Wandelroute Kustpad deel 3 / Wad- en Wierdenpad

Ik heb recentelijk e.e.a. aan wegen/paden/landuse aangepast rondom de N361 en N363 ten WNW van Winsum. Er zitten nogal wat onvolkomenheden in de wandelroute aldaar, die merendeels al dateren van voor de aanpassingen. Volgordes kloppen niet, diverse gaten, geen goede overkoepelende ouderrelatie.
Ik kan en wil best wat lokaal aanpassen om het wandeltraject tussen Leens(Verhildersum) en Baflo weer juist te krijgen. Maar dat heeft weinig zin als het verdere geheel niet klopt.

Maar dat stukje is dan toch weer goed? Alle kleine beetjes helpen, is mijn idee.

Ik heb nu het traject sectie 10 van LAW 5-3 (Niekerk-Baflo) als een nieuwe relatie ingevoerd (nr. 7850754). Deze bestaat deels uit een stuk E9, een stuk Wad- en Wierdenroute, laatste deel uit routewijzingen volgens https://wandelnet.nl/routewijzigingen-nederlands-kustpad-deel-3-law-5-3/meldingen. Daarbij de nodige gaten opgevuld en gezorgd dat alles in volgorde staat.
Geen enkele bestaande relatie is gewijzigd, dus de nieuwe relatie dubbelt deels met bestaande relaties.

Inmiddels ook sectie 9 (Lauwersoog-Niekerk) analoog opgepakt. Andere secties volgen nog, overeenkomstig de indeling van Wandelnet.
Pas als al die nieuwe relaties klaar zijn, volgt het proces e.e.a. in te bedden in bestaande (super)relaties voor LAW 5-3 en de E9 wandelroute.

Ik heb over dit proces contact gehad met user Traildino, een ervaren wandelroute mapper.