Verwijderen vehicle=no op fietspaden

Tijdens de maandelijkse bijeenkomst kwam naar voren dat er een aantal fietspaden zijn (highway=cycleway) waar vehicle=no op staat. Dit zou betekenen dat er helemaal geen vervoersmiddelen (inclusief fietsers) over dat fietspad mogen. In maar 5 gevallen staat er daadwerkelijk bicycle=yes op.

In nederland zijn er 59 wegen waar dit van toepassing is (zie overpass turbo). Is het prima als ik met een mechanical edit vehicle=no verwijder van deze wegen?

Eggie gaf overigens aan dat mappers dