Waarom routeert het hier niet naar behoren?

Dit stuk Hoge Rijndijk in Leiden zou niet routeren volgens medemapper Kofmev

Wie kan even kijken?

Edits Kofmev
https://www.openstreetmap.org/changeset/85500897

en

https://overpass-api.de/achavi/?changeset=85500897

Navigatie = Flitsmeister. Ik heb een image beschikbaar maar kan deze niet uploaden helaas.

Vermoedelijk is ergens de richting van de highways omgedraaid.
Daardoor is lanes:forward=3 gecombineerd met turn:lanes:backward=left|trough|right.
Bovendien was het hele hoofdstuk lanes= onvolledig in kaart gebracht.

Heb eea gecorrigeerd. Ben benieuwd of daarmee het probleem is opgelost ?

Een externe host gebruikt:

Kopieer je de image url in een browser, dan kan je hem uitvergroten.

Ten eerste moet je aangegeven, hoeveel lanes er zijn lanes=5
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:lanes
Daarna hoeveel van die lanes er forward en backward zijn.
lanes:backward=2
lanes:forward=3
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:lanes#Lanes_in_different_directions

Daarna de turn lanes vakken met pijlen
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:turn#Example_for_a_road_with_both_directions

turn:lanes:backward=left|through
turn:lanes:forward=left|through|right

Omdat de lanes niet zijn aangegeven en wel “alleen” een turn:lanes:backward, kan het zijn dat flitsmeister de verkeerde keuze maakt.

Die path zijn er niet, daar waar de bicycle wel de weg gebruikt, hoort geen bicycle=use_sidepath te staan. (ligtblauw fietsje)

Dan is het nog te overwegen de weg op te splitsen.

Onderste fietspad ( paars), staat een sidewalk=right op ( groene steepjes aan de rechter kant) dat moet dus sidewalk=left zijn op dat stuk.

Edit:
Later zag ik leo’s post.

Na de wijziging staat het zo

Verderop op de weg is het ook niet compleet.

Maar de meeste NL mappers vergeten dat.
Op OSM inspector kleurt het blauw van de vergeten lanes= *

http://tools.geofabrik.de/osmi/?view=highways&lon=4.41095&lat=51.93210&zoom=10&overlays=lanes

Ik heb het even aangepast, maar het lijkt op …

lanes=2
turn:lanes=left|through

uitleggen aan de computer dat één plus één gelijk is aan twee. :wink:

Gewoon nieuwsgierig en probeer wat te leren: ik zie verschillen in syntax: =left|trough**|right en =left|trough;**right (2e | is een ;). Hier: https://www.openstreetmap.org/?mlat=52.15462&mlon=4.51707#map=19/52.15462/4.51707
Heeft dat betekenis - zo ja, graag een toelichting - of is het een typ-foutje?

Een | is een scheiding tussen voorsorteervakken/rijstroken, een ; geeft een combinatie van richtingen binnen een voorsorteervak/rijstrook aan.
Dus links, rechtdoor, rechts vs. links, rechtdoor of rechts. Drie respectievelijk twee stroken/vakken.

Got it! Dank voor de uitleg! :slight_smile:

Heftig, dit gaat wel wat verder dan mijn basic kennis van OSM. Thanks voor de uitleg, ik heb alleen geen idee hoe nu verder.

Na een update van Flitsmeister kun je controleren of het nu wel routeert.
En we zijn zelf natuurlijk ook wel benieuwd of het daarna wel goed routeert.

Niet helemaal. lanes telt enkel de rijstroken voor auto’s, bussen, etc. maar niet de fietsstroken.
Alle tags met “:lanes” tellen ook de rijstroken voor fietsers

Let wel, niet alle QA tools testen hierop correct.
En er zijn ook mappers die de fietsstroken meetellen in de lanes tag. (Wat volgens de wiki definitie fout is.)

Nooit te oud om wat te leren, dus ook maar eens een vraag.

In het tweede plaatje van Allroads staat midden onder een weergave van de vijf rijstroken.
Wat opvalt is dat zowel de forward als de backward worden weergegeven in de meest linkse rijstroken.
Is dat opzettelijk zo gedaan ?

Je zou namelijk verwachten dat de turn:lanes:forward worden weergegeven in de meest rechtse rijstroken.
Dus van links naar rechts eerst de 2 backward grijs laten en daarna de 3 forward inkleuren.

De hoeveelheid lanes ligt er onder als layer gevisualiseerd van links naar rechts tellend.
de rode way line loopt van links naar rechts, tekenrichting.
forward ligt onder de lijn
backward ligt boven de lijn en bewust gekozen om van links naar rechts te visualiseren. Zodat het aantal lanes goed zichtbaar blijft.
Dit plaatje is gemaakt op een zoomlaag, waar we normaal gesproken in JOSM niet tekenen, tekst (legenda) komt dan pas zichtbaar.

turn:lanes:forward de pijlen geven de wayline richting aan forward, tekenrichting.
turn:lanes:backward de pijlen geven de backward richting aan.

JOSM, maar ook andere editor, wil je een way controleren, dan moet je het selecteren en in de taglijst lezen.
de wayline er naast moet je weer selecteren om het te kunnen zien. Zo controleer je zelf of het klopt
Een hulpmiddel daarvoor zijn style, heel specifieke.
Het gaat er hier om dat je ziet, een hint krijgt er dat er andere tags op staan. Een eerste indicatie wat er op kan staan.
Tags, dat er een key en van enkele ook de value gevisualiseerd wordt, bij een nummer ( lanes ) gaat dat beter als bij turn:lanes, wat tekst is.

Om even een indruk te geven:
Deze twee plaatjes vallen over elkaar heen 300x300
lane, forward, backward, placement, turn, destination.
Elk kleurtje, symbooltje en tekst (legenda) is een apart plaatje, die in een bepaalde order over elkaar heen wordt geprojecteerd in JOSM.


E else staat voor een value die niet in de style is opgenomen. (kan ook foute schrijfwijze zijn.)
style gaat tot 7 lanes is het lanes=8 , niet opgenomen waarde dan krijgt het een E.

Wil je met de lanes aan de gang, is er een goede specifieke style. Naast gebruik van andere styles die aan staan, kan dit overweldigend over komen. Nu schakelen zo nu en dan deze style gebruiken.
Lanes and Road Attributes mappaint style

En zo heb ik ook mijn fouten gemaakt, verlegde ergens de wayline, bij rijstroken. Bleek later, dat daar placement op stond.
Niet gezien, je moet immers eerst wayline selecteren en de taglijst kijken, dat stoort mij dan, zodoende ben ik met een hintstyle begonnen. Er is wat kijk verder.

Situatie Hoge Rijndijk
Lanes and Road Attributes mappaint style aan. Vergelijk ten opzichte van plaatje die eerder gepost is.
Of in dit plaatje de hint t.o.v. de specifieke lane style.

@escade, goede toelichting.

Ik heb nog een hoekje over

Dank voor bovenstaande toelichting.
Ik zou dus veel meer tijd moeten besteden om de mogelijkheden van plug-ins en paintstyles te onderzoeken/ toe te passen.

@escade
In de wiki vond ik het nogal een verwarrend verhaal, maar dit is een duidelijk verhaal over het onderscheid.
Dank daarvoor.

Dit kwam ik vandaag tegen en dacht daar hebben we het laatst over gehad.

3 lanes en bij de uitvoering 4 invulmogelijkheden.

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Lanes#Crossing_with_a_designated_lane_for_bicycles

lanes=3
turn:lanes=left|through|through|right
vehicle:lanes=yes|yes|no|yes
bicycle:lanes=yes|no|designated|yes
cycleway:lanes=none|none|lane|none

Pay attention to the value of the lanes=* key. The number of lanes is referred to the lanes available to the traffic using the main highway=* key, in this example and also by definition of lanes=* key motorized traffic, what excludes bicycle lanes.

Note: Access tags, like “bicycle:lanes”, depend on the country and other circumstances:
“bicycle:lanes=yes|no|designated|yes” value is result of fact that in this case bicycles are obligated to use bicycle lane in certain circumstances (e.g. as long as cyclist is not turning left or right or the cycle way is obstructed or otherwise not practicable, or the bike is too wide (e.g. trailer) and would encumber other cyclists). In other countries where use of bicycle lane is not fully obligatory for cyclists, like in Germany, tagging may be “bicycle:lanes=yes|yes|designated|yes”.