Viseči mostovi

Kako označujemo viseče mostove?

Za po Pohorju in Zelencih je uporabno tole: Tag:bridge=boardwalk

Primer, kjer so turisti ustvarili POI

most čez Savo pri Mednem je označen

path - bridge
tags - bridge:structure = simple-suspension

Hvala. Dodam še link na dokumentacijo stuktur: Key:bridge:structure