Vilken app använder du?

Vilken app för OSM favoriserar du och varför?

Jag brukar OSMand (Android) för navigation och för att titta på kartan.

Jag avänder också OSMAnd. Funkar bra! Nu är inspelning ac tracks också vettig.

Jag har försökt använda “OSMTracker for Android”. Med den är det enkelt att sätta taggar medan man är ute. Tyvärr passar inde det användningssättet mig.

//Thorn