Waterschapsgrenzen

Ik heb even de Waterschapsgrenzen toegevoegd, admin_level=5 “waterschapsgrenzen”
Vanuit de http://maps.waterschapservices.nl/inspire/wfs opgehaald.
http://www.openstreetmap.org/way/387361865

Gerrit, dit had je beter niet kunnen doen. En zeker niet op de manier waarop je de grenzen nu hebt toegevoegd. D.w.z. allemaal nieuwe nodes, geen gedeelde ways, geen gebruik van relaties. En het belangrijkste: geen overleg met de community.

Gerrit, omdat ik het onbegrijpelijk vind dat je dit hebt gedaan na de hele discussie omtrent “adresvlakken”, heb ik de Data Working Group verzocht om je tijdelijk te blokkeren. We hebben je een kans gegeven om te conformeren aan de richtlijnen van de OSM-community, maar deze importactie bewijst dat je hier niets van hebt geleerd. Daarom denk ik dat het verstandig is dat je voorlopig geen wijzigingen aanbrengt aan de OSM database.

Over imports kun je je afvragen of ze gewenst zijn.
Imports zonder overleg met de NL community zijn ongewenst.
Imports zonder overleg met de NL community en admin-levels hiervoor misbruiken zijn zeer ongewenst.
Imports zonder overleg met de NL communtiy, admin-levels hiervoor misbruiken en dit tot twee maal toe doen is onacceptabel.

Hier volgt de mail die ik aan de DWG heb gestuurd:

Inderdaad onbegrijpelijk. Bedankt voor je actie Frank.

Hoi Frank Volgens mij heb ik alles verwijderd.

Een positieve noot is dat Gerrit na de import van waterschapsgrenzen gemeld heeft hier in het forum, mogelijk met de intentie het ons via deze weg te vragen wat wij ervan vinden.

Aangezien de waterschappen een aparte bestuurslaag zijn hoeft dat gegeven niet perse een argument te zijn om een import tegen te houden. De gekozen admin level komt overeen met de toegewezen laag in de wiki, dus gelukkig is het juiste niveau gekozen deze keer.

Blijft over het overleg met de community voordat een import uitgevoerd behoort te worden en niet achteraf.

Vooraf had gediscussieerd kunnen worden over gedeelde grenzen met bestaande plaats-/gemeente-/provinciegrenzen (zoals Frank ook aangeeft in z’n e-mail naar de DWG), maar als ik naar bijvoorbeeld http://www.openstreetmap.org/relation/5764129#map=11/51.8298/4.3520 kijk zie ik heel weinig overlap. De grens loopt los van de bekende boundaries en bevat bewust niet de door het rijk beheerde vaarwegen.
Wellicht had meer landinwaarts meer hergebruik gemaakt kunnen worden door landsgrenzen te hergebruiken in een relatie (en niet als een way) zoals bijvoorbeeld http://www.openstreetmap.org/way/387363441#map=11/51.1065/5.9800 . Hier twijfel ik ook of de Maas zelf wel bij het waterschap hoort aangezien dat ook een rijksvaarweg betreft.

Kortom van mij mogen de waterschappen best in OSM worden vastgelegd (het is toch een major boundary en vastgelegd in de wiki), maar wel op een doordachte manier met overleg en niet “even” tussendoor.

Aan Gerrits enthousiasme ontbreekt het niet en het zou zonde zijn iemand die zoveel inzet getoond heeft de deur te wijzen. Enkel zou Gerrit zich eens moeten inlezen in de OSM etiquette en omgangsvormen waarbij http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Import als een startpunt genomen kan worden betreffende imports.

Ik ben het gedeeltelijk met je eens.
Aan zijn enthousiame ligt het zeker niet, maar wel de manier waarop.
Antwoorden op vragen uit het andere draadje blijven geheel onbeantwoord.

Is zijn actie dan alleen ; " gewoon omdat het kan?"
Zonder enig begrip voor een community?

Hopenlijk worden de vragen alsnog door Gerrit beantwoord, dit om enig begrip voor zijn daden op te kunnen btengen.

Ik zag dat Waterschsppen er nog niet in stonden. Heb ik die toegevoegd. Op admin_level 5 waterschappen. Zelfstandig bestuursorgaan. Je kunt de attributen nog uitbreiden zonder de polygonen aan te passen.

Sander bedankt voor het advies. Ik wist niet dat de community zo n grote invloed heeft.

Voorlopig zie ik nog veel onterecht gebruik van “admin_level=7”. Ik raad Gerrit aan eerst deze derrie op te ruimen vooraleer nieuwe data, na overleg, aan OSM toe te voegen.

Dit had vooraf gemoeten. Die les zou hij toch wel getrokken moeten hebben n.a.v. de adresvlak-discussie (die overigens veel discutabeler zijn dan waterschapsgrenzen).

Alhoewel een waterschap qua grootte (m.u.v. Blija Buitendijks) tussen provincie en gemeente ligt, past het niet in de hierarchie van (andere) overheden die we hebben. De admin_level-tag gebruiken kan dan ook niet zomaar.

Wat grenzen betreft, deel ik je mening. Of een rivier als de Maas wel of niet bij een waterschap hoort; is wat mij betreft niet heel relevant. De grenzen zijn volgens mij authentiek, want ze komen van de waterschappen af. Hoe het beheer exact is geregeld, maakt niet uit. Het gaat om de bestuurlijke indeling, niet wie het beheer doet.

Eens dat waterschappen best in OSM opgenomen kunnen worden. Of je hiervoor boundary=administrative en admin_level=5 moet gebruiken, dat denk ik niet. Dat impliceert een hiërarchie die er niet is. Ik vind dat we een eigen waarde hiervoor zouden moeten definiëren.

Ik wil hem niet de deur wijzen, maar ik zie iemand die herhaaldelijk in de fout gaat, een recidivist dus. Ik wil voorkomen dat hij weer ergens een dataset opsnort en in OSM dumpt.

En ja, dit alles zeg ik als iemand die aan het beruchte “groene monster” heeft bijgedragen.

Gerrit, ik ben blij dat je verantwoordelijkheid voor je acties hebt genomen. Dat pleit voor je.
Ik zie wel dat je alleen wat adresvlakken in Ommen hebt verwijderd, maar nog niet bent begonnen met het verwijderen van de waterschappen. Lukt dat zelf, of moet iemand dat met de reverter-plugin van JOSM je hierbij gaan helpen?

Als hier concensus over is, wat doet het waterschap dan in het lijstje op de wiki? Nu staan de waterschappen er vermeld als niveau 5 en zouden ze ook op dat niveau neergezet moeten kunnen worden lijkt mij, tenzij we gezamenlijk besluiten dat de wiki aangepast moet worden.
Bestuurlijk doen ze in de hierarchie niet ter zake, maar staan ze meer parallel naast de andere overheden. Gezien de grootte van de gebieden vallen de waterschappen tussen provincie en gemeente in, vandaar dat ze wel op 5 ingevoegd zullen zijn om ze ergens een plaats te geven.
Boundary=administrative lijkt wat betreft bestuurlijke hierarchie ongepast, maar wellicht kunnen we boundary=water_management_district of een van de andere bijna 500 gebruikte boundary values gebruiken. Water_management_district is volgens taginfo eerder gebruikt (17x in zowel Florida en Rusland) en lijkt redelijk aan te sluiten met het concept waterschap.

We stemmen toch binnen een bepaalde waterschapsregio, ook de tarieven zijn anders. m.a.w het is een bestuurlijke grens.

Antwoord van Ronald Olbricht, van de DWG:

De vraag is: wat is “significant damage”? Ik kan alleen hopen dat Gerrit zich inhoudt en eerst met de community overlegt of de import die hij voorstelt wenselijk is en, zo ja, op welke manier die uitgevoerd moet worden. Natuurlijk moeten hierbij de importrichtlijnen worden gevolgd.

V.w.b. de huidige waterschappen: ik ga ze zometeen verwijderen. Gerrit is zelf bezig met het verwijderen van de adresvlakken.

V.w.b. de waterschappen, adresvlakken, postcodegebieden en mogelijke andere administratieve data (BRK vanaf 1 januari!), ik denk dat het verstandig is om eerst een discussie op te starten over de administratieve indeling in Nederland.

Dat lijkt mij een haastige actie, die naar mijn idee zonder vooraf overleg met de gebruikers uitgevoerd wordt.
Vanzelfsprekend ben ik ervoor om fouten recht te (laten) breien.
Hier is, mijns inziens, een probleem met de gevolgde procedure, niet met de feitelijke gegevens.
Weliswaar zijn een aantal tags gebruikt die ik niet kan plaatsen (terugvinden), maar om deze gewraakte data dan maar meteen weg te doen lijkt mij ook geen juiste weg.

De data is verwijderd. Zie deze changeset.

Ad, misschien is het inderdaad wat haastig, maar aan de andere kant voorkomt een snelle verwijdering meer ellende. Ik moest nu al 22 conflicten oplossen, omdat user:letihu nodes van waterschap Roer en Overmaas aan een beek had gekoppeld. Zie hier.

Verder is er ook een probleem met de gegevens zelf. Niet met de waterschapsgrenzen an sich, maar wel vanwege het feit dat ze als losstaande polygonen (zonder gedeelde nodes en ways en zonder het hergebruik van rijks- en provinciegrenzen) zijn toegevoegd.