Wanneer gebruiken we heide, scrub of shrubbery?

De combinatie, de richting
route

SenP oblique, het overzicht

Met een schuin oog kijkend naar natuurbeheerplan 2024 Gelderland voor het gebied.

In de dicussie met Carto over het renderen van natural=shrubbery is ook een discussie over wat scrub is.Overigens is heath eigenlijk een hele rare tag. Want het is een type scrub en vrij specifiek voor heide gebied.

Naar aanleiding daarvan ben ik eens ingedoken en de betere definitie die ik vond voor scrub vs shrubbery:

Define Shrub

A shrub is a woody plant that is smaller than a tree and has multiple stems or trunks. Shrubs can range in size from a few inches to several feet tall and can be evergreen or deciduous. They are often used in landscaping for their ornamental value and can provide privacy or serve as a hedge. Some common examples of shrubs include roses, azaleas, and boxwoods.

Define Scrub

Scrub refers to a type of vegetation that is characterized by short, stunted trees or bushes that are usually found in arid or semi-arid regions. Scrub vegetation is often sparse and can consist of a mix of woody and herbaceous plants. It is typically found in areas with poor soil quality and little rainfall. Scrub vegetation can provide habitat for a variety of animals, including reptiles, birds, and small mammals.

Dus scrub is vooral wildgroei in gebied wat een lage kwaliteit heeft. Een shrub (en de verzameling daarvan shrubbery) heeft een hogere kwaliteit en gebruikt in landscaping. In die zin zou zeker in Nederland in bebouwd gebied heel veel vallen onder shrub. (duingebied, of delen van de veluwwe inderdaad uitgezonderd)
En soms zit shrubbery heel dicht tegen leisure=garden aan en zeker sommig openbaar groen/plantsoenen zijn van dusdanig hoge kwalitiet dat je ze als garden kunt aanduiden.

Van dezelfde website:

Common Mistakes To Avoid

When it comes to gardening and landscaping, the terms “shrub” and “scrub” are often used interchangeably. However, this is a common mistake that can lead to confusion and miscommunication. Here are some of the most common mistakes people make when using shrub and scrub interchangeably, along with explanations of why they are incorrect:

Mistake #1: Using “Shrub” And “Scrub” As Synonyms

Many people use the terms “shrub” and “scrub” as synonyms, but they actually refer to different types of plants. Shrubs are woody plants that have multiple stems and are usually less than 15 feet tall. Scrubs, on the other hand, are low-growing, woody plants that are adapted to dry or arid conditions. They are often found in desert or semi-desert regions.

Mistake #2: Confusing “Scrub” With “Brush”

Another common mistake is confusing the term “scrub” with “brush.” While both terms refer to low-growing, woody plants, “brush” is typically used to describe plants that are found in more humid or temperate regions. Scrubs, on the other hand, are adapted to drier conditions and are often found in arid or desert regions.

Mistake #3: Failing To Consider The Plant’s Characteristics

Finally, many people make the mistake of using “shrub” and “scrub” interchangeably without considering the specific characteristics of the plant in question. For example, some shrubs may have adaptations that allow them to thrive in dry or arid conditions, while some scrubs may be able to tolerate more moisture. It’s important to consider the specific characteristics of the plant before using these terms interchangeably.

https://thecontentauthority.com/blog/shrub-vs-scrub

Mooi gevonden. Ik denk dat een dergelijke definitie ons tijdens het shrubbery proposal een stuk meer had geholpen.

Wat ik nog niet helemaal snap is scrub. Scrub komt volgens die definitie dus vooral in (semi)-droge gebieden voor. Dat zou dus betekenen dat onderstaande voorbeeld geen scrub is maar shrubbery. Dit is zeker geen (semi-)droog gebied. Of wordt dit dan een “bush” genoemd?

Van de andere kant, uit de definitie haal ik een beetje dat scrub meer een landschap is in tegenstelling tot shrubbery.

1 Like

Duidelijk geval van mixed shrubbery. Weinig wilds aan.

Ik wilde zondemeer de poll van discourse gebruiken en dan in de mode waarbij je pas de resultaten krijgt te zien bij de einddatum zodat latere stemmers niet worden beïnvloed door wat er al gestemd is.

Ik dacht hem iets van 3 weken op te laten staan en expliciet te vermelden dat de poll is niet over:

  • natural=wood/landuse=forest is één keuze forest_wood
  • landuse=* en landcover=*, die worden als equivalent beschouwd.
1 Like

Lijkt me dat dat geldt voor vegetatie in Nederland die geen grass/grassland is en geen shrub.

Vreemd genoeg staat brush ook genoemd bij Tag:natural=scrub, terwijl er bijna niets (38 objecten) als natural=brush gemapt zijn.

Nu ik toch op de Wiki aan het kijken was, voor het eerst Vegetation tegengekomen.

Mijn begrip van Scrub (en het beeld wat ik hierbij heb) is vooral dit soort beplanting:
image


De stukken die ik als municipal garden tag heeft voor mij echt met kwaliteit te maken. Shrubbery vind ik echt opvullend groen; wel beheerd, maar dat is het dan wel. Sommige gemeenten maken van het openbaar groen echt werk en dan is het meer een garden dan iets anders.

Zie hieronder een voorbeeld van wat ik als municipal garden heb getagged. Een hoge verscheidenheid aan kwalitatieve beplanting die op verschillende momenten in bloei staan. Waaronder vrouwenmantel (die ik echt niet onder “flowerbed” zou scharen :wink: )


Foto locatie

(op de voorgrond overigens een liguster haag. Nu nog getagged als barrier=hedge; maar dat hoort natuurlijk gewoon dense shrubbery te zijn met een box shape)

Dit is ook nog wel een aardig voorbeeld. Hier heeft de gemeente een stuk stoep veranderd in een soort mini park de vlakken getagged als municipal garden.


Hartschelp Diemen

En aan de overkant van de straat veel lagere kwaliteit shubbery. Gewoon bosjes; worden wel netjes onderhouden; maar het is verde weinig bijzonder.

1 Like

Eerste foto
LIjkt erop dat er meer pad, gras en speeltoestellen zijn, naar rechts toe? Ik had denk ik het geheel als leisure=park getagd. Dan kan je nog steed daarbinnen de paden en de shrubbery taggen, en dan het de sierplantenperken als siertuin.

Tweede foto
Een garden heeft meestal ook paden, ik zou het geheel taggen met paden erin, en niet de losse vlakken tussen de paden.
Het geheel is gemengd en wildachtig gehouden, hier zou ik scrub ook wel acceptabel vinden,

Derde foto: shrubbery met een paar bomen erop.

Als ik hier in de gemeente rondloop zou ik binnen een halfuur foto’s hebben van stukken opvulgroen met zuiver gras, shrubbery, scrub, garden, miniparkjes, maar ook allerlei menggevallen en randgevallen.

Maar bij mijn Nederland-brede queeste om valse village_greens om te taggen zodat alleen de echte village_greens (brink, es, meent) nog met village_green getagd waren, heb ik het overgrote merendeel naar shrubbery omgezet, het waren struikenperken.

De eerste foto is een speeltuin met overwegend gras (en geen park) waar aan de randen groenvakken zijn aangelegd die ik als garden heb aangemerkt. De speeltuin uiteraard met speeltuin en verder de grasvlakken ingetekend.

De tweede is typisch gemeentelijk groen; en dus óf garden óf shrubbery en zeker geen scrub. Scrub is echt wildgroeiende korte beplanting in de woestijn of op de steppe. Dat heeft niets met kwaliteit beplanting te maken. In dit geval - en dat zie je misschien niet goed op de foto - is het een hoogwaardige vakbeplanting vergelijkbaar met de eerste foto.

Overigens vind ik het netter op de kaart staan om de vlakken in te tekenen en de voetpaden (highway=footway) vrij te laten; echte slingerpaadjes over gras of door het bos geef ik weer met highway=path en die lopen door het vlak heen.

Een gebiedbegrenzing zoals ‘residential’, ‘school’, ‘speeltuin’ of ‘park’ zie je dan onder de paden door en dat geeft dan gelijk een beeld van de ruimte van het pad:
image

Ik zou losse perkjes zeker niet mappen als leisure=garden, eerder een combinatie van shrubbery/grass/greenery/flowerbed

In NL zijn de meeste bloemenperkjes nou eenmaal kruidachtige planten, misschien dat we hier als community eens een consensus over moeten proberen te bereiken, maar voor mij valt een stuk groen dat in het grootste gedeelte van het jaar wat heeft bloeien (en met bijvoorbeeld vrouwenmantel die wel bloeit, maar niet erg zichtbaar) zeker wel onder een bloemenperk. Wat mij betreft kan dit ook zeker wel getagd worden met landuse=flowerbed.

Ik zou flowerbed zeker niet beperken tot een bollenbeplanting en zelfs dan nog: bloemen (en bollen) bloeien nou eenmaal 2-6 maanden in het jaar dus om te zeggen “het is nu groen en niet alles bloeit” vind ik geen goede reden om iets niet te taggen met landuse=flowerbed als het wel overwegend kruiden & bloemen zijn die voor de mooi & bloei geplant zijn.

flowerbed vind ik echt een niche tag voor een bloemenperk. Mogelijk als onderdeel van een garden.
Veel plantsoenen zijn een mix van bloemen en bloeiende en niet bloeiende planten en grassen. En daarmee een tuin en geen bloemenperk.

The tag landuse=flowerbed is used to map a flowerbed, an area used to grow decorative flowers. Often these features are found within a leisure=park or leisure=garden.

Flowerbeds mapped with this tag should typically be at ground level (ignoring any undulations in the absolute level due to uneven ground). If the area is a raised structure with a border made from a different material, used to contain plants the tag man_made=planter should be used instead.

image

Often these features are found within a leisure=park or leisure=garden.

vs

leisure=garden – A place where flowers and other plants are grown in a decorative and structured manner or for scientific purposes

A garden is a distinguishable planned space, usually outdoors, set aside for the display, cultivation, and enjoyment of plants and other forms of nature.

Als ik naar je eerste foto kijk, dan heeft het perkje boven het pad toch vooral bloemen die bloeien in meer of mindere mate. Die foto van de wiki die jij meelinkt is een bloemenperk van een meer formele tuin, maar de ‘nieuwe Nederlandse stijl’ heeft wat meer gemixt met hier en daar een grasje, voor mij maakt dat het niet opeens geen bloemenperk meer.

Ik denk dat je een garden meer moet zien als een verzameling van (bloemen)perkjes, bomen, paden, gras, etc. Zeker niet als een los perkje ter “ondersteuning” (d.w.z. met mooier/fijner maken) van een speeltuin.

Ik ben dat niet met je eens. Een tuin kan groot of klein zijn. Het kan een enorme tuin zijn rondom een landhuis, groter dan het gemiddelde park. Maar ook relatief klein.

In de context van een residential garden of botanical garden is het ‘een verzameling van (bloemen)perkjes, bomen, paden, gras, etc.’; en in stedelijk gebied heb je ook kleinere tuinen, bijvoorbeeld een geveltuin van nog geen drie stoeptegels breed.

Flowerbed, shrub en tree zijn individueel getagde onderdelen in een tuin of landschap.
Garden, shrubbery en wood/forest zijn een verzameling.

Verschil tussen Garden, Shrubbery, Scrub zit hem in de kwaliteit van beplanting:

  1. Garden - hoge kwaliteit van de gekozen planten vaak met grote varieteit van bijvoorbeeld grassen, hoge & lage planten en bloemen, (doorgaans) goed onderhouden. Doorgaans, omdat een residentiele tuin desnoods een betegeld oppervlak kan zijn met hier een daar een potplant en omdat sommige tuinen bewust verwilderd worden aangelegd.
  2. Shrubbery - medium kwaliteit bosjes en struiken die wel onderhouden worden.
  3. Scrub - lage kwaliteit struik. vaak in gebieden de grond van lage kwaliteit is en er weinig regen valt. Denk aan duingebied, steppe, hooggebergte, woestijn etc… Komt in Nederland mogelijk alleen in duingebied en zandverstuivingen voor.

Eenzelfde structuur is er voor grass/meadow/grassland; waarbij grassland over unmanaged grass gebied gaat zoals savanne, prairie of pampas of in Europa over braakliggend terrein overgroeid met grassen. Maar zodra het gemaaid en onderhouden wordt het grass of meadow betreft. Een onderscheid in de kwaliteit van de begroeing.

Voor jou kan dat een hanteerbaar principe zijn, anderen hebben weer andere ideeën wat het verschil bepaalt. Dat is prima, pas toe en leg uit, meestal kan ik ze allemaal wel invoelen, maar verwacht niet dat dat de algemene leidraad is! Zelfs als we hier een afspraak over kunnen maken, is dat niet verplichtend voor de rest van de NL mappers en al helemaal niet internationaal.
Datzelfde geldt natuurlijk ook voor míjn manier van indelen en beoordelen.

Ik zou het al mooi vinden als we de prototypes van de verschillende soorten goed kunnen neerzetten. Anders blijven we toch steken in “ik zou dit” en “ik zou dat” bij allerlei randgevallen en menggevallen.

2 Likes

En sich eens hoor, dat het aan de mapper is en interpretatie gevoelig. Denk ook dat dit altijd zo zou blijven.

Maar ‘scrub’ in het Brits Engels is echt een spaarzaam plantje in een droog en onherbergzaam gebied. Dat zelden van toepassing is in Nederland.

Of je een plantsoen mapped als Shrubbery of Garden (municipal) is voorkeur; in mijn omgeving heb je best een aantal beplantingen tegen elkaar aan staan waarvan de één echt van hogere kwaliteit is dan de ander en dan vind ik het dat er onderscheid in mag zijn. Een ander zal dat niet doen, prima.

Overigens ‘garden’ gebruiken voor gemeentelijk groen komt voort uit een oudere discussie omtrent het gebruik van Village Green omdat men toen al Scrub niet de geschikte tag vond.

Hier heb ik iets wat ik wel scrub zou noemen, ook al is het niet droog.
Geen heide, geen weide, geen shrubbery.

1 Like

Nog een: dit is als heide gemapt, ik denk vanwege de kleur, maar het zijn bloeiende grassen.

Ik vermoed dat je bedoeld als “natural=heath” gemapt. Zover ik me kon herinneren had jij de mening dat “natural=heath” één op één mapt op heide maar dat is niet mijn mening.

Dit lijkt me mooie voor natural=grassland

2 Likes

Eens @emvee; typisch grassland.

Heath vertaald op wikipedia direct naar Heide in het Nederlands; dus snap die ergens wel.
Nu ben ik geen botanicus, maar als je op Wikipedia verder klikt naar de taxonomie wordt het verder zo omschreven (overigens vaak weer op de NL wiki naar Heide of Heester):

The Ericaceae (/ˌɛrɪˈkeɪsi.aɪ, -iː/) are a family of flowering plants, commonly known as the heath or heather family , found most commonly in acidic and infertile growing conditions. The family is large, with c. 4250 known species spread across 124 genera,[2] making it the 14th most species-rich family of flowering plants.[3] The many well known and economically important members of the Ericaceae include the cranberry, blueberry, huckleberry, rhododendron (including azaleas), and various common heaths and heathers (Erica , Cassiope , Daboecia , and Calluna for example).[4]

Nu zou ik een Rhodo eerder classificeren als een Heester (=Shrub) en niet als Heath; maar dat is mijn persoonlijke mening :slight_smile:

Maar als je in de diverse genera kijkt worden deze ook meestal omschreven als een Shrub:

1 Like