Wat is het verschil tussen motor_vehicle en motorcar?

Tijdens het (video)mappen nav van de MTB tocht in Holten van gisteren, kwam ik op een highway 2 tags tegen die vragen bij mij opwierpen. (de kwaliteit zal vanavond 1080p zijn, YouTube is nog aan het verwerken)

motor_vehicle=no
motorcar=no

Op de restrictions pagina wordt de tag motorcar gebruikt.
Op de wiki Overzicht Nederlandse Verkeersborden wordt over motor_vehicle gebruikt.

Aantal keren dat motorcar is gebruikt:
Nodes 55 068
Ways 252 729
Relations 709

Aantal keren dat motor_vehicle is gebruikt:
Nodes 14 157
Ways 631 503
Relations 566

  • Wat is het verschil tussen motorcar en motor_vehicle en wanneer wordt wat gebruikt?

  • Dient de wiki en/of de restrictions pagina aangepast te worden, of maak ik een denkfout?

[](https://imageshack.com/i/ip6W5kFJj)

Lokatie: https://www.openstreetmap.org/#map=18/52.29601/6.43363

motorcar is een personenwagen, motor_vehicle is breder: motorcar+psv+hgv…

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:access#Land-based_transportation

De overzichtspagina lijkt te kloppen. De Restrictions-pagina klopt ook, als je de hierarchie tussen motorcar en motor_vehicle doorhebt.

Zonder ter plaatse bekend te zijn en zonder te weten welke borden er staan, lijkt het erop dat er op die track die je aanwijst er overbodig, maar niet incorrect getagd is.

idd, motor_vehicle is alles waar een motor en wielen op zit. De wiki is daar ook vrij duidelijk over.

Motorcar vind ik echter ook verwarrend. Op de wiki staan meerdere suggesties dat dit alleen op personenauto’s slaat [1] [2], maar ook de “alle motorvoertuigen op meer dan twee wielen” theorie is terug te vinden [3].

Neem bv. C6; de wettelijke text die daar bij hoort is: “Gesloten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen”.
volgens de wiki moet je dit zo taggen:

motor_vehicle=no
motorcycle=yes
moped=yes
mofa=yes
traffic_sign=NL:C6

Hoewel correct, is dit een beetje omslachtig. Waarom niet gewoon

motorcar=no

taggen?

Om de bovenstaande verwarring te vermijden waarschijnlijk…

motorcar=no laat bijvoorbeeld vrachtwagens en bussen doorrijden - dat is meestal niet de bedoeling.

Op die duitse pagina staan twee verschillende borden. Een is onze C6 (met de voorkant van een auto erop), het andere (met een zijaanzicht van een personenwagen) kennen we volgens mij niet in NL.

De wiki is verwarrend omdat bij bespreking van de key motorcar als plaatje een verkeersbord word gebruikt. Dit is niet correct!!

Terwijl de uitleg van het verkeersbord in de verschillende landen een grotere groep aanduid dan alleen de personenauto (motorcar) in NL.

Je moet het bord omschrijven met tags en dit is de manier. Alleen motorcar kan niet!!!

Allereerst het bord taggen en onderborden, met traffic_sign=NL:C12, …daarna de afgeleide, zoals boven beschreven, dat zou in de wiki omgedraaid moeten worden.

Ik heb de MtM pagina gemaakt ,… juist om te kijken of het voor de verschillende vervoersvormen goed getagd is. …de hierarchie in welk categorie val je.

motorcar valt in de categorie: motor_vehicle en dan in vehicle en daarna access. een motorcar=yes overruled alle andere categorieën.

motor_vehicle =no en motorcar=no dan is motorcar=no overbodig.

Ik heb gestoeid met het video voorbeeld, en geprobeerd de video stil te zetten 1080 p en te lezen wat er op het onderbord staat, dat is best moeilijk. “Uitgezonderd exploitatie bospercelen” Meen dat het eerst bord moedwillig is omgedraaid. Blauwe bord overkant weg en onderbord niet te lezen. Dit is op fietssnelheid gefilmd, met de auto zou het ondoenlijk zijn om te lezen. Meen dat je een gopro gebruikt. Zou het bij timelapse foto’s beter te lezen zijn? snelste timelapse tijd met de auto wordt het verhaal nog erger.
Ik ben in voor een nieuw apparaat maar vindt de map tag kwaliteit niet voldoende om ook de onderborden goed te lezen.

