Voorverwerken BGT voor import in OSM

9 posts were split to a new topic: Wanner gebruiken te heide, scrub of shurbbery?

In mijn script heb ik planten landcover=greenery genoemd. Maar dit was een voortvloeisel uit mijn landcover proposal. Ik kan me voorstellen dat je die niet wilt gebruiken.

Destijds hebben we echt voor houdachtige struiken gekozen voor shrubbery om dingen als planten en bloemen uit te sluiten. Hiermee wouden we voor wat afbakening zorgen. Dit is overigens ook de Wikipedia omschrijving van een struik.

Ja, dat is gewoon correct. Deze opmerking was meer bedoeld om aan te geven dat als je BGT wilt importeren, je in de BGT niets hebt wat wij als marsh, wet_meadow en die verschillende veen gebieden mappen. Op die plekken kan OSM dus nauwkeuriger zijn als een mapper wel eerder marsh gebieden etc heeft ingetekend.

Mee eens. Hier kun je crop=* bij zetten.

Voor grasland overig zou ik natural=grassland niet vergeten, zeker waar het niet een strak perk is maar een wat wildere uitstraling heeft, met ook andere grassoorten, klavers, zegge, distels, paardebloemen en niet-verhoutende planten, kruidachtigen, brandnetels. Veel “natuurlijke” slootkanten zijn zo, en door natuurbeheer opgekochte weilanden die ze laten verwilderen en dan als natuur of ecologische zone aanprijzen.

PS Klein fruit als orchard vind ook ook wat vreemd.

Ik heb crop=strawberry en crop=strawberry nagekeken (taginfo werkt niet, te weinig hits, dus osmium tags-filter) en ik geef je gelijk.

crop=strawberry: 17 van de 22 heeft landuse=farmland
crop=strawberry: 212 van de 315 heeft landuse=farmland

Dus ook aangepast, ik heb er crop=small_fruit bij gezet.

Bedankt @Cartographer10 voor het afsplitsen van Wanneer gebruiken we heide, scrub of shrubbery?.

Dit was mee gegaan maar hoort nog hier thuis:

Okay, aangepast. Even in taginfo gekeken maar weinig flower of bulb, toch maar crop=flowerbulb bij gezet.

2 Likes

Mooie tabel! Ik zou zelf alleen nog groenvoorziening → planten heroverwegen. Naar mijn inziens zijn dit meestal bloemen of planten die bloeien dus zou ik er zelf landuse=flowerbed van maken (zie ook het voorbeeldplaatje).

Met als bijgevoegde voordeel dat deze tegenwoordig ook in OSM Carto worden gerenderd :wink:

Maar… struiken/heesters bloeien ook; planten bloeien meestal vrij kort en de rest van de tijd niet.
flowerbed moet MI specifiek bedoeld zijn om een veld met sierbloemen te hebben. De meeste stukjes opvulgroen (niet zijnde grasland, wood of shrubbery) die ik in NL gezien heb zijn met vlakkenvullers beplant, die toevallig óók nog s mooi bloeien in het bloeiseizoen. Zoals tuinsierplanten.
Hier in de buurt hebben we ook grasvelden die één keer per jaar ineens volstaan met een bepaalde bloemsoort. De rest van het jaar is het gewoon grasland. Ik tag die als grasland. Maar we hebben ook perkjes die als een soort bloembakken gebruikt worden. Vaak met een verhoogde rand eromheen. Die zijn uitsluitend voor de sier. Als er niks in bloeit zie je nog steeds dat ze voor sierbloemen bedoeld zijn. Dat vind ik dan wel een flowerbed. Maar dat is een minieme minderheid; meestal is opvulgroen vrij monomaan beplant met ofwel gras/grassen en kruiden en lage groene planten (niet verhoutend), ofwel bodembedekkende struiken (natural=shrubbery dus), met geregeld bomen erop die ik dan apart eropzet als natural=tree.
Struikgewas wat helemaal met bomen overdekt is (twee bomen zijn vaak al voldoende) is al gauw natural=wood. Er zit namelijk altijd íets onder de bomen, dus dat is MI geïmpliceerd door wood. Of het dan gras of struikgewas is dat is vaak niet boeiend; maar als het in een bepaald geval juist vooral de functie heeft dat je er niet doorkan of dat je er niet doorheen kan kijken, dan is soms de bodembegroeiing belangrijker en gaan de bomen er juist apart op. Een brede struikenstrook om een begraafplaats met daarin een rij wilgen bijvoorbeeld, te breed om een hedge te noemen: shrubbery met een bomenrij erop.

En dat wordt ongetwijfeld door elke mapper weer net iets anders beoordeeld - prima, zo werkt dat in OSM!

O ja, ter zake: ik zou dus niet algemeen groenvoorziening naar flowerbed omzetten.

1 Like

Het voorbeeldplaatje heeft een verhoogde rand en lijkt me dat dat valt onder:

Dus ik heb het aangepast.

1 Like

Ik ben me ervan bewust dat de keuzes gemaakt in de BGT Fysiek Voorkomen tabel nooit 100% goed zijn:

  • Ten eerste is er diegene die in het BGT zet, dat zal al per persoon verschillen
  • Dan is er de vaste conversie
  • En tenslotte is er de OSM-er die ook nog een beeld heeft van wat gras/flowerbed/shrubbery is

Het doel zou moeten de keus te maken zodat het voor de meeste objecten juist is/wordt gevonden.

Om dit goed te doen zou je naar het eindresultaat moeten kijken dus niet direct dat voorbeeldplaatje of de beschrijving maar objecten uit BGT die je kent liefst niet één want dat zou net die uitzondering kunnen zijn.

Mocht het van een import komen dan zou ik graag nog na de import kijken hoeveel van die default keuzes veranderd zijn en als dat er veel zijn de default keuze aanpassen.

Om dat goed mogelijk te maken zou ik graag zien is dat er met de import objecten ook een soort van BGT ref krijgen waarmee het makkelijker is de data te koppelen.

Elk BGT object heeft zo te zien een gml:id

en ook een imgeo ID:

Screenshot_20231203_140133

Voor de BAG import wordt in het ref:bag gebruikt, als je wilt weten hoeveel panden geïmporteerd zijn hoeft je maar op taginfo te kijken.

Ik weet niet of we zomaar het volledige gml:id of het imgeo ID zouden moeten gebruiken, als je een OSM object hebt en je wilt het BGT object erbij vinden kan je dat ook op basis van locatie doen. Waarom dan nog een BGT ref?

  • Ook als je op basis van de locatie dingen kan vinden wil je graag een bevestiging hebben
  • BGT heeft updates maar de BGT dump heeft ook de oude versies
  • Openstreetmap heeft updates maar ook daar kan je de oude versies ophalen
  • In tegenstelling tot de BGT import is de BGT minder 1:1, circular strings moeten worden omgezet, het aantal punten teruggebracht en er is een mapping van de tags.
  • Zoals de ref:bag laat zien is het een makkelijke manier om te zien dat het afkomstig is uit een import en welke import

Waarom niet de volledige gml:id of het imgeo ID? Die ~40 bytes per object zijn niet nodig, ruimtebeslag is ook een ding. Een hash van de gml or imgeo ID van bijv. 5 characters zou ook goed zijn. Wanneer objecten worden samengevoegd, beide hashes? Bijv. ref:bgt=6d9a2,5e436

In de tabel heb je planten nu gemapped naar landuse=flowerbed; vaak gaat het hier om openbaar groen, met een hogere kwaliteit en map ik dit als leisure=garden en dan garden:type=municipal.

Een flowerbed vind ik het typisch Nederlandse met bollen ingezaaide stuk gras langs wegen :slight_smile:

Geen slechte optie maar ik zie dat garden:type=municipal niet officieel is gedocumenteerd en minder dan 1% is van het gebruik van garden:type. Wel een prima keus als optie voor één of meerdere foto’s in de “quiz” die ik probeer op te zetten, dan eens kijken hoeveel support er voor is.

1 Like

7 posts were merged into an existing topic: Wanneer gebruiken we heide, scrub of shrubbery?

De term orchard is breder, hier vallen naast bomen ook struiken onder, zoals bijvoorbeeld alle bessen culturen.

bessengaard

small_fruit is geen gewas en dus geen crop.

hier een bessengaard


wat in de BRP staat als bessen,blauwe.

BGT geeft nog bouwland aan

Dat klopt. Een vineyard is ook een orchard, en tomaten in de openlucht ook.
Maar ik vind het qua verschijning meer op een akker lijken, zoals een aspergeveld, aardappelveld. IK vind het wringen om zo’n fruitakker als orchard te taggen. Alleen vineyard heeft een eigen landuse tag, je zou er eigenlijk fruityard bij willen hebben.

Volgens mij vallen fruitoogsten en voedseloogsten allemaal onder crop.

Bij boomgaarden en fruitakkers oogst je niet de hele plant, maar alleen de vruchten. Wat dat betreft lijken bessenstruiken meer op appelbomen dan op aardappelen, met het verschil dat struiken geen bomen zijn. Dat kan naar mijn mening het best met genus of species aangegeven worden, maar bij gebrek aan die info neem ik genoegen met crop.

1 Like

Ik kijk bij landbouw eigenlijk niet naar die planten- en vruchtensoorten, die zie ik meestal niet en die kunnen van jaar tot jaar verchillen/ Ik kijk vooral naar hoe het veld eruitziet.

Dus als er struiken op staan die je individueel kan zien, dan is dat voor mij hetzelfde als individuele fruitbomen. Een veld met aaneengesloten planten voor voedsel vind ik een akker, of het nou om mais, kruiden, bessenstruiken of bollen gaat. Vaak zijn er lange voren te zien vanwege de grondbewerking of de zaai/plantmethode. Asperges. Ik vind dat je dat allemaal niet moet hoeven weten om velden basaal te mappen!

1 Like

Tijdens, na aanplant, zal het eerst bewerkte grond zijn, een meerjarig gewas, dan inzaai met gras.
Hier ligt fertigatie bij (zwarte slang op rug) om water en voedingsstoffen te geven.


Individuele struiken. Plantafstand. Is in de bessencultuur kleiner, dan bij appels.

Ik had dit zelf ook nodig, al was het maar voor de geometrie, dus heb ik mijn best gedaan om het proces zoveel mogelijk te scripten. Ik heb een repository gemaakt op github als je geinteresseerd bent:

Het is rommelig, maar werkt best prima

3 Likes

Welkom @gertje545!

Mooi werk dank je voor het publiceren.

Ik heb iets soortgelijks gedaan maar dan in ogr2osm zelf. Daar nog verder in bezig om de curve-conversie zo te krijgen dat:

  1. Het niet met te veel punten wordt gedaan
  2. Bij z’n conversie er geen “gaten” ontstaan als een stukje curve deel is van twee (of meer) objecten
1 Like