Waarom kun je een straat en een gemeentegrens aan elkaar koppelen?

Op een kaart komen lands- en gemeentegrenzen voor naast wegen en rivieren. Een rivier valt vaak samen met een landsgrens, maar als de rivier zijn loop verandert, verandert daarmee nog niet de landsgrens.
Dat is in het kort mijn bezwaar tegen de huidige manier waarop de OSM database klaarblijkelijk is georganiseerd. Fysieke lagen (straten en rivieren) kunnen straffeloos worden gekoppeld aan menselijk bedenksels (grenzen) waardoor je soms rare fouten krijgt die helemaal niet hadden hoeven ontstaan.
Als het gebruik van lagen ergens zinvol is, dan is het wel hier. Maak een laag waarin al deze (niet op de grond aanwezige) zaken zijn opgeslagen en maak die laag onbereikbaar voor de normale mapper, zovaak komt het niet voor dat ik mijn gemeentegrens hoef te veranderen.
Ik weet dat ik met behulp van filters (althans in JOSM kan dat) grenzen “onzichtbaar” kan maken, maar daar gaat het me niet om. Als ik een lijn wil trekken die (om wat voor reden dan ook) samen moet vallen met de gemeentegrens, dan wil ik die gemeentegrens juist wél kunnen zien, maar ik wil niet dat ook maar één enkele knoop van mijn lijn gekoppeld wordt aan die gemeentegrens!
Het komt vaak voor (ik map veel in Spanje) dat ik uren bezig ben om volkomen nutteloos aan elkaar gekoppelde objecten (een gemeentegrens, een provinciale weg én een grens van een boomgaard) van elkaar los te trekken en het komt minstens even vaak voor dat je niet in de gaten hebt dat het door jou getekende weggetje ineens een onderdeel is van een of andere administratieve grens. En het komt zomaar voor dat de grens op bepaalde plaatsen het attribuut “geasfalteerd” meekrijgt!

Wat moeten we met die onvolkomenheden?

Problemen zijn er om opgelost te worden. In vrijwilligers projecten als OSM komt dat neer op de vraag wie gaat het doen?

Administratieve grenzen zijn een ideale kandidaat om in een aparte laag opgenomen te worden. Dat het onwenselijk is om fysieke features als wegen met virtuele features als grenzen te koppelen, daarover zijn de meesten het wel eens.

Het introduceren van layers in OSM is echter een dusdanig grote klus dat niemand die taak nog op zich heeft genomen. O.a. alle editors en consumers moeten aangepast worden aan het nieuwe model.

Voorlopig zullen we het dus met het suboptimale model moeten doen, en de JOSM filters die je aan haalt zijn een van betere hulpmiddelen. Betere checks voor onlogische tags op administratieve grenzen kan zal voor jou “geasfalteerd” voorbeeld een oplossing kunnen zijn. In de praktijk zal het niet eenvoudig zijn zo’n check geaccepteerd te krijgen, want op genoeg plaatsen op de wereld is men het niet eens met de onwenselijkheid van koppelen.

Betere tools ontwikkelen is m.i. het antwoord op je vraag.