Het wordt me steeds duidelijker, is het verstandig om inde NL talige wiki’s aanvullimgen te plaatsen?

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik in het bezit ben van een GoPro+ Black edition. Deze heeft bij MTB en autorijden ook moeilijkheden om goed leesbare onderborden vast te leggen.
Herstel me als ik het onjuist formuleer, maar onderborden zijn uitzonderingen op het beweuste bord. Zoals bv aanwonenden, dit is voor OSM minder interessant.

Onderborden (beperkingen op de toepassing van het hoofdbord) zijn wel degelijk belangrijk. Denk aan tijdafhankelijke maximumsnelheden, eenrichtingsverkeer behalve fietsers, inrijverbod uitgezonderd aanwonenden (access=destination).

Als ik me goed herinner moeten onderborden ook in een bepaalde lijst voorkomen. De oude carpoolstrook op de A1 had een inrijverbod voor alle motorvoertuigen, behalve met 2 of meer inzittenden. Juist dat onderbord kwam (toen in ieder geval) niet voor in de lijst der onderborden en bleek iedereen die de strook ooit gebruikt had, een misdadiger omdat het hoofdbord nog wel gold.

Misschien is hetvolgende wat wishfull thinking, maar het sluit wel aan op het topic:
hetvolgende:
Als de borden getagd worden, is het dan niet mogelijk om automatisch de juiste tagging te creëren?
Nog een stap verder: Is het technisch haalbaar, als wegen met traffic_sign zijn voorzien, om aanvullende gebruikelijke tagging over te slaan? Zodat de juiste info gehaald wordt uit het traffic_sign bord?

Natuurlijk zijn deze belangrijk, maar als onderborden niet leesbaar zijn, is het (lijkt mij) verstandig om het bord te taggen.
Beter iets dan niets ? Als voorbeeld een bord C6 met onderbord: muv aanwonenden (die niet leesbaar is)
kun je toch beter taggen als:

motor_vehicle=no
motorcycle=yes
moped=yes
mofa=yes
traffic_sign=NL:C6

Of kun je dan beter helemaal niks taggen?

De aanwezige tags op de bewuste highway=track
access=forestry
highway=track
motor_vehicle=no
motorcar=no
motorcycle=no
name=Nijverdalseweg
tracktype=grade2
traffic_sign=NL:C12

Volgens mij mis ik dan de tags:
moped=yes
mofa=yes

Afgezien van de (eventueel) overbodige tag motorcar=no en motorcycle=no
Heb ik het jullie uitleg dan goed begrepen?

Lokatie:
https://www.openstreetmap.org/way/64853537

Lokatie in video: http://youtu.be/7kVK8KUx9Fo?t=27m26s

De filmpjes zijn met Premiere gerenderd naar het maximaal haalbare YouTube formaat, dit is niet de master qualiteit.
Ook ik had altijd wat moeite met het lezen van de onderborden, deze is overigens zeer goed te lezen in de master film.
Inmiddels heb ik wat gevonden in Premiere wat het nog beter leesbaar kan maken. Standaard staat de preview op fit screen, de beelden zijn groter dan wat wordt “gefit” en als je dan insteld op 100% kun je het beter lezen.

Links = screenprint van YouTube; Midden=Screenprint Premiere; Rechts: screenprint Uncompressed AVI

Ik zie de volgende problemen met deze tags:
access=forestry verbiedt al toegang die niet met bosbouw te maken heeft, dus ook voor recreative wandelaars en fietsers.
motor_vehicle=no verbiedt ook toegang voor bosbouwmachines dus alleen houthakkers te voet of fiets mogen hier.

Correct tagging van restrictions volgens mij:
motor_vehicle=forestry (dat is precies wat de combinatie van de bord en onderbord aan geeft)
moped=yes, mofa=yes (als brom- en snorfietsen inderdaad in de bos mogen rijden)
Dat is alles (bicycle en foot tags zijn niet nodig).

bestemmingsverkeer is destination

Je krijgt het door commodoortje: als de verkeersborden + onderbord in combinatie goed getagd zijn!! Zou je op basis daarvan heel Nederland met die combinatie extra de tags van middelen van vervoer bij kunnen taggen. Die op hun beurt nodig zijn voor wereld routeringssystemen.

