Vrh vs. trigonometrična točka

Imamo ločeno oznako za vrhove katerih višina je natančno določena in na topo zemljvidih označena s trikotnikom?

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:natural%3Dpeak
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:man_made%3Dsurvey_point