Walne zebranie OSM Polska - Ankieta

Dla wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia OpenStreetMap Polska zapraszam do wypełniania formularza dotyczącymi formuły i miejsca w jakim chcemy spotkać. Przynajmniej na razie jesteśmy zdeterminowani by nie robić tego zdalnie. Nie trzeba być członkiem stowarzyszenia by wziąć udział w walnym oraz wypełnić formularz. Trzeba chcieć się spotkać ?
https://forms.gle/GirNmRaeKyJbag6q8