Wegen actief maken in OSM vanuit koppeling NWB?

Hi All,

Voor de navigatie maken wij gebruik van OSM als kaartlaag.
Echter lopen wij tegen het volgende aan.
Bij de realisatie van een nieuwbouwwijk bijvoorbeeld worden vaak de wegen neergezet als “weg in aanbouw” ik neem aan dat dit een (handmatige) actie is van een mapper vanuit een bronbestand uit het Nationale Wegenbestand (NWB) wat gemeenten gebruiken? of gaat dit automatisch?
Echter blijft het vaak daarbij, wanneer de weg toegankelijk is of reeds gerealiseerd zal de gemeente dit in het NWB verwerken Maar blijft OSM achter.

Hier is helaas voor ons al 2x tijdens een incident in een nieuwbouwwijk de routes verkeerd gegaan.
Weg in aanbouw ziet onze navigatie namelijk niet als weg welke te gebruiken is.
Is dit iets wat bij ons zelf ligt icm. gemeenten om dit handmatig juist te verwerken of zit er een automatische koppeling in met het NWB?

Benieuwd naar jullie reacties en of tips :slight_smile:

Groetjes Sven Pothuizen.

Hallo Sven,

Goed dat je aangeeft dat er problemen worden ondervonden.

Het is waar dat straten, paden en wegen in aanbouw handmatig in OSM worden ingevoerd. Dit gebeurt niet op één manier maar vanuit een combinatie van bezoeken, luchtbeelden en bronnen zoals BGT en NWB.

Het kan daardoor voorkomen dat het enkele maanden duurt voordat de situatie op de grond wordt doorgevoerd naar OSM, ook zijn er plekken met meer en minder mensen op de grond. En daardoor kan de kwaliteit en actualiteit wisselen per gebied.

Om dit te verbeteren zou het beste zijn om zelf deze wegen te monitoren en op het juiste moment op gerealiseerd te zetten. Als alternatief kan je ook een notie plaatsen bij de gebieden die extra aandacht nodig hebben, hierdoor kan er meer aandacht in het gebied komen.

Een andere oplossing zou kunnen zijn om iets te ontwikkelen waar wegen die langer dan verwacht in aanbouw staan gecheckt worden, die wegen hebben de grootse kans dat ze gerealiseerd zijn.

Met vriendelijke groet,

Mart

1 Like

Top!

Dan weten we wat we te doen hebben in het contact met de gemeenten wat we hebben voor de realisatie en oplevering. Goed om te horen zoals ik al verwacht had dat er geen automatische koppeling is, Ik blijf het dan zelf monitoren :slight_smile:

Zijn dit soort wijzigingen uberhaupt uit het NWB te halen? Dat is dacht ik ook niet altijd even aktueel. Net als andere kaarten trouwens.

Zou een tag als emergency=yes dit kunnen faciliteren in route planning?

Er zijn ook een paar date tags die je op construction kan zetten. Als die datums gepasseerd worden beginnen in diverse survey apps zoals StreetComplete taak pinnen te verschijnen.

Emergency = Yes zal met onze inrichting op “weg in aanbouw” niet werken ben ik bang voor gezien deze wegen in het systeem dan niet zichtbaar zijn, staan bij ons er dan fysiek niet in al weg.

Gemeenten zijn ook niet heel erg actueel met het bijwerken en updaten van de NWB weet ik uit ervaring :wink:

Je kan bijvoorbeeld met een query zoals deze:

Alle in aanbouw wegen bekijken die al lang niet zijn aangeraakt, mogelijk zijn deze wel al voltooid.

1 Like

@SekeRob

A very bad idea. Please don’t suggest something like this. You’ll end up stranding first responders on unfinished roads.

@Sven_Pothuizen

De actualiteit van OSM valt of staat met de activiteit van mappers en de feedback van gebruikers. Dit wisselt enorm per plaats. Wat @Tjuro voorstelt is een goed idee: het is eenvoudig om alle wegen die in-aanbouw zijn op OSM in een gebied op te halen en na te lopen. De tag check_date kan eventueel gebruikt worden om wegen die nagekeken zijn, en inderdaad nog in aanbouw zijn te markeren als ‘gezien’ op een bepaalde datum.

1 Like

Het komt hierop neer: OSM zonder meer geeft je nooit zekerheid, omdat alles afhankelijk is van de vraag of er iemand zich geroepen heeft gevoeld om zich ermee te bemoeien.

Wie zekerheid nodig heeft, zal het dus zelf moeten geven. In dit geval is het aan de Veiligheidsregio om te zorgen dat de wegendata over het gebied volledig en juist (voor het doel), en dat dat aktueel blijft.

Dat is dus een geplande en doorlopende aktiviteit, oftewel in goed Nederlands een workflow, die vanuit de vragende partij gedraaid moet worden.

Voor het OSM-gedeelte is altijd wel hulp te vinden in de mappers-community. Er zijn methoden om eea te registreren en de status bij te houden. De doelgroep kan daarvoor getraind worden, of ze kunnen het samen met de community doen.

Weet niet waarom dit in engels gerschreven is, mijn reflectie als een vraagstelling aangegeven… “Zou…” ;o)

Because the Dutch you write is, I’m sorry to say it in this blunt a manner, often very hard to parse (like the highlighted sentence above), and I cannot suitably ascertain whether my reply, if written in Dutch, would be at all comprehensible to you, which — given the topic — would not be in anyone’s best interest.

Don’t be disheartened; Dutch is a tricky language to get right. Keep practising.

Spijt me maar even een OFL momentje. /OT

Ha Sven,

Zelf gebruik ik de app StreetComplete om wegen in een nieuwbouwdorp in de omgeving (Hoef en Haag) te markeren als “af”. Deze app werkt ook zeer goed voor mensen die weinig OSM ervaring hebben dus het zou handig kunnen zijn om mensen in nieuwbouwwijken te motiveren dit te gebruiken :slight_smile:

Helaas werkt de app alleen voor Android

Bij een melding wordt een naam / adres gebruikt.

Wil je er op tijd bij zijn zou je eigenlijk dit moeten monitoren, welke nieuwe namen aanstaande zijn en waar ze komen te liggen.

Hoe eerder de bouwweg in Openstreetmap staat, hoe eerder de naam te vinden is met Nominatim

Nieuwe namen Openbare Ruimte:
Alles begint met een naamgevingsbesluit:
Zoekwoord naamgeving bij de Gemeenten in de Veiligheidsregio
(Gemeenten gebruiken verschillende woorden om iets uit te drukken, zoeken op een woord kan soms niet alle resultaten geven die men zoekt.)

Voorbeeld voorschoten naamgeving met veelal een kaartje. Dit is dan een hernoeming.

Dat is dan de eerste indicatie van veranderingen.

Voorbeeld naamgeving Waddinxveen

Deze kaartjes zouden eigenlijk moeten worden verzameld. Georefereerd. Samen gevisualiseerd.

Openbare Ruimte komen in de BAG, het scannen op nieuwe namen binnen het werkgebied zou een taak kunnen zijn. De gemeenten hebben dan gelijk de verplichting, deze op te nemen in de BGT, waar de naamlabel wordt geplaatst op de BGTkaart.

vooraf zijn er de plannen: de ruimtelijke planning. klik je op de kaart krijg je rechtsonder in de tabel het plannummer
Bij ruimtelijk plannen kan je op NL.IMRO.0627.UPParkhoeve-0402 zoeken, met meerdere documenten.

Opmerkelijk is dat binnen het plan een kaartje van met Openstreetmapdata wordt gebruikt. (zonder attributie)
Ruimtelijk Plannen data is Public Domain tenzij anders vermeld.

Wanneer een weg bereidbaar is, daar is survey voor nodig.

Wanneer deze wegen open kunnen is aan de mapper.


8-9-2023, die van 17-11-2023 is te bewolkt.
Satelliet dataportaal

1 Like

Bedankt @Allroads, ik vroeg me al af wat het proces hierachter is maar dit is een mooie inkijk.

De naamgeving zoek opdracht even geprobeerd bij mij in de omgeving maar ik zag dat het fietspad al de naam had, @A67-A67 was me voor met een referentie naar gmb-2023-486944.

Dit vind ik een heel goede suggestie, goed bruikbaar om als veiligheidsregio een werkproces of instructie mee te maken. Ik denk zomaar dat er al wel een inspectieproces is, waar het mooi bij ondergebracht kan worden.

Persoonlijk probeer ik in mijn regio wel aandacht te geven aan het actualiseren van bouwprojecten; maar in de grotere regio Amsterdam zijn dat er zó veel en bouwprojecten kunnen soms jaren braak liggen, om dan ineens in 9 maanden tijd bebouwd te zijn. Het is dus best werk om ook zeker ook wegen up to date te houden.

Zo ben ik nu bezig met Hoogtij in Zaandam en daar is de laatste update uit 2019; maar staan diverse gebouwen en terreinen inmiddels al wel opgeleverd.

Overigens vaak ook zijn de wegen “nog in aanbouw” en dus in OSM best vaak gemarkeerd als ‘construction’; terwijl ze al wel bereidbaar zijn.

Als voorbeeld mijn eigen woonwijk stonden al 7 jaar drie blokken huizen, toen onze woning werd opgeleverd; maar werden de bewoners pas verlost van de verharde zandweg toen onze woningen pas klaar waren.

Ik heb toen in eerste instantie de wegen maar ingetekend als onverharde weg; in plaats van “under construction” en ze weer gewwisseld naar “construction” toen de straten werden afgesloten om ze te verharden en daarna definitief op verhard gezet. Maar ja, daar zat ik met mijn neus bovenop. :slight_smile: Hetzelfde geldt nu voor de nieuwbouwwijk Weespersluis; maar aangezien ik daar niet woon, moet ik vertrouwen op PDOK luchtfoto (elke 6 maanden) en up-to-date Mapilary (met geluk); maar de werkelijke routering kan wekelijks veranderen. Ik rij er eens in de zoveel tijd wel doorheen om Mapilary te vernieuwen; maar het blijft een hobby :slight_smile:

Zoals al gezegd; om de aandacht van de mappers te trekken voor een bepaald gebied; kan je een note plaatsen met de vraag of de wegen gecontroleerd kunnen worden. En je kunt check_date toevoegen aan een weg; maar bijvoorbeeld ook opening_date als die bekend is.

2 Likes

Vaak is het prima om wegen eerder op een geschikte waarde te zetten als ze al in gebruik zijn en publiek toegankelijk. highway=service of highway=track bijvoorbeeld wanneer ze begaanbaar zijn en duidelijk ook in gebruik om bij de kavels te komen maar nog niet (veel) voor woonverkeer; construction=residential kun je dan laten staan. Deze waarden zorgen er ook voor dat ze onder in de wegenhiërarchie hangen, zodat ze voor navigatiesoftware niet aantrekkelijk zijn voor doorgaand verkeer.

Soms zelfs al highway=residential als er gewoon gewoond wordt en het normale verkeer (pakjesbezorgers etc.) er ook al komt.

Wanneer er van die tijdelijke klinkers gelegd worden is het sowieso al een normale weg. De definitieve bestrating wordt dan uitgesteld om te voorkomen dat bouwverkeer het kapot rijdt, maar de straat is dan vaak al in gebruik voor de opgeleverde huizen.

1 Like

ik kom over wat weken vast wel aan Qgis toe. (mooi spul Peter)

Kan iemand voor nu een overpass turbo hier aanleveren waarmee ik de juiste groep wegen selecteer; dan kijk ik wat ik kan doen.