Wel erg veel fietspaden

https://www.openstreetmap.org/?mlat=51.59072&mlon=4.98947#map=19/51.59072/4.98947&layers=N

Op deze weg, Bijsterveldenlaan is dit getagd:
cycleway=lane
highway=tertiary
name=Bijsterveldenlaan
oneway=yes

Ik gebruik deze vectormaps:
https://www.openandromaps.org/en/downloads/europe
Deze trekt elke maand uit OSM de landen-kaarten, in vector formaat. (Geweldig spul!!)

Het effect van bovenstaande tags is dat ik nu op de aangewezen zuidwaardse weg aan beide kanten een blauw fietspad gerenderd krijg.
Ook hier rechts van de Bijsterveldenlaan noordwaards, heb ik ook 2 fietspaden aan beide kanten.
In totaal heeft de Bijsterveldenlaan dus 4 fietspaden, waarvan 2 door de middenberm.
Dat klopt dus niet.

Hier een screenshot van mijn Android phone waar de vector kaart op staat:
https://photos.app.goo.gl/tsiOhfYo8b25lPzO2
Zoom maar in op de Bijsterveldenlaan, dan zie je bij elk van de 2 rijbanen een 2-tal fietspaden.

Wat zeggen we: is dit een render-fout van openandromaps?
Of is dit een tagging fout? En wat is het goede alternatief dan?

Met dank!

Je kan dat oplossen door cycleway=lane te vervangen door cycleway:right=lane

Schijnt technisch nogal lastig te zijn, zo’n blauw streepje aan één kant van de weg. De OFM doet dit wel goed, althans in Basecamp. Kijk je op je GPS dan liggen de paden waarschijnlijk aan de verkeerde kant van de weg :wink:
Het is idd netter om cycleway:right=lane te taggen, of Openandromaps deze tagging wel herkend is nog maar de vraag.

Precies; cycleway=lane=fout :slight_smile:

Staat er wel een fietssymbool op het wegdek na iedere kruising?

cycleway:right=shared_lane

Een fietssuggestiestrook lijkt me juist geen shared_lane.

Zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Proposed_features/shared_lane

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Key:cycleway

Bedankt heren, ik heb het als zodanig aangepast:
https://www.openstreetmap.org/changeset/58496707#map=14/51.5793/5.0148
Nu een maandje wachten op een nieuwe uitdraai door Openandromaps en dan kan ik het echt zien.

Dus weer zo’n geval waar we in Nederland afwijken van de internationale betekenis van tags.

Leuk eiland hebben we hier.

Nee hoor! Fietssuggestiestroken hebben (in tegenstelling tot fietsstroken) geen enkele juridische betekenis in Nederland en mogen dus door andere weggebruikers worden gebruikt; er mag zelfs door auto’s op worden geparkeerd. Nederlandse fietssuggestiestroken voldoen daarom precies aan de beschrijving uit jouw link:

Deze ‘shared lane marking’ komt in Nederland neer op de rode kleur in combinatie met de onderbroken witte streep (en vooral het ontbreken van een fietssymbool).

De bedoeling van het shared lane concept in bijv. de VS en Canada is dat fietsers meer naar het midden van de weg gaan rijden om niet geraakt te worden door opslaande portieren.

Bij een fietssuggestiestrook is het nog de steeds de bedoeling dat fietsers uiterst rechts blijven rijden, net als op alle andere wegen (dus in die zin gaat het al lijn recht in tegen shared_lane) en probeert men met die belijning als trucje, auto’s weg te houden van de kant van de weg.

Met andere woorden, de fietssuggestiestrook heeft niet te maken met de share lane concept in de VS en Canada.

Maar in Nederland zijn wij weer zo onhandig om te toch dezelfde tag te gaan gebruiken.

Om nog even te quoten van de share_lane pagina:

In Nederland is er geen sprake van pictogrammen. En er juist wel een markering tussen de ruimte voor fietsers en die voor auto’s.

Inderdaad, de foto’s op internet van shared lane zijn duidelijk.
Maar hoe tag jij deze dan Phicoh?

@phicoh, bedankt voor je uitleg over het shared-laneconcept in Noord-Amerika. Het verhaal en de gedachtegang hierachter was mij onbekend.

Echter, jij linkt naar de wikipagina voor de proposal, die duidelijk geredeneerd is vanuit het Noord-Amerikaanse concept zoals jij dat beschrijft (met ‘sharrows’). De uiteindelijke functie van cycleway=shared_lane is algemener, namelijk het feit dat de rijbaan gedeeld wordt door fietsers en andere weggebruikers, en dat deze gedeelde functie is aangegeven op het wegdek, om weggebruikers hierop te attenderen. In Nederland gebeurt dat door middel van fietssuggestiestroken.

Het lijkt mij beter om voor Nederland een tag te gebruiken die algemeen wereldwijd herkend en gebruikt wordt (en qua functie nagenoeg overeenkomt met de Nederlandse situatie, hoewel het concept erachter verschilt), in plaats van een nieuwe tag te introduceren die enkel op Nederland van toepassing is. Dat is pas ‘eiland’-denken in mijn ogen (waar ik mij net als jij ook flink aan kan ergeren). Daarnaast is het mijns inziens relevant om in OSM onderscheid te maken tussen fietsstroken, fietssuggestiestroken, en het ontbreken van enige markering.

Ook in België was er een discussie over deze fietsstroken:
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61500

Ook in het Duitse forum, maar die kan ik zo snel niet vinden.
EDIT: gevonden:https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=61427

Gezien het fietsje lijkt me dit een kassieke fietsstrook. Dus een cycleway=lane. Het is een onderbroken lijn, dus auto’s mogen die strook gebruiken. Maar de fiets geeft aan dat auto’s die strook alleen mogen gebruiken als ze fietsers niet hinderen. Je mag er ook niet parkeren of zelfs maar stoppen.

Ook zonder ‘sharrows’ of fietssuggestiestrook wordt de rijbaan al gedeeld. Als je aan wil geven dat de rijbaan gedeeld wordt, kan kan je bijna ieder highway=residential in Nederland wel voorzien van een shared_lane.

Stel iemand in de VS maakt een kaart waarop shared_lane aangegeven wordt door een sharrow dan snapt niemand in Nederland wat dat symbool betekent.

Hetzelfde krijg je als een nederlandse kaart een share_lane aanduidt met een fietssuggestiestrook aan de zijkant van de rijbaan. Dan snap niemand in de VS wat je bedoelt.

Voor fietsers betekent een sharrow dat je midden op de weg mag fietsen. Een fietssuggestiestrook betekent voor fietsers dat je uiterst recht moet rijden, en uit moet kijken voor passerende auto’s die niet goed meer kunnen zien waar de berm begint.

Het zijn twee totaal verschillende concepten.

Stel dat we in Nederland ook die sharrows gaan gebruiken. Bijv. i.p.v. die rare fietsstraat bordjes. Hoe maak je dan het onderscheid als je allebei tagt met shared_lane?

Klopt. Wat ook wordt vermeld is het expliciet zichtbaar maken door middel van een sharrow of rood asfalt; dat maakt het een ‘tagbare’ eigenschap.

De rest van je verhaal zet me wel aan het denken en zeker na het lezen van de links van whturner ben ik toch geneigd je gelijk te geven: de implicatie van shared_lane in Noord-Amerika enerzijds en Nederland anderzijds is dusdanig verschillend (integrerend vs. desintegrerend) dat dezelfde tag gebruiken voor deze twee verschillende concepten op z’n zachtst gezegd niet ideaal is. Ik ben nog wel van mening dat shared_lane op dit moment wel de meest logische algemeen gebruikte tag is voor fietssuggestiestroken.

Ik was blij te zien dat de discussies in genoemde topics nog relatief recent zijn . Ik denk dat we het resultaat van het inititatief van westnordost maar moeten afwachten en de daaruitvolgende algemene tags op Nederland moeten gaan toepassen waar nodig. Een nieuwe discussie hierover (eventueel in de vorm van een soortgelijke inventarisatie van westnordost) zou wat mij betreft welkom zijn.