Wie heeft een elegante oplossing voor de note in Haarlem die ik aangemaakt heb

De bewuste note: Note: 4133168 | OpenStreetMap

Die tunnel is getagd op de weg, maar OSM Carto geeft hem niet weer omdat het een busway is. Die erkennen ze niet.

Ja iemand heeft dat enige tijd terug zo veranderd helaas want nu is de Jansweg niet zo als zodanig herkenbaar inderdaad.
Buiten dat: de hele spoorbrug is niet gemapped… (idem aan uiterste linkerzijde: Kruiswegspoorbrug). Op zich een kwestie van een brug vlak definiëren en klaar… Ware het niet dat dan de nu bovenliggende mooi weergegeven perrons van station Haarlem niet duidelijk meer zichtbaar zijn wat ik dan weer zonde vindt van het mooie werk wat daar gedaan is kwa perronweergave (immers zowel brugvlak als perronweergave krijgen dezelfde kleur). Dit zal niet alleen via de standaard Carto kaart maar ook op andere kaarten leiden tot een zeer slechte weergave.
Precies waarom ik deze post gestart ben. Is er een manier om beide goed zichtbaar te krijgen ?
Of: heeft iemand vergelijkbare voorbeelden die wel overzichtelijk weergegeven kunnen worden als oplossing zodat dat als oplossing gebruikt kan worden voor de 2 spoorbruggen die in Haarlem missen ?

We moeten ook niet te veel naar het kaartbeeld kijken. Wij mappen zo goed mogelijk, zodat de datagebruikers alle informatie hebben, en dan is het aan hen om het goed weer te geven. OSM Carto maakt perrons gelijk aan brugdelen, maar dat is hun beslissing, en geen reden om anders te mappen. Dan zouden we mappen voor een specifieke renderer. De juiste gang van zaken is om de renderer te vragen op basis van de gemapte data de rendering te verbeteren. Helaas kan je dat tegenwoordig bij OSM Carto net zo goed laten, want de CABAL van dienst houdt alles tegen. Meer kans bij een van de andere lagen op osm.org. Tracestrack topo laat de tunnel wel zien, zij het niet als “kunstwerk” maar meer symbolisch op de wegen die door de tunnel lopen.

De NL-community heeft ooit afgesproken dat het Ăłfwel een tunnel is, Ăłfwel een brug. Meestal zijn we het er wel over eens of iets een tunnel of een brug is, maar vaak genoeg is het een grensgeval, de ene mapper zou het een brug noemen, de andere een tunnel.

In dit geval heeft de mapper geoordeeld dat het een tunnel is. Dan mappen we dus een tunnel, geen brug. Voorzover ik weet hebben we geen standaardmanier om een tunnel als “kunstwerk” te mappen. Een brug wel, dus dat kan als we oordelen dat het in dit geval om een brug gaat. Maar dan moet je ook alle wegen en tracks die over de brug gaan, mappen met bridge=yes en layer=1 waar ze op de brug liggen, en van de wegen en paden die onderdoor lopen alle tunnel-tags verwijderen.

Even gekeken: ik denk dat het bouwkundig een hele brede brug is, maar voor het verkeer een korte tunnel. Als mapper hang ik in zulke gevallen meestal naar de gebruikerskant, de mensen zullen het als een tunnel zien, dus dan map ik ook het liefst een tunnel. Zo heb je ook een kwestie waar een waterloop onder een verhoogde snelweg wordt doorgeleid: is het een bevaarbare tunnel=culvert onder de weg door of is het een man_made=bridge over het water heen. Het verschil is bouwtechnisch: als de bodem van het water ongewijzigd doorloopt, is het een brug; en als dat niet zo is, meestal is het dan de betonnen vloer van de constructie, dan is het een tunnel=culvert. Op het oog kan je dat dus niet zien, dus kijk ik naar de bovenkant of dat er voor het verkeer als een brug uitziet of niet.

Deze brede brug is sinds 1999 aangemerkt als Rijksmonument en is daar als Janswegspoorbrug ingeschreven.
Ik weet dan niet wat zwaarder weegt: gebruikersgevoel of historisch op geschreven werkelijkheid.

Daar zullen verschillende mappers verschillende meningen over hebben!

En de pest is dat je via OSM eenduidig wil mappen…

Eenduidig mappen houdt niet in dat er maar 1 mogelijkheid is.

Dingen kunnen heel vaak linksom of rechtsom gemapt worden, of verschillende values zijn allebei toepasselijk, afhankelijk van welke kant van de medaille je ziet.

Eenduidig houdt in dat wát je mapt, geen twijfel laat wat het is. En dat is ook niet altijd even makkelijk… want wat de lokale mapper (en de NL-gemeenschap is wereldwijd een een lokale mapper) een 100% zekerheidje vindt, ziet er OSM-breed vaak heel anders uit,

Wat als ik een brugvlak op die plek aanmaak zit die tunnel definitieen brugvlak definitie elkaar dan niet in de weg ?

Die tunnel-tag is een kleine 13 jaar (!) Geleden aangemaakt. Inzichten veranderen met de tijd. Het voorstel om hier een brug van te maken klinkt mij helemaal niet verkeerd. Zeker gezien de geschiedenis en status van deze spoorwegbrug.

3 Likes

Brug en tunnel kunnen niet samen. Het is of brug of tunnel.
In dit geval lijkt brug en dus brugvlak de goede optie en dan haal je tunnel van de weg af.

4 Likes