Water en discussie, smal/breed, droog/nat, lijn/vlak

Na een aanvang in het topic Beginnersfouten

Wat ging over:
Op lijn/way, het zetten van de key: waterway=*
Polygon, de key natural=water water=*

Waarbij voor * dezelfde benamingen gebruikt worden.

Te lezen in de wiki:
key:
waterway op linaire features, en niet op
All rivers, canals and streams should normally be represented as a linear ways
Dit vooral om de stroomrichting aan te geven en mogelijke routering.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterways
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway

natural=water op polygonen

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dwater

Conclusie daar: Volg de wiki, al zouden enkele pagina’s aangepast, aangevuld kunnen worden.

NL begrippen:
Greppel, Geul, Sloot, Stroom, Beek, Rivier,

Tocht, Gracht, Vaart, Kanaal,

Poel, Vijver,

Meer, Zee,

Kreek

Basin, Zwembad,

nog andere benamingen?

Greppel versus sloot.

En zo kwam ik waterway=brook tegen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:waterway%3Dbrook
“Usage of this tag is disputed” discussion discussie 2015

Wat past meer bij onze omschrijving van een greppel.
Maar omdat deze niet in de wiki tabellen staat, wordt het ook weinig gebruikt.
En zo worden onbewust andere keuzes gemaakt.

De overlap van greppel naar sloot, wat kies je, ? bepalend: duur tijd droogstand, breedte, diepte ?

door water erosie gevormd natural=gully
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dgully

Waterschappen, bepalen op welke watergangen een schouw plicht is. ? Zijn deze watergangen in hun smalste vorm nu allemaal sloten?
een waterway=ditch of op polygon natural=water water=ditch, die wel eens droog staan intermittent=*
In ons gebied hadden wij gangen die wij betitelde als sloten, die deels tijdelijk droog stonden we hadden aansluitend op de sloten greppels, waarbij de bodem van de greppel stukken hoger lag als de slootbodem.
Sloten werden dan soms ook op peil gehouden (stuw) om de grondwaterstand te beinvloeden. Een functie die de greppel niet heeft.

Bepalend is ook of het een natuurlijk ogend karakter heeft, of rechtlijnig gemaakt uitziend karakter.
Of het een permanente stroom bevat, een stroom of beek, of niet, sloot.

Het bodem verloop naar de volgende water sectie, is dit trapsgewijs (hoger uitkomende of vloeiend stromend.

Smalle waterways, met mooie voorbeeld foto’s. en leuke omschrijvingen.
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway/Narrow_variants
en meer.

Dan zitten in de Kaarteigenschappen Nederlands wiki toch enkele tegenstrijdigheden.

Broek is bij mij een bekende term (de imburgse versie dan: brook).
een voorbeeld:
https://www.ivn.nl/afdeling/de-maasdorpen/natuur/schuitwater

En in wikipedia staat broek beschreven:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_%28landschap%29

Voor een waterway vind ik het niet echt toepasselijk.
Maar een greppel vind ik geen vergelijkbaar alternatief.

Nu kwam ik laatst deze kaartjes op de smartphone tegen, bij een bepaalde app.

Wanneer mensen een kaart zien hebben ze behoefte om de osm data aan te passen.

Niet nadenkend, dat er ook een renderoplossing zou kunnen zijn.
(Dit krijg je als je de randjes van het water zo blauw rendeert)

Maar,
Hier omgeving Zwartsluis waar alleen natural=water op polygonen is ingevoerd. Sloten.

DE TWEEDE tag is zo belangrijk water=*

Dan kan een render er wat meer mee.!!!

Omgeving Noord Holland.

Ik heb gemerkt dat in de Nederlandse praktijk zowel drain als ditch gebruikt worden voor het taggen van sloten.

Het onderscheid volgens de Wiki is, of de waterloop begrensd wordt door kunstmatig dan wel natuurlijk materiaal.
Een sloot zoals we die in Nederland kennen, die normaal altijd water bevat, zou dus een ditch moeten zijn. Maar een greppel, die meestal droog staat, zou ook een ditch zijn.

