Verzoek BAG-import Eldorado, Hof van Eden, Polderweg

De driehoek panden aan Eldorado, Hof van Eden en Polderweg is bewoond. (hier: http://osm.org/go/0E6VHHPfl–?m= )

De status in de BAG is ‘Bouwvergunning verleend’, maar ik zie ook status ‘Verblijfsobject gevormd’.

Kan dat al geïmporteerd worden, en zo ja, zou iemand dat willen doen?

Net een poging gedaan, maar er komt nog helemaal niks mee helaas.

Jammer. Bedankt voor het proberen.

Ligt dat aan de status ‘Bouwvergunning verleend’?

Inderdaad, gemeente loopt nogal achter blijkbaar als de mensen er al wonen.
Wellicht met een BAG melding eens wakkerschudden?

Oke, zal ik bij volgende verzoeken rekening mee houden, dat import niet lukt bij status ‘Bouwvergunning verleend’.

Goed idee, ik eens een melding doen.

Het probleem is dat de bouwer, het gebouw niet aangemeld heeft als start bouw en bij in gebruik wederom niet aangemeld heeft bij de Gemeente als “in gebruik”, de Gemeente is wettelijk verplicht binnen 6 maanden, de wijzigingen door te voeren.

Is de melding in gebruik al aangegeven?

Beschrijving gebeurtenis
De aanvrager van een verleende omgevingsvergunning (voor nieuwbouw, samenvoeging, splitsing, ingrijpende verbouwing of kleine verbouw) geeft aan dat een bouwwerk dat als zodanig als object al is geregistreerd binnen de basisregistratie gebouwen, gebruiksgereed is.
Bij het ontbreken van een dergelijke melding kan deze gebeurtenis ook voortvloeien uit een waarneming door een daartoe bevoegde ambtenaar.
https://www.amsterdam.nl/stelselpedia/bag-index/handboek-inwinnen/panden/gebruik-pand/melding/

Artikel 7

Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten binnen **zes maanden ** nadat het pand respectievelijk het verblijfsobject gereed is gekomen dan wel een wijziging daarvan is gerealiseerd beschikbaar is en in de gebouwenregistratie is opgenomen.

Wie wordt er ontslagen?

http://wetten.overheid.nl/BWBR0023466/geldigheidsdatum_18-10-2015#Hoofdstuk6

Mocht je toch willen dat de woningen en adressen in OSM geplaatst worden, kun je de middels de BAG Layer de contouren overtrekken. Daarna de adresnodes erop zetten.

De link die je in de imagepreferences als wms moet toevoegen is:

wms:http://geodata.nationaalgeoregister.nl/bag/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=pand&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}

Wel moet je dan weten of de woningen al gebouwd zijn, om vervuiling te voorkomen.

Zoals je hieronder ziet, laat deze layer alle BAG gegevens zien. Vanaf status bouw gestart, kan met de plug in opgehaald worden.
Laat je niet weerhouden om de werkelijkheid op de kaart te plaatsen met de juiste gegevens, achterstand van gemeente hoeft geen struikelblok te vormen. Het is alleen wat meer werk.
Zet bij de upload als source: BAG-layer

De juiste adresnodes zijn te vinden op de BAG-viewer

Een terugmelding kan hier ook gedaan worden.
https://www.kadaster.nl/web/formulier/BAG-formulieren/BAG-terugmeldingsformulier.htm

Volgens mij is er een klein haakje aan je verhaal. Het werkt alleen in JOSM. Niet als je met Potlach of ID werkt.
En ik dacht begrepen te hebben dat Jan Westerhof met Potlach werkt. Maar mijn excuses als ik iets totaal fouts zeg.

Ziet er overigens nog niet afschrikwekkend uit.
Veel rechthoeken, dus die zijn met de buildings_tool plugin snel getekend.

Meeste tijd gaat in de BAG ID’s en adresnodes zitten.

Inderdaad, ik spreek helaas nog geen JOSM, dus bovenstaande lukt mij niet op dit moment.

Mocht iemand zich geroepen voelen: de panden in de driehoek gevormd door Polderweg, Waldenlaan, Eldorado en Oranje-Vrijstaatkade bestaan en zijn bewoond. Die kunnen worden geimporteerd.

De panden links daarvan zijn nog niet klaar of helemaal niet aanwezig.

Ik ga er mee aan de gang. Het eerste beginnetje is er.

De driehoek is ingetekend.
Ik heb iets aan de wegen geschoven om ze niet te laten kruisen met de gebouwen. Het grote gebouw staat over 2 wegen heen, die heb ik layer -1 gegeven.
Verder moet je eventueel de adresnodes van het grote gebouw nog herschikken als je ze niet goed vindt liggen.

Dank je wel.

Ik heb de straten en de steeg wat beter neergelegd en de layer=-1 weer weggehaald.

Dat appartementencomplex is idd wel een beetje topzwaar aan de ene kant, met al die appartementen daar op een kluitje. Waar ze precies zitten weet ik ook niet. Maar wel in dat gebouw. Ze staan in elk geval in OSM - de mensen kunnen er nu met een gerust hart wonen :slight_smile:

Ik vind het mooi zo. Voorlopig is het wel weer even klaar, dacht ik.