Vliegveld Twente Evenementenlocatie

Is er iemand ter plekke bekend om deze opmerking te bekijken en te beantwoorden?

http://www.openstreetmap.org/note/585771

Deze website geeft handige informatie, maar geen straatnamen.

Vooral het feit dat alle service-wegen daar de naam: “Vliegbasis Twente” hebben gekregen is raar (maar misschien waar?).

Edit:
Op die website worden wel 4 onderdelen genoemd: De Strip, Bunkerstraat, Deventerpoort en Oostkamp.

Sorry Marc, 2 jaar terug was dat deel nog afgesloten, maar straatnamen heb ik er niet gezien. Je kunt RoelofB of alinderman met die vraag naar de straatnamen benaderende beiden actief en dichtbij. De laatste komt er voor zover mijn kennis trekt regelmatig.

Er staan daar gebouwen die allemaal in de BAG de straatnaam ‘Vliegbasis Twente’ lijken te hebben. Zie bijv. http://www.openstreetmap.org/node/2764022499.
Dat is een aanwijzing dat de straatnaam klopt.

Volgens de NWB loopt de Vliegbasis Twente vanaf de rotonde achter de slagboom naar het noorden tot het fietspad bij de Jufferbeek (wat nu de Greftenberghoekweg heet in OSM).
De zijstraten die in OSM Vliegbasis Twente worden genoemd staan in de NWB niet vermeld.
Survey ter plaatse lijkt noodzakelijk om te verifieren hoe deze straten op priveterrein genoemd zijn.

Interessante kwestie. Tijdens mijn fietstochten kom ik eigenlijk nooit in het gebied tussen de Grefteberghoekweg (inrit vliegveld) en de Bergweg (langs de Kleigaten van Smulders). Ik zal het gebied binnenkort eens verkennen met mijn GPS onder handbereik voor het maken van de nodige notities en het vastleggen van de bijbehorende locaties. Vooropgesteld, dat de wegen openbaar toegankelijk zijn; Google Maps toont een deel geblurd, dus dat zal waarschijnlijk nog steeds verboden militair gebied zijn en dan zijn de huidige namen waarschijnlijk nog steeds van kracht.

RoelofB, welkom en sorry voor het noemen van een lokaal mappende OSM uit de regio. Twee jaar terug vormde de Grefteberghoekweg met een hoog hekwerk de oostelijke grens. Het nu door de grote hangars als festival terrein bekend staande deel was toegankelijk het achterste deel met een highway=service naar het oosten tot aan het (bospad met hek) ook maar er zaten al bedrijven in die panden. Het bunkerstraatje (op stel plaatsen) voor vliegtuigen en andere materialen was toen afgesloten net as de Strip die nu ook voor evenementen gebruikt schijnt te worden. In hoeverre het geheel nu onder de Maarssense onderneming valt of ADT geen idee. Maar ook het natuur belevingspad duidt ook op toegankelijkheid, met inacht neming van de natuurwaarden.
Ps de blurr zat ook op Bing en ontblurren kost denk ik een officiele brief van Defensie die wordt denk ik niet gemaakt of geschreven.

Heren, willen jullie nu eens ophouden met het gebruik van luchtfoto’s die 5 jaar oud zijn?
Defensie heeft daar volgens mij helemaal niets meer te zoeken of te vertellen.
Op PDOK en Cyclomedia staat alles gewoon helder op de foto:

Inmiddels is er weer een reactie op de opmerking binnengekomen:

http://www.openstreetmap.org/note/585771

En die maakt een aantal zaken omtrent naamgeving duidelijker.

Vanmiddag heb ik het gebied maar eens per fiets verkend.

Om te beginnen: op het toegangshek (dat overigens open staat) naar het eerste druppelvormige gebied zijn de bekende borden ‘Verboden Toegang’ bevestigd. Rudiment uit het verleden? Straatnaamborden staan er nergens. Vanaf die ‘druppel’ is de weg verder oostwaarts geblokkeerd met grote ronde vaten met overigens voldoende ruimte ertussen - ook voor auto’s - om op de gestippelde weg (“Vliegbasis Twente”) verder te gaan. Dat moet ook kunnen, want even verderop zit de firma KMP Motorsport Products, die vlak ervoor aan de kant van de weg hun bord met adres “Vliegveldweg 345-C95” heeft geplaatst. Hun gebouw heet op de OSM-kaart: “1C-95”.

Die weg loopt door tot aan de bosrand en gaat daar over in een bospad. Althans op de huidige OSM-kaart; in werkelijkheid is de weg daar afgesloten met een hek (met nieuw slot) in de afrastering en loopt ook het onbenoemde bospad (vanaf de Bergweg) bij dit hek dood. Diezelfde weg “Vliegbasis Twente” loopt aan de westzijde overigens ook dood tegen de afrastering rondom het gebied (hier dus geen hek).

Te oordelen naar de informatie van het evenementenbureau heeft het gehele gebied (zowel de ‘druppel’ die nu op de OSM-kaart “Grefteberghoekweg” heet, als rest met de aanduiding “Vliegbasis Twente”) tegenwoordig de straatnaam “Vliegveldweg 345”, maar de enige fysieke aanwijzing ter plaatse is op dit moment nog het bovengenoemde bord van KMP.

RoelofB, de afrastering van het oude vliegveld werd gevormd door een afgesloten hek van een niet erg stevig type, “bij brand doorrijden” zodat 1C-96A (brandstof depot) bij brand altijd bereikbaar was uit oostelijke of westelijke richting. Onze oosterburen verstopten het brandstof depot langs de bosrand in een 5 gebouwen tellend depot een stukje oostelijker.
Defensie heeft nooit de moeite genomen om alle kenmerken te verwijderen, er staat op die borden waarschijnlijk ook een hondekop :wink: