Waar plaats je de landuse=residential grens?

Ik doe heel veel mapwerk op de Spaanse OSM kaart, en daar zie je heel veel dat dorpen, steden, gehuchten enz. allemaal tamelijk grof met landuse=residential worden gemarkeerd, zonder daarbij heel nauwkeurig te werk te gaan.

Op de Nederlandse kaart zie ik dat veel nauwkeuriger gebeuren, maar dat is vast gedaan met data afkomstig van gemeenten, kadaster of andere bronnen. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dat met de hand gaat zitten tekenen.

Wat is de bedoeling van deze tag? Precies de gemeentegrens (dorpsgrens) volgen, of vooral de bebouwde kom markeren?

De landuse=residential is meestal afkomstig uit een oude AND import en op ‘z’n Spaans’ ingetekend. :confused:
Ze geven ruwweg aan wat de bebouwde kom is. In de Openfietsmap maak ik gebruik van die vormen omdat je als je uitzoomt prima de contouren van een stad of dorp ziet zonder dat je alle wegen en gebouwen moet renderen, dus een hoge nauwkeurig hoeft voor mijn kaart geen probleem te zijn maar nu bekijk ik het vanuit de renderer. :wink:
Als je die grenzen wat nauwkeuriger wilt hebben kan je kijken naar de cbs bestand bodemgebruik https://www.pdok.nl/nl/service/wms-cbs-bestand-bodemgebruik-2008-bbg-2008
Gemeente- en woonplaatsengrenzen zijn veel nauwkeuriger en zitten in administrative boundary relaties, http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:boundary%3Dadministrative

Ik weet niet of residential formeel de bebouwde kom grens moet volgen (is die overigens bepaald op andere plaatsen dan wegen waar je de bebouwde kom binnenkomt (of uitgaat)?

Moet iig wel netjes aansluiten (gemeenschappelijke way) met andere landuse.

Martin

Hoi Martin,

Voor zover mijn geheugen strekt is de bebouwde kom grens een wegenwettelijke grens en derhalve gekoppeld aan een way. De bebouwing kan zich in een geringere dichtheid verder naar buiten uitstrekken maar dus residential zijn. Van een koppeling binnen OSM tussen beide lagen heb ik geen kennis maar een vroege mapper mogelijk wel.

http://dirkzwageroverheidenvastgoed.nl/2014/03/24/waar-ligt-de-grens-van-de-bebouwde-kom/
Er zijn meerdere bebouwde kommen.

Bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet
Bebouwde kom in de zin van de Wegenwet
Bebouwde kom in de zin van de Wabo
Bebouwde kom in de zin van de APV

Ik was hier aan het kijken
https://www.provincie-utrecht.nl/loket/kaarten/geo/bebouwde-kommen-0/
kaartje
Gedownload via georegister en de zipfile geopend in JOSM, met (opendata plugin)
dus een
Bebouwde kom in de zin van de Wegenwet
mag je dus niet als landuse=residential gebruiken.
buiten deze kom hoort de wegenlegger opgemaakt te worden.
Vastgesteld provincie.

Bebouwde kom in de zin van de Wegenverkeerswet
De bekende blauwe plaatsnaamborden zijn ook niet de grens van landuse=residential
Waar deze bebouwde kommen ingetekend staan is mij niet duidelijk.
Bij de Gemeente.

Ik dacht eigenlijk dat landuse=residential helemaal niet ‘bebouwde kom’ betekent, maar ‘gebied dat vnl. in gebruik is voor bewoning’. Meer een woonwijk dus.
Zie ook de wiki pagina met definitie ‘An area of land dedicated to, or having predominantly residential houses or apartment buildings.’.

Binnen een bebouwde kom kan dus landuse=residential naast andere landuses voorkomen, zoals forest, commercial, farm, retail etc. Zie de lijst op http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:landuse .

Bebouwde kom in het Engels is ‘built-up area’. Ik weet niet hoe je dat tagt in OSM.

ik zie het als ‘bebouwing’. is meestal een van de eerste dingen die ik probeer te mappen als er een HOT activatie is.

Ik denk dat ‘bebouwing’ te algemeen is voor ‘residential’. Winkelpanden (landuse=retail) en bedrijfspanden (landuse=commercial, industrial) zijn ook bebouwing, en vallen ook onder de bebouwde kom. Toch?

Misschien een late, maar hoe geef je dan de grens van de bebouwde kom aan ? Welkom in de gemeente, snelheid van 60 naar 30 km met een duidelijke markering over het gehele wegdek. Het punt wordt bepaald door de plaats van het kombord, dat op grond van een besluit, door de buitendienst om en nabij wordt geplaatst.
Ik kom er nu net een tegen op een verder nagenoeg lege kanaaldijk maar wel een kombord en dus een ander regiem op de weg.

traffic_sign=city_limit + name=xxx als node + eventueel maxspeed=xx, maxspeed:source=NL:urban op de weg binnen de bebouwde kom.
In België zetten we er ook nog zone:traffic=BE:urban op de weg