Voorverwerken BGT voor import in OSM

Niet omdat dit post 100 is in deze thread, want jouw 99 is veel chiquer :+1: :+1:, maar…

Ik heb wel vaker landuse=meadow gebruikt al het volgens de BRP blijvend gras in argragische gebieden is. Niet meer doen? Dus vaker grass?

Lekker bezig hoor. Wel goed om nog te vermelden dat het de fysiek voorkomens betreft van de begroeide terreindelen. We kennen nl. ook fysiek voorkomens van andere onderdelen zoals wegdeel en onbegroeid terreindeel.

1 Like

Laat ik die even aftrappen: landuse=forest en natural=wood zijn in de praktijk precies hetzelfde: land bedekt met voornamelijk bomen.
Of het om een natuurlijk of niet-natuurlijk bos gaat, is niet relevant. Natural is geen bijvoeglijk naamwoord bij de value, het is een categorie waar de waarde toe behoort. Natural=wood staat niet voor “een natuurlijk bos” maar voor “bosgebied uit de categorie natuurlijke elementen”.

landuse=* is voor elementen die een bepaald menselijk gebruik van het land aangeven.
natural=* is voor elementen in de categorie natuurlijk, in tegenstelling tot bijvoorbeeld man_made-objecten.

Een verzameling bomen is een object uit de categorie natural. Mijn voorkeur is dus natural=wood voor alle bomen, boomrijen en boomgebieden.

In het algemeen, natural= voor alle elementen die in de categorie natuurlijk vallen. De meeste objecten die groeien of vloeien of zich vormen zitten daar ook in, ook als ze volledig door de mens aangelegd of opgezet zijn of beheerd worden, zoals water, zand en strand, en heesterperken.

Dus een tree, een tree_row, een shrub, scrub, shrubbery etc. Dingen die uit zichzelf groeien of vloeien.

Maar ik heb eerlijk gezegd weinig hoop dat we het plotseling over eens worden over de gelijkheid van landuse=forest en natural=wood, ook al is het in feite wereldwijd al lang zo.

Ik zou de voorbeeldplaatjes er wel bij willen zetten, alleen heb ik geen idee of dat licentietechnisch wel mag.

In mijn script geef ik alles natural=wood. Heel simpel vanwege de reden dat een bosperceel geen landgebruik is. Een boomgaard, dat is landgebruik. Ik heb lang landuse=forest gebruikt maar daar ben ik vanaf gestapt. Omdat er toch in Nederland geen verschil meer in de bostags is maakt het ook niet uit dat ik natural=wood gebruik.

Paar opmerkingen op je vertaaltabel wat overigens een mooie opzet is:

 • grasland agrarisch: Het zou ik landuse=meadow van maken. In mijn script overschrijf ik die overigens met de BRP aangezien graslanden ook in de BRP zitten
 • Houtwal: Ik koppel hier natural=wood aan. Volgens de BGT handleiding zijn dit vaak 1 a 2 rijen aan bomen, vaak om een perceel te scheiden. Daarnaast is het me opgevallen dat houtwal ook vaker voor grotere bosvlakken wordt gebruikt in de BGT.
 • Struiken: Dit vond ik ook een lastige. In veel gevallen gebruikt de BGT heesters om echte sierstruiken aan te duiden. Ik heb daarom gezegd dat struiken natural=scrub is. Maar dat klopt niet overal maar vaak is het binnen bebouwde kom wel natural=scrub. Ik zou pragmatisch daarom gewoon voor natural=scrub kiezen.
 • planten: shrubbery is voor houtachtige (sier) struiken. BGT planten hoeven niet persee houtachtige planten te zijn geloof ik.
 • Wetlands: de BGT kent geen equivalent voor wat wij in OSM marsh of wet_meadow noemen. In de BGT noemen ze dit of gras, water of ondersteunend waterdeel

In mijn ervaring is er binnen de bebouwde kom erg weinig scrub. Opvulstruiken zijn meestal heesters, houtachtigen dus. Kruiden vallen onder grasland. Vlakken met niet-houtachtige, niet kruid/grasachtige planten - ik denk dat we dan aan tuinen en bloemperken moeten denken?

Scrub is meer een landschap met verspreide wildgroei van grassen, kruiden, laaggroeiende houtplanten en korte losstaande bomen, meestal open van karakter. Zoals in de duinen, eigenlijk alleen maar daar.

Om eerlijk te zeggen kende ik landuse=meadow nog niet zo goed maar als ik zo lees vindt ik het zeker voor “landbouw grass” een prima tag temeer omdat je het gebruik verder kan detailleren met meadow=.

Voor grasland agrarisch lijkt mij het een prima keuze, ik heb de tabel aangepast

Tabellen in de wiki hebben ook een bijschrift en in eerste instantie wist ik niet wat ik daar mee aan moest, maar dit is een prima toepassing hiervoor, bijgewerkt.