Verandert in de wet wat op basis van een verkeersbord kan je heel Nederland omtaggen met de juiste vervoersmiddelen combinatiecombinatie.

Maar ook staan dan de tags voor gehandicapten en microcar gelijk goed, deze worden nu vergeten.

Bij dit bord mag je maar een klein stukje weg tekenen met het verbod erop niet de hele weg. Het is een inrijverbod vanaf deze kant. : backward : forward gebruiken.
Je moet dan wel heel zeker zijn dat je vanaf alle kanten je er niet kan komen. En er zo uit rijdt naar deze kant. Het is geen zone bord.

Een hele discussie hebben we hier gehad over het klein stukje weg taggen.
Er moet op verkeersborden gebied nog een behoorlijk slag gemaakt worden.

Ik doe dat nu. alles met backward of forward

(bos)percelen dus ook gewone percelen zijn er mogelijk, geen forestry. Jagen op het eigen perceel mag ook, met de auto er naar toe. Of even controleren.

je tagt het bord, zoals in het voorbeeld
en het onderbord

forestry=yes heft het bord op voor de bosbouwer
nu nog een tag voor de exploitatie voor percelen

wat is een begrijpelijk combinatie voor de routeerders

Volgens mij lees je de uitleg van het bord niet juist:
Lees: Uitgezonderd voertuigen die bospercelen bewerken

Mappers, slaan we niet te ver door als we al de uitzonderingssituaties gaan mappen :confused: Zo volgen we de dwalingen van de beheerders, die creatief steeds meer uitzonderingen bedenken dmv onderborden. Voor een dergelijke creatieve stroom uitzonderingen kunnen we IMHO hier geen systeem bouwen, laat staan wereldwijd :frowning: Verboden in te rijden (voor alle verkeer) is/was slechts toegankelijk met een uitzonderingsbewijs in het voertuig net als door rood ! Tonen op verzoek, zoniet duidelijk in overtreding :rage: Hoezo lastig voor de routeerder ?

Een goeie suggestie Hendrikklaas.

Ik denk dat het goed is twee zaken te scheiden in de discussie:

  1. De kaart: voor de kaart zijn al deze routebeperkingen geheel niet van belang. Vergelijk het met een topografische kaart, daar staan ook niet de eenrichtingswegen en geslotenverklaringen voor diverse bekende en fantasievollere weggebruikers op

  2. Als we OSM routeerbaar willen maken hebben we een grotere kluif; ikzelf gebruik OFM als fietser op mijn Garmin, maar nauwelijks om te navigeren en een stukje voetpad (zeker met de ATB) of eenrichtingsverkeer of aflaanverbod wordt door mij wel eens genegeerd…:wink:
    Maar als we OSM als een (beter) alternatief van commerciële routenavigatieapparatuur willen zien wordt het anders. Misschien toch niet verkeerd eens te spieken hoe Tom-Tom, Garmin en de rest dat doen? Ik heb zelf geen ervaring mee, maar ik kan me zo voorstellen dat de data omtrent specifieke gelotenverklaring, inrij- en afslaanverboden zeker niet compleet is.
    Ik waag zelfs te denken dat zij dit soort specifieke wegen default als niet in te rijden beschouwen (voor auto’s dan); er zijn een paar navigatiesystemen op de markt specifiek voor vracbtverkeer die rekening houdt met hoogte- en massabeperking, dat weer wel.

Maar of de navigatieafhankelijke gebruiker die van, ik zeg maar, van Apeldoorn naar Appelscha wilt, afhankelijk is van beperkt toegankelijke bosweggtjes…? Ik neem overigens aan dat hij die reis niet op de tractor of op de motormaaier doet, want dan wordt het anders natuurlijk…:wink:

“in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister” J.W. Goethe

Dit soort geslotenverklaringen heb ik tot nu toe gemapt met access=private en openzetten voor de andere categorieen.
Lijkt me voldoende om iedereen weg te houden die er niks te zoeken heeft met de niet toegelaten categorieen.
En die bosbouwer die 1x in de 20 jaar het bos omhakt zal er toch wel in gaan, ongeacht welke tags we er in OSM aan hangen.

(bos) staat tussen haakjes

het gaat om percelen, dat kan dus bos zijn.