Welkom voor nieuwe mappers?

Marc, opmerking bij bericht (19) uit verleden jaar, (Bedrijfs Administratie Gebouwen) het is Basis Administratie Gebouwen, denk ? Dat je bedrijfsmatig wordt aangeslagen :wink:

Marc, kun je ook over meerdere jaren terug kijken, of wordt dat lastig ? Dan krijg je een betere celvulling en een evenwichtiger verdeling.

Overigens maakte ik die naamfout bij de BAG wel vaker. Maar ik geloof dat ik het nu goed weet…

Dat kan misschien wel, maar ik was het niet van plan, gelet op de enorme hoeveelheid werk die dat met zich meebrengt.
Ik kan wel wat steekproeven nemen.
En vanaf nu doe ik dus iedere maand een verslagje van de actuele situatie.
Misschien zet ik het ook wel in een Wikitabel, dan is het overzichtelijker.

Goed initiatief en helder verhaal. Lijkt me prima startpunt voor de beginner. Iets voor een sticky ? (“nieuw op openstreetmap”)

Wordt nogal druk met stickies dan. Zou eerder vragen of Lambertus de welkomsboodschap in de bestaande Welkom sticky uitbreidt.

Het is Basisregistratie Adressen en Gebouwen :slight_smile:

Frank, Bedankt ;-(

Van Pascal Neis heb ik wat overzichten gekregen om de mappers-statistieken wat verder te kunnen bekijken.
Vanaf mei 2015 t/m december 2015 is dit het beeld:

In die periode hebben dus 761 nieuwe mappers zich gemeld met een éérste edit op de Nederlandse kaart. Een mapper die in het grensgebied woont en bv. 30 edits in Duitsland doet en 1 in Nederland (en dat alles in één changeset), telt toch mee voor de statistiek.
Deze totaal cijfers kunnen uiteraard veranderen, sterker nog, dat zullen ze ook. Want nu heb ik de mappers die in december zijn begonnen en die nog niet veel kunnen hebben gedaan maar dat wel van plan zijn, in de groep met 1 of 2 changesets staan.
Bovendien is het begrip changeset soms wat maskerend, want als ik een straatnaam toevoeg en dan opsla, dan is dat één changeset.
Maar als ik 20 nieuwe straten toevoeg, 50 winkels van de juiste tags voorzie en ook nog 40 verkeersborden op de kaart zet en dan opsla, dan telt dat ook als één changeset.

Maar toch blijft wel het beeld duidelijk: veel mappers doen in de eerste 6 maanden van hun activiteiten het meeste (en enige) werk en daarna lijkt het voorbij. Maar het is wel te verwachten dat een aantal mappers uit de bovenste (geel gekleurde) groep, zal verhuizen naar de groepen daaronder.
Wordt vervolgd. . .

===
Edit: grafiek wat uitgebreid

Inmiddels draait het welkomstprogramma 10 maanden en heb ik ruim 1000 mappers die voor het eerst een edit hebben gedaan met een mail welkom geheten en hen verwezen naar een aantal nuttige pagina’s.
Dat alles is verzameld in de welkomst wiki.

Via deze post heb ik tussentijds wat statistische gegevens laten zien en ook in mijn dagboekberichten is het terug te vinden.

[1] Hoe nuttig is het versturen geweest?
Als ik af moet gaan op het aantal reacties dat ik op mijn welkomstmail heb gekregen, dan zou ik zeggen: verspilde moeite. Er hebben zo’n 70 mensen gereageerd.
[2] Hoe actief zijn die nieuwe mappers gebleven?
Ik zie geen enkele verandering in wat al uit eerdere onderzoeken naar boven kwam (zie daarvoor de reacties op mijn dagboekbericht), en concludeer dat het versturen van die welkomstboodschap niet substantieel bijdraagt tot meer mappersactiviteiten.

Bijkomend probleem is dat sinds het beschikbaar komen van edit-mogelijkheden in maps.me, opvallend veel bijdragen worden geleverd door niet-Nederlandse mappers (toeristen neem ik aan), die tamelijk slordig te werk gaan. De beperkte mogelijkheden van maps.me zijn daar natuurlijk debet aan, maar ook de geringe kennis van OSM en mappingtechnieken bij diegenen die maps.me gebruiken. Iets toevoegen aan wat al op de kaart staat gaat meestal wel goed, maar het plaatsen van nieuwe POI levert veel fouten op (verkeerde locatie; weinig mogelijkheden voor details).

Dat alles bij elkaar doet mij besluiten om per 1 augustus 2016, te stoppen met het versturen van die welkomstboodschappen aan de nieuwe mappers. Ik verwacht dat er nog zo’n 150 bijkomen in de komende 2 maanden (dan heb ik 1200 nieuwelingen op weg geholpen), maar daarna mag iemand anders zich met deze taak gaan bezig houden.
Als iemand dat wil doen, neem dan contact met mij op zodat je de beschikking hebt over de juiste gegevens.
Het was een mooi experiment…

Marc,

Voor mij was je welkomstmail vorig jaar bijzonder nuttig. Ik heb er veel aan gehad, waarvoor mijn dank. Je moeite was dus aan mij niet verspild!
Wellicht is het zinvol zo’n welkom te beperken tot nieuwe mappers, die na de eerste bijdrage tenminste nog twee bijdragen binnen een maand erna hebben gedaan? Dat vergroot aanzienlijk de kans, dat je niet met eendagsvliegen te maken hebt.

Jij bent een van de weinigen die niet alleen gereageerd hebben, maar ook bijdragen zijn blijven leveren en je hebt inmiddels de status van “Heavy Mapper”!
Maar van de overige 70 die hebben gereageerd, bleef het meestal bij een “dank je wel” en “ik zal er naar kijken”.

Je voorstel om te kijken naar mappers die ook echt wat blijven doen, levert nog meer werk op: ik moet nu na de eerste edit, een maand later terugkomen en dan de edit geschiedenis op gaan vragen…