Onderaan een pagina van het Objectenhandboek lees ik:

This Software is under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International.

Zou dus wel mogen met Attribution maar ik vraag me een beetje af wat het nut is. Deze tabel is niet direct bedoeld voor “handmatig” gebruik, het is bedoeld voor software die BGT data omzet in OSM data.

Naar mijn idee missen we in OpenStreetMap een tag voor iets als groenvoorziening apart van bos en gras.

Dan kom je toch bij natural=scrub en natural=shrubbery uit.

 • Bij natural=scrub lees ik duidelijk “uncultivated land” en dat is groenvoorziening zeker niet.
 • Tegelijk lees ik nu voor het eerst bewust dat natural=shrubbery voor natural=shrubbery woody vet gedrukt staat en Wikipedia noemt “thickly planted”. Waarom natural=shrubbery beperken tot woody plants?

Zou jij rietland anders mappen als natural=wetland + wetland=reedbed? reedbed komt wat mij betreft het dichts in de buurt van rietland.

Ik zou begroeid duin in alle gevallen natural=scrub geven, zie onder.

### duin Verhoging of heuvel van zand of fijne losse aarde en verpulverd gesteente opgeworpen door wind of door stromend water.
#### open duinvegetatie

Duin met een overwegend grasachtige vegetatie.|

|
||#### gesloten duinvegetatie

Duin met een overwegend opgaande vegetatie van struiken en of bomen.|202x115|

Bollenteelt zou ik ook als landuse=farmland mappen. Als ze niet bloeien is dat MI duidelijk gewoon akkerland. Dat het om bloemen en bollen gaat is meer iets voor een extra tag, geen idee of die al bestaat. farmland=flowers of zo. Of crop=*

bollenteelt

Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van bloembollen. 202x193

9 posts were split to a new topic: Wanner gebruiken te heide, scrub of shurbbery?

In mijn script heb ik planten landcover=greenery genoemd. Maar dit was een voortvloeisel uit mijn landcover proposal. Ik kan me voorstellen dat je die niet wilt gebruiken.

Destijds hebben we echt voor houdachtige struiken gekozen voor shrubbery om dingen als planten en bloemen uit te sluiten. Hiermee wouden we voor wat afbakening zorgen. Dit is overigens ook de Wikipedia omschrijving van een struik.

Ja, dat is gewoon correct. Deze opmerking was meer bedoeld om aan te geven dat als je BGT wilt importeren, je in de BGT niets hebt wat wij als marsh, wet_meadow en die verschillende veen gebieden mappen. Op die plekken kan OSM dus nauwkeuriger zijn als een mapper wel eerder marsh gebieden etc heeft ingetekend.

Mee eens. Hier kun je crop=* bij zetten.

Voor grasland overig zou ik natural=grassland niet vergeten, zeker waar het niet een strak perk is maar een wat wildere uitstraling heeft, met ook andere grassoorten, klavers, zegge, distels, paardebloemen en niet-verhoutende planten, kruidachtigen, brandnetels. Veel “natuurlijke” slootkanten zijn zo, en door natuurbeheer opgekochte weilanden die ze laten verwilderen en dan als natuur of ecologische zone aanprijzen.

PS Klein fruit als orchard vind ook ook wat vreemd.

Ik heb crop=strawberry en crop=strawberry nagekeken (taginfo werkt niet, te weinig hits, dus osmium tags-filter) en ik geef je gelijk.

crop=strawberry: 17 van de 22 heeft landuse=farmland
crop=strawberry: 212 van de 315 heeft landuse=farmland

Dus ook aangepast, ik heb er crop=small_fruit bij gezet.

Bedankt @Cartographer10 voor het afsplitsen van Wanneer gebruiken we heide, scrub of shrubbery?.

Dit was mee gegaan maar hoort nog hier thuis:

Okay, aangepast. Even in taginfo gekeken maar weinig flower of bulb, toch maar crop=flowerbulb bij gezet.

2 Likes

Mooie tabel! Ik zou zelf alleen nog groenvoorziening → planten heroverwegen. Naar mijn inziens zijn dit meestal bloemen of planten die bloeien dus zou ik er zelf landuse=flowerbed van maken (zie ook het voorbeeldplaatje).