Ik vind het onderscheid tussen altijd water (sloot) en zelden water (greppel) veel belangrijker dan het materiaal. Mijn voorkeur gaat uit naar drain voor een sloot en ditch voor een greppel. Ik heb e.e.a. hier in de buurt ook zo van tags voorzien. Maar mocht de community het anders zien, dan zal ik dat aanpassen.

Een broek is geen waterway, maar meer een soort wetland.

Voor wel/niet permanent water, toevoeging.

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:intermittent

intermittent=*

Ze hebben wadi en drystream als deprecated aangemerkt. Als oplossing, intermittent, river, stream etc…
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Map_Features#Natural_watercourses

Daarom, dit ook bij andere watergangen.

Ik had boven een link verkeerd staan, #1
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:waterway/Narrow_variants

Ik snap er niet zoveel van :wink: maar willen jullie eens hier naar kijken :

http://www.openstreetmap.org/#map=19/52.04319/4.72248

Volgens mij staat zowel op de polygoon als het lijntje water = canal en waterway = canal.

Maar ik begreep dat die rechte lijn voor routering is, dus als iemand een kaart met bootje gebruikt?

Dat klopt inderdaad, en voor zover ik de afspraken nu heb begrepen, zou van die polygoon met natural=water, de tag water=canal af kunnen.
Want die informatie staat dan weer op de waterway. (Inderdaad voor mensen die met op een bootje de OSM kaart gebruiken. Hoeveel zijn dat er?)

Trouwens heel goed @Allroads dat je deze discussie een eigen topic hebt gegeven! In het beginnerstopic hoorde het niet meer thuis…

Nee, het vlak wordt getagd met natural=water en water=* De lijn met waterway=* en eventueel name= , source=*

Scheepsroutes zijn inderdaad nog niet veel, maar wat niet is kan komen. Er bestaan ook diverse kanoroutes in Nederland.
Verder is de lijnvomige weg belangrijk om op vaarwegen destination te kunnen taggen.

Lijn geeft ook de stroming van het water aan, je tekent van de bron naar de zee.

Mijn voorkeur gaat uit naar zo veel mogelijk gebruik van een polygon.
Met natural=water water=ditch etc.

Mijn waterschap vat ze samen onder de naam “Watergangen”.
De overheden die over de toegang gaan hebben het ook weer over “vaarwegen”.
Maar daar zou je de genoemde benamingen dan weer onder kunnen vatten…

Ik merkte ook al dat het gebruik niet hier niet echt consistent is, en ook lang niet altijd iets zegt over praktische bevaarbaarheid.
De tags zij ook niet toegesneden op polderlandschap, waar de eerste vraag al snel is, is of of watergang en boezem- of polderwatergang betreft.

Dat is doorgaans gelijk al een heel verschil in breedte en diepte en in een boot heb je (zolang het geen kano is of er geen sluis is) sowieso erg weinig met polderwater van doen.

Het kunnen maken van dat onderscheid zou erg mooi zijn om goed selecties te kunnen maken van verschillende soorten watergangen die voor verschillende doelgroepen / doeleienden van belang zijn.

Binnen het polderwater zie je ook weer veel verschil: de primaire watergangen (in beheer bij het waterschap) zijn doorgaans het belangrijkste in de waterafvoer richting gemaal een stuk breder / beter op diepte dan de niet-primaire watergangen (in beheer bij de landeigenaar). Met die niet-primaire watergangen valt vaak ook voor baggerliefhebbende kanoërs weinig te beginnen…

Mijn beeld, na flink wat geploeter door de polder, is dat de meeste waterschappen ook de smalste (polder)sloten erg secuur in kaart brengen, maar op een landelijk bestand met watergangen zag ik in polders richting Utrecht toch ook wel wat witte plekken waar ik dat niet had verwacht. En daarnaast in niet heel Nederland een polder (-;

Hallo

https://www.openstreetmap.org/#map=18/51.93299/4.23949
In Maassluis wordt de komende jaren een nieuwe wijk “Het Wilgenrijk” gerealiseerd, met veel water.
Voor een impressie zie https://wilgenrijk.nl/woongebied-en-omgeving/kaart-woongebied (het lukt me even niet een afbeelding te uploaden).
Ik ben gestart om de nieuwe bebouwing (via BAG-import verzoek) en wegen (GPS-tracks/surveys) in te voeren.

Het huidige landuse is grass, waarbij de sloten zijn aangegeven als waterway=ditch. Ik heb de polygoon van landuse=grass (tijdelijk) een stukje van de nieuwe bebouwing gelegd. Ik moet nog een nieuwe landuse (residential) intekenen op het nieuwe bebouwingsgebied.
De waterpartijen zijn deels al aanwezig en worden deels de komende jaren gerealiseerd, varierend van een smalle sloot tot flinke watervlakken.
Hoe kan ik het water het beste aanpakken? De nu aanwezige (brede) waterpartijen invoeren als polygoon? Of is een multipolygoon nodig met de bebouwingsgebieden daar weer als eilandjes in?

Graag ontvang ik ook feedback op mijn huidige wijzigingen van ervaren mappers. (o.a. op wijzigingset 43.492.189 en 43.558.483)

Dank
Jaap

Dag Jaap,

Dat is een hele uitdaging.
Wanneer je echt eilanden maakt dan ontkom je niet aan multipolygonen. Je kunt het ook simpel houden en met polygonen werken, maar dan zul je niet één groot stuk water moeten tekenen. Het water dus opknippen.
Misschien zijn de toegangen naar de wooneilanden ook wel dammen met duikers en dan worden multies ook lastig.
'k ben net na vier jaar mappen in het veld een stuk gevorderd met de Brabantse Biesbosch. Ook helemaal een nieuwe situatie.
Steeds veranderde ik de situatie naarmate men bezig was met de graafmachines. De nieuwe wegen mapte ik uiteraard met tracklog.
In oktober 2015 is het gebied opgeleverd.
Eigenlijk ben ik te laat begonnen met netjes water en land scheiden. Daar ben ik nu dus al vele dagen mee bezig om het goed te krijgen.
De eilandjes maak ik zonder multies, want het water komt van verschillende kanten en niet één groot vlak.
Het zijn dus gewoon polygonen. Kleine eilandjes die dan weer in de verschillende stukken water liggen zet ik dan wel weer als inner in een MP.
https://www.openstreetmap.org/#map=17/51.78677/4.86284
Hier in dit eilandenrijk geen enkele MP. Er zitten nog genoeg fouten in, maar die gaan de komende tijd eruit.
Het beste kun je werken met JOSM, want daar zit een validator in die je wijst op je fouten. Vragen over hoe en wat dan welkom op het forum.

edit2: Mijn voorbeeld in de Biesbosch gaat de komende dagen toch ook in MP’s… alleen al als oefenproject. Voor mij is JOSM als verstokt potlatcher ook nog geen openboek.

Ik ben nieuw, maar wel lang bezig met GIS van de Alblasserwaard (historie, archeologie en natuur).
Als start ben ik bezig met mijn directe omgeving.
Ik zit nog steeds met het probleem de naam greppel en sloot. In de Alblasserwaard zijn het sloten het zijn gegraven watergangen die met elkaar verbonden zijn en een onderdeel vormen van de waterhuishouding en bemaling. Het gebruik van de naam watergangen lost niets op. De waterschappen kennen hoofdwatergangen (A en B) en secundaire watergangen (C en D). Verder zie je dat boeren zonder toestemming (handhaving) sloten dicht gooien waar vervolgens door de bodemdaling een greppel ontstaan. Mijn voorstel is om daar waar de watergang een onderdeel vomt van een bemalingssysteem altijd de benaming sloot te gebruiken,

Welkom hier op het forum in de eerste plaats. Zou je concreet een voorbeeld kunnen geven van hoe je het wil hebben. De Alblasserwaard is een mengelmoes van de import van de 3dshapes en verder goed bedoelde toevoegingen.
De vlakken zijn als natural=water getagd en veel sloten zijn als waterway=stream (fout)…drain en ditch getagd.
Ook is een hardnekkige mapper bezig geweest met sloten als vlak op de landuse grass te leggen. Ongewenst zou ik zeggen.
De Krimpenerwaard is een voorbeeld van hoe het niet moet. Daar zijn sommigen uren… dagen… aan het herstellen geweest.
Graag dus een concreet voorstel…dan kunnen we adviseren… in de Alblasserwaard ben ik zelf een lokale mapper.

Ik heb door het project Digitale kaart Molenwaard de relevante informatie vanuit PDOK (NL10) in postgresql staan. Mijn voorstel is om de informatie van NL10 in OSM te implementeren. IK heb een stukje Polder Nieuw-Lekkerland (Zuidelijk deel), gedaan, maar waarschijnlijk op op de manier van de Krimpenerwaard. Verder heb ik in dit gebied het Vogletjesland (natuurgebied) met twee poelen geplaats.
Mijn excuses daarvoor. Graag hoor ik van je hoe het moet.

Het begrip primair / secundair gaat bij watergangen doorgaans over wie het beheer voert (het waterschap zelf of de kadstraal eigenaar van het water en/of de aanliggende percelen).

Hoewel er wel verbanden zijn, is dat net een andere dimensie dan de landschappelijk veel fundamentelere vraag of een watergang een boezemwater of een polderwater is (binnen of buiten de polderdijk). Het water buiten de polderdijk is normaal gesproken een aansluitend systeem binnen het hele waterschap (op het zelfde waterniveau). De polders zijn eilanden in het boezemwater met land dat -behoudens de dijk- doorgaans lager ligt dan het boezempeil en weer lager de poldersloten (het waterniveau kan per polder verschillen) die via gemalen / poldermolens afwateren op het boezemwater.

In beide watersystemen vind je watergangen met in de formele naam “sloot”, dus ik zou het gebruik daarvan niet willen koppelen aan de vraag wie de beheerder is (veruit het meeste boezemwater wordt door de waterschappen beheerd en binnen de polders zijn dat doorgaans alleen de hoofdvaarten).

Wel zou ik het interessant vinden om tot een goede tagging te komen van polder- en boezemvaarten en binnen de poldervaarten ook de primaire / secundaire. Dat geeft namelijk niet alleen veel topografisch inzicht in de manier waarop het land zich tot het water verhoudt, maar ook voor de praktische bevaarbaarheid (primair polderwater is doorgaans behoorlijk te bevaren met een kano, secundair polderwater vaak niet). En met een motor- / zeilboot kan je polderwater sowieso niet vanaf de doorgaande vaarten bereiken (tenzij er een sluis is).

OSM/wiki - mensen zouden eens meer met elkaar moeten overleggen met wikipedianen en wikidata-mensen, om tot een concensus te komen, zodat er een goeie definitie ontstaat van ‘iets’, en men daar dan een wikidata-code kan aan geven, zodat de chaos in definities van ‘iets’ zoveel mogelijk word vermeden →
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59476
https://forum.openstreetmap.org/viewtopic.php?id=59510
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloot_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Greppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergang
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Waterways
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergang_(wateroppervlak)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geul
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivier
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gracht
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaart
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kanaal_(waterweg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poel_(water)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreek_(water)
enz…
:roll_eyes:

Heb je al eens onderzoek gedaan. Wat correcter is BGT of TOP10NL?

Heb je ook al naar AHN gekeken? Op persoonlijke titel is ontheffing voor Openstreetmap mogelijk bij de laag esri hillshade maaiveld, waarbij je watervlaktespiegeling en de insteek van de sloot greppel goed ziet.

Ik denk dat ik TOP10NL links laat liggen betreffende het water.

Kijk ik naar de wegen dan zou ik daar ook BGT gebruiken voor area:highway, omdat het correcter is dan de intekening van TOP10NL.

TOP10NL is ingetekend (op basis van luchtfoto 10CM), terwijl BGT veel meer ingemeten is.