Wanneer is een discussie closed?

Ik begrijp best dat er situaties kunnen zijn waarbij een discussie totaal nutteloos lijkt of standpunten zover ingegraven zijn dat het tot niets leidt. Maar bij de discussie over de Tuinimport in Tilburg is door HenkL en mij geopperd om een termijn te stellen aan de geldigheid van de import zodat we er zoals HenkL voorstelt na een jaar vanaf zijn. Nu de discussie op slot is weten we niet waar we aan toe zijn. Blijft het nu tot in lengte van jaren bestaan? Krijg ik op mijn sodemieter als ik het over 1 jaar verwijder? Ik vind het jammer dat we het niet afhechten. Voor mijn gevoel waren we er bijna maar hebben we nu toch weer een open einde.

Op mijn verzoek dus en ook duidelijk aangekondigd. Met een reden: de discussie ging over de toelaatbaarheid van de import en niet over hoe het vervolgens verder zou moeten gaan.

=====
Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group

Ik begreep wel dat Marc namens de DWG de discussie rond de import (eerst) wilde afronden. Daarom ben ik er niet op doorgegaaan. Mijn standpunt dat de data gewoon uit OSM verwijderd zou mogen worden in plaats van alleen ‘onzichtbaar’ gemaakt had ik genoeg duidelijk gemaakt.

Als niemand zich binnen korte termijn meldt om de data opnieuw en betrouwbaar (‘ground truth’) te beoordelen en bewerken ten behoeve van behoud en terugkeer op de kaart, en als er wel bereidheid is om enigszins gecontroleerd de data te verwijderen, dan lijkt me duidelijk wat de volgende stap is.
In het gecontroleerd data verwijderen wil ik, in samenwerking, best nog wat energie steken. Met de discussie OF er moet worden verwijderd ben ik wel klaar.

Uit het vorige draadje

Zowel HenkL als ik reageren voor 15 april. Dat wordt dus blijkbaar niet beschouwd als wezenlijk ander voorstel. Ok prima… een discussie over “wel of niet wezenlijk anders” lijkt met ook niet zinvol. Dan rest de vraag… hoe lang dit in OSM moet blijven staan?
Wordt er nu van mij (of anderen) verwacht dat ik voor deze vraag een nieuw draadje open of komt die er nog vanuit Marc (DWG). Het is mij om het even maar denk ik wel goed te weten.

Wat mij betreft heb je bij deze het nieuwe draadje voor de vervolgactie geopend.
Ik ben het ermee eens: op 15-4-2021 alle nog aanwezige weggetagde tuinen verwijderen.
Dat geeft vrijwilligers de tijd om de tuinen op een ordentelijke wijze terug te brengen.

Het argument van de DWG om niet direct alles te verwijderen was dat er al te veel tijd was verstreken en dit tot dataconflicten zou leiden. Nog een vol jaar afwachten lijkt me alleen daarom al niet handig.

Wie het forum volgt en bewust heeft gewacht met actie kan zich eventueel alsnog melden, wie het forum niet volgt heeft al genoeg tijd gehad.

Misschien had ik nog duidelijker moeten zeggen: een wezenlijk andere manier om die tuinen te taggen (anders dus dan de 3 door mij genoemde methoden).
Voor alle duidelijkheid: de DWG handelt vrijwel altijd op verzoek van vragen uit (of conflicten in) de gemeenschap. De Nederlandse gemeenschap heeft zich uitgesproken over de import in Tilburg en daaruit heb ik (de DWG) een conclusie getrokken en daar naar gehandeld.

Een vervolgdiscussie - met oproep aan andere deelnemers om de situatie in Tilburg te bekijken en aan te passen - zou zeker wenselijk zijn, maar ik zou daar niet dit draadje voor gebruiken maar een nieuw topic starten, bv “Tuinimport Tilburg - hoe gaan we verder?
Die stap moet wel van jullie komen, de DWG kijkt mee en toe.

