Vraag over multipolygon

Mijn vraag: Heb ik op deze wijze de relatie goed toegepast: http://www.openstreetmap.org/browse/relation/3215533 ?
Uitleg:
Way 235712376[bosje] tekende ik “bovenop” way 71396911[gras] en was in Mapnik netjes te zien; op de handheld echter niet.
Daarom probeerde de relatie met multipolygon. Graag een bevestiging of ik op de goede weg ben.

Lijkt op taggen voor de renderer, maar ziet er goed uit. Een zo groot gebied multipolygonen is niet mijn keus, er liggen nog veel vlakken in het gebied.

Bij de 3dshapes import is die veel gebeurd op deze manier, bv. bij een waterplas in een bos of weiland.
Je bent niet afhankelijk van de renderer die bepaald in welke volgorde de twee vlakken getekend worden.

Het nadeel is dat het veranderen lastig is.

Als je een bos-area op een gras-area tekent, geeft dat niet de situatie in het veld weer. Een multipolygon is de enige juiste manier om de situatie correct weer te geven.
Helaas is het lastig om dit bij te werken. Dit zou een goed verbeterpunt zijn voor de editors. Er is vast een werkwijze te verzinnen om het tekenen makkelijker te maken, ook voor nieuwe gebruikers.