMatrix=EPSG:28992:14&TileRow=8000&TileCol=8000

Is er ook een string, waarbij je de laag direct kan opvragen?

https://geodata.nationaalgeoregister.nl/tiles/service/wmts?SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=bgtachtergrond&STYLE=&FORMAT=image/png8&tileMatrixSet=EPSG:28992:16&tileMatrix=EPSG:28992:16:8&tileRow=89&tileCol=153

Je zou verwachten dat deze layer opvraag “LAYER=bgtachtergrond” geen keuze menu meer zou geven.
Gebruik ik de string dan krijg ik een error: java.net.MalformedURLException: no protocol:SERVICE=WMTS&REQUEST=GetTile&VERSION=1.0.0&LAYER=bgtachtergrond&STYLE=&FORMAT=image/png8&tileMatrixSet=EPSG:28992:16&tileMatrix=EPSG:28992:16:8&tileRow=89&tileCol=153
Of dit een Kadaster aangelegenheid is of JOSM, hierbij doe ik alleen de constatering.
Als een url string niet kan is dit ook een reden om een WMS verzoek te doen als de laag nog niet als wms beschikbaar is.

3.Naamgeving laag
In de voorbeeld image: Ziet u twee keer dezelfde naam, de naam die ik gegeven heb aan de string om de request=GetCapabilities op te vragen, lastig, nu zie ik niet wat de inhoud van de laag is. (In groen erbij geschreven)
Bij enkele wms string invoer is handmatig een goede naam te geven.
Ook een reden om voor wms te kiezen.
Ik geef ook aan of we het in Openstreetmap mogen gebruiken OSM OK (eigen naamkeuze/opbouw), de licentie klopt of er een expliciete toestemming is.
De layers in het keuzemenu zijn niet licentie gelijk, (different aangeduid) is lastig.
Wederom een reden keuze voor wms.

4.Project opslag
Bij het starten van een tag project heb je verschillende lagen nodig, i.p.v. elke laag apart weer te openen, kan je de lagen opslaan als project, bijvoorbeeld bovenstaande image lagen als groep “OSM start.jos”.
Maar als wij bij het opnieuw starten dit .jos bestand openen, krijgen we voor de wmts lagen allemaal dezelfde laagnamen (logisch, zie 3.), maar erger nog de tiles van deze lagen worden niet weergegeven, alleen de wms luchtfotolaag.
Met een omweg zijn we weer bij topic titel “WMTS tiles niet zichtbaar”.
Keuze voor wms aanvraag/gebruik.

5.Projectie
WMTS alleen in Rijksdriehoek.
Openstreetmap is een wereldwijd project, we hebben dan ook veelal Mercator projectie aan staan.
Kijk zelf in het buitenland, moet dan elke keer schakelen, omdat layers het niet doen. En voor Nederland specifieke layers weer terug.
Andere projecties gewenst.

Heeft u vanuit het Kadaster oplossingen of hints betreffende deze problematieken.