Walne Zebranie OpenStreetMap Polska 2024 - Ankieta

Mamy już termin Zebrania Walnego. Podrzucam formularz, bo chcemy w zarządzie chcemy sprawdzić, kto jeszcze oprócz nas chce się pojawić :joy:

PS i tak jest na Googlu …

1 Like