=====
Marc Zoutendijk
OpenStreetMap Foundation
Data Working Group

Whatever: ik ben langzaam begonnen Tilburg op te ruimen:

  • de tuinen-import verwijderen
  • de incorrecte parking_space (geen parkeerplaats of strook, maar een singuliere parkeerplek) te verwijderen
  • multipolygonen met grass als outer en grass als inner (hoe verzin je het) weg te halen

Ik doe dat af en toe en ga daar niet structureel of continu mee door; als iedereen zijn steentje bijdraagt…

Whatever? Op eigen initiatief en zonder verder overleg de tuinen nu al meteen verwijderen vind ik niet zo netjes. En parking_spaces verwijderen evenmin, ze kunnen ook anders getagd worden. Ik heb in een nieuw topic gevraagd wat we hiermee willen doen.

Imho zijn al die zaken al eerder gepasseerd; het gaat om massale imports zonder overleg. Een parking_space is geen parkeerplaats of parkeerstrook en is fout geïmporteerd en kan dus weg. Een foute import dient niet ‘beloond’ te worden door correcties door de community anders dan door de foute importeerder (die al een tijd niets corrigeert).
De ‘tuinen’ als voorbeeld betreffen soms multipolygonrelaties met daarin buildings als inner MP. Dit is geen standaard-tagging (een gebouw is nooit een inner MP in een outer landuse MPR.
Een grasveld als inner MP in een grasveld als outer MP taggen…
En zo kunnen we nog even doorgaan.

Klein puntje:

Fraai is het niet maar ik moet hier voor de volledigheid opmerken dat volgens de wiki een tuin niet de gebouwen mag bevatten.

Uiteraard kan ik ook in de wiki lezen “Areas should not include features (for example residential houses) which are not part of the garden itself.”.

Maar: een building (als een schuurtje) als een inner MP taggen is not done, dus hoe zoiets als een wikitekst komt…?
Stel je voor bij een BAG-update wijzigt zich iets aan het gebouw: je moet dan het gebouw én de inner MP hertaggen - wat een ellende.

In geval van een zo grote ongedocumenteerde import als in Tilburg heb ik zeer veel moeite met “het voordeel van de twijfel”

Tja… goede vraag.

Over hoe we verder moeten met de TuinImport in Tilburg is een nieuw draadje geopend. Svp daar reageren over dat onderwerp.

Fijn dat je dit hebt opgepakt. Kun je aangeven welke stukken nog gedaan moeten worden in Tilburg?

Iets anders, mogen op andere plaatsen bv https://www.openstreetmap.org/way/692676693 dit ook worden verwijderd?

Wat is mogen? Er is inmiddels een edit war gaande in Tilburg

Ik kan mij herinneren dat een aantal jaar geleden inmiddels een Gerrit Dankelman (als ik het me goed herinner) begonnen was alle individuele parkeerplaatsen te gaan mappen, want “dat stond zo leuk”. Startend in zijn woonplaats die op de OSM standard weergave overspoeld werd met een waas van blauwe 'P’s (feitelijk een rendering issue natuurlijk, maar…)
Het heeft velen veel inspanning gekost hem er uiteindelijk van te doen overtuigen dat het mappen van deze (semi)individuele parkeerplekken, woning-gerelateerd, niet nuttig is en zelf zinloos: als mensen met een OSM gebaseerde navigatie in een voor hen vreemde stad naar een parkeerplaats gaan zoeken… Ik denk niet dat ik dat behoef uit te leggen.

Jammer genoeg heeft Gerrit de arena verlaten; zijn P’s zijn opgeruimd.

Maar ik dreig zelf terug te vallen (te veel tijd in deze coranaperiode achter de pc) op mijn eigen stokpaardjes (enige menselijke eigenschappen zijn mij niet vreemd :slight_smile: ) dat met de voortschrijdende digitalisering en koppeling van OSM-editors aan al dan niet publieke databronnen er geïmporteerd wordt “omdat het kan”.

Al mijn argumenten tegen ga ik niet herhalen. Het is al mooi genoeg dat we de BGT-achtergrondlagen kunnen gebruiken voor het uitlijnen van wegen en dergelijke, wat wat anders is dan domweg alles importeren zonder fact check.