Met als bijgevoegde voordeel dat deze tegenwoordig ook in OSM Carto worden gerenderd :wink:

Maar… struiken/heesters bloeien ook; planten bloeien meestal vrij kort en de rest van de tijd niet.
flowerbed moet MI specifiek bedoeld zijn om een veld met sierbloemen te hebben. De meeste stukjes opvulgroen (niet zijnde grasland, wood of shrubbery) die ik in NL gezien heb zijn met vlakkenvullers beplant, die toevallig óók nog s mooi bloeien in het bloeiseizoen. Zoals tuinsierplanten.
Hier in de buurt hebben we ook grasvelden die één keer per jaar ineens volstaan met een bepaalde bloemsoort. De rest van het jaar is het gewoon grasland. Ik tag die als grasland. Maar we hebben ook perkjes die als een soort bloembakken gebruikt worden. Vaak met een verhoogde rand eromheen. Die zijn uitsluitend voor de sier. Als er niks in bloeit zie je nog steeds dat ze voor sierbloemen bedoeld zijn. Dat vind ik dan wel een flowerbed. Maar dat is een minieme minderheid; meestal is opvulgroen vrij monomaan beplant met ofwel gras/grassen en kruiden en lage groene planten (niet verhoutend), ofwel bodembedekkende struiken (natural=shrubbery dus), met geregeld bomen erop die ik dan apart eropzet als natural=tree.
Struikgewas wat helemaal met bomen overdekt is (twee bomen zijn vaak al voldoende) is al gauw natural=wood. Er zit namelijk altijd íets onder de bomen, dus dat is MI geïmpliceerd door wood. Of het dan gras of struikgewas is dat is vaak niet boeiend; maar als het in een bepaald geval juist vooral de functie heeft dat je er niet doorkan of dat je er niet doorheen kan kijken, dan is soms de bodembegroeiing belangrijker en gaan de bomen er juist apart op. Een brede struikenstrook om een begraafplaats met daarin een rij wilgen bijvoorbeeld, te breed om een hedge te noemen: shrubbery met een bomenrij erop.

En dat wordt ongetwijfeld door elke mapper weer net iets anders beoordeeld - prima, zo werkt dat in OSM!

O ja, ter zake: ik zou dus niet algemeen groenvoorziening naar flowerbed omzetten.

1 Like

Het voorbeeldplaatje heeft een verhoogde rand en lijkt me dat dat valt onder:

Dus ik heb het aangepast.

1 Like

Ik ben me ervan bewust dat de keuzes gemaakt in de BGT Fysiek Voorkomen tabel nooit 100% goed zijn:

 • Ten eerste is er diegene die in het BGT zet, dat zal al per persoon verschillen
 • Dan is er de vaste conversie
 • En tenslotte is er de OSM-er die ook nog een beeld heeft van wat gras/flowerbed/shrubbery is

Het doel zou moeten de keus te maken zodat het voor de meeste objecten juist is/wordt gevonden.

Om dit goed te doen zou je naar het eindresultaat moeten kijken dus niet direct dat voorbeeldplaatje of de beschrijving maar objecten uit BGT die je kent liefst niet één want dat zou net die uitzondering kunnen zijn.

Mocht het van een import komen dan zou ik graag nog na de import kijken hoeveel van die default keuzes veranderd zijn en als dat er veel zijn de default keuze aanpassen.

Om dat goed mogelijk te maken zou ik graag zien is dat er met de import objecten ook een soort van BGT ref krijgen waarmee het makkelijker is de data te koppelen.

Elk BGT object heeft zo te zien een gml:id

en ook een imgeo ID:

Screenshot_20231203_140133

Voor de BAG import wordt in het ref:bag gebruikt, als je wilt weten hoeveel panden geïmporteerd zijn hoeft je maar op taginfo te kijken.

Ik weet niet of we zomaar het volledige gml:id of het imgeo ID zouden moeten gebruiken, als je een OSM object hebt en je wilt het BGT object erbij vinden kan je dat ook op basis van locatie doen. Waarom dan nog een BGT ref?

 • Ook als je op basis van de locatie dingen kan vinden wil je graag een bevestiging hebben
 • BGT heeft updates maar de BGT dump heeft ook de oude versies
 • Openstreetmap heeft updates maar ook daar kan je de oude versies ophalen
 • In tegenstelling tot de BGT import is de BGT minder 1:1, circular strings moeten worden omgezet, het aantal punten teruggebracht en er is een mapping van de tags.
 • Zoals de ref:bag laat zien is het een makkelijke manier om te zien dat het afkomstig is uit een import en welke import

Waarom niet de volledige gml:id of het imgeo ID? Die ~40 bytes per object zijn niet nodig, ruimtebeslag is ook een ding. Een hash van de gml or imgeo ID van bijv. 5 characters zou ook goed zijn. Wanneer objecten worden samengevoegd, beide hashes? Bijv. ref:bgt=6d9a2,5e436

In de tabel heb je planten nu gemapped naar landuse=flowerbed; vaak gaat het hier om openbaar groen, met een hogere kwaliteit en map ik dit als leisure=garden en dan garden:type=municipal.

Een flowerbed vind ik het typisch Nederlandse met bollen ingezaaide stuk gras langs wegen :slight_smile: