Wandelroute - Eeskooterpad

Aangezien de wandelroute Eeskooterpad dwars door de hekken van de Hoge Veluwe ging en ik het nodig vond dit te corrigeren werd ik geconfronteerd met het eerste serieuze werk aan een rol. Van de rol leek niet veel meer over te zijn, dus leek het een mooie oefening voor een beginner. Na enige tijd kwam echter het eerste probleem.

Op een gegeven moment kent de route een overstappunt. Een doorsteekje naar een andere route.
Ik neem aan dat dit doorsteekje een aparte rol krijgt?
Hoe geef je in de 'hoofd’rol aan dat er een alternatief is
en hoe benoem je het doorsteekje?

Het tweede punt was een verkorting. Dus eigenlijk ook een doorsteekje.
Zelfde probleem? Wordt dit in de ‘hoofdrol’ aangegeven
en hoe benoem je het doorsteekje?

Het derde punt was een verlenging.
Eigenlijk een lang doorsteekje dus een zelfde soort probleem.

Het vierde was een alternatief startpunt buiten de rondwandeling.
Dus een opstap in plaats van een overstappunt.

‘Probleem’ 4b wordt gevormd door een opstappunt buiten de verlenging van de hoofdroute.

Het vijfde probleem was van een heel andere aard.
De mapper had de paden die officieel geen naam hebben de naam van de wandeling “Eeskoterpad” gegeven.
Men krijgt dus het en der stukjes niet aansluitende wegen met dezelfde naam.
Ik geloof dat de validatie daar problemen mee heeft en bovendien is zoiets wel wenselijk?

Het zesde punt: Men is tegenwoordig in het veld nog al fanatiek ‘klompenpaden’ aan het markeren.
Is het gewenst dat allemaal op OSM over te brengen? Er bestaan namelijk al kaarten voor. Zowel afdrukbare, als digitale via apps of websites.

Overzicht Eeskoterpad: https://klompenpaden.nl/klompenpad/eeskooterpad/
Landkaart op pdf formaat: https://klompenpaden.nl/wp-content/uploads/2018-02-14-Eeskooterpad_600dpi.pdf
Tot nu toe gerealiseerde gedeelte op OSM: https://www.openstreetmap.org/relation/9351473#map=14/52.0955/5.7638

Dit is inderdaad niet wenselijk, de routenaam is niet de naam van de pad(en)/straten etc.

Dit is inderdaad wel wenselijk, de hoofdreden is dat de route gemarkeerd is met paaltjes, het is dan legitiem om deze route in OSM te plaatsen, de source zijn de paaltjes, en niet een (gekochte) route kaart.

Verder maken klompenpaden deel uit van wandelnetwerken, tenminste in Achterhoek en Overijssel.
In de buurt van Gelselaar/Geesteren zijn een flink aantal knooppunten bijgeplaatst om een nieuw klompenpad, het Boereneschpad, in het netwerk te krijgen.
En in Achterhoek en Overijssel, is er dus het dubbele werk, netwerk (rwn) en routes over het netwerk heen.

Bedankt voor de antwoorden.
Hopelijk krijg ik voor de eerste vragen ook nog aanwijzing.

Het zal wel even duren voor ik complete klompenpaden kan mappen.
Ik ben niet zo’n vast routeloper.

Pieter

Als je doorsteken, aan- of afvoerroutes, alternatieven, etc etc hebt, kun je een verzamelroute maken. Daarin komen geen wegen, maar alle routedelen als lid en uiteraard ook de hoofdroute als lid. Kijk maar eens bij een LAW voor het idee.
Als je niet de hele route kunt lopen, kun je een deel van de route in OSM zetten. Dat zet je er een tag fixme=incomplete in. Als je dan weer andere delen van de route hebt, kun je die erbij zetten. Er zitten dan wel gaten in, maar die vul je gaandeweg en als de route helemaal klaar is, haal je de fixme tag weg.
De fixme=incomplete kan ook een uitnodiging zijn voor andere mappers om de route aan te vullen

Bedankt Dick; dat helpt me op weg.

Ik kwam trouwens deze nog tegen: https://www.gpswalking.nl/wandeling/730/Eeskoterpad/trackmap
Maakt naast Google ook gebruik van OSM en OCM.
Deze toont slechts de hoofdroute.

Hij toont een gelopen track, denk ik. Je kan niet zien of die loper een gemarkeerde route precies gevolgd heeft.

Over takjes, varianten en verkortingen en zo: Als het doel alleen is om hem op de kaart af te beelden (waymarkedtrails) dan kan je gewoon alle varianten en takken in de relatie opnemen. Er zijn ook andere toepassingen, bijvoorbeeld een site die wandelingen ordent naar type: rondwandeling of niet.

In dat geval moet je een hoofdroute maken die een echte rondwandeling is, en neem je de alternatieven op in een relatie met alternatieven. De hoofdwandeling tag je dan met roundtrip=yes (een enkel aanlooptakje mag dan wel).

Wat je precies met rollen wil weet ik niet, maar violgens mij wordt daar op dit moment geen gebruik van gemaakt en is er geen algemeen aanvaarde manier van rollen geven aan delen van wandelingen.

Uitgaande van een LAW-voorbeeld heb ik het volgende ‘geconstrueerd’:

  1. Een ouder-relatie genaamd Eeskoterpad. Daarin zijn alleen alle ‘kind’-relaties opgenomen.

  2. Kind-relaties (tot nu toe maar twee). Elk daarvan bevat een deel van de route (in dit geval een Eeskoterpad-hoofdroute (niet volledig) en een Eeskoterpad-opstaproute).

Het geheel is, voor zover ik weet, conform https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Relation:route#Creating_super-relations_for_routes

@Pieter Je bent goed op weg! De route op de PDF gekombineerd met de zeer recente kommentaren zijn voor mij voldoende om te zeggen: map de rest van de hoofdroute ook maar. Met Mapillary en een andere viewer was de markering op het al gemapte gedeelte te vinden, groene pijl op geel vierkant. Ter bevestiging zou je met een viewer langs de nog te mappen hoofdroute kunnen kijken of je daar op de hoekpunten ook de markering ziet.

Als de hoofdroute af is kan je hem roundtrip=yes taggen. De betekenis daarvan is: het geldt als een rondwandeling.

Voor kontroleerbaarheid kan je ook nog closed_loop=yes taggen, dat betekent: deze relatie moet echt een gesloten circuit zijn zonder zijtakken, dwarsverbindingen en onderbrekingen. Indien goed gesorteerd, zal JOSM daar ook een “gesloten circuit” lijntje voor laten zien.

Om het symbool op de kaart te tonen is symbol=* niet vodoende, daar kan je osmc:symbol=* voor gebruiken.
green:yellow:green_pointer:Ee:black bijvoorbeeld.
OsmAnd en waymarkedtrails tonen dat.

Zijn de extra verbindingen en routetakken ook onderweg gemarkeerd? Indien niet, dan zou ik ze ook niet invoeren. Want: we mappen wat er op de weg zichtbaar is, en dat principe is voor routes al ver genoeg opgerekt.

De zijtakken zijn ook gemarkeerd zag ik gisteren.
De route-aanduiding is een groene klomp op een schildje met de tekst klompenpad.

Bij de achteringang van 's Heeren Loo opstaproute van Eeskooterpad.

Het symbool waar jij op doelt zie ik de laatste tijd ook steeds vaker opduiken; ook hier in de Sysselt en op de Ginkelse heide.

Binnen het militaire gebied zijn paard en wagen sinds enige tijd trouwens verboden, maar de schildjes staan er nog wel…

Wat het intellectueel eigendomsrecht op routes betreft: alleen de creatieve aaneenschakeling van weggedeeltes is iets wat in zekere mate ‘persoonlijk’ kan zijn, maar hoeveel daarvan overblijft als men markeringen langs de openbare weg gaat zetten, is maar de vraag.

Wat betreft het Eeskoterpad: ik maak eerst ‘even’ de Sysselt af.
Dus als een ander daar lust in heeft: ga je gang :slight_smile: