Webinar 3.2.: Kartverkets nye nasjonale detaljerte høydemodell - NITO

  1. februar 2021 kl. 14:00-15:00 arrangerer NITO Vestfold webinar om:
    “Webinar: Kartverkets nye nasjonale detaljerte høydemodell - Det er kun fantasien som setter begrensninger, alt ligger tilgjengelig for allmennheten.”
    Vet ikke om det er flere som kunne vært interessert i dette, og om det er relevant? Kun for NITO-medlemmer, men det går kanskje an å spørre for andre også?
    https://www.nito.no/kurs-og-arrangementer/ingenior–og-teknologifag/webinar-kartverkets-nye-nasjonale-detaljerte-hoydemodell/

Hilsen,
Trond Solem

Interessant, takk for tips!

Flott.
Ser det skal måles med laser i løpet av 2022.
Jeg har brukt den høydemodellen som har vært tilgjengeglig i ett år eller noe slikt. (hoydedata.no - og i editoren iD)
Handler møtet om en ny og ytterligere forbedring?

Morten Lange skrev:

Ukjent dessverre. Har ikke fått så mye informasjon.

De jobber en del med å slå sammen databasene sine så sannsynligvis vil flere ting ligge samme sted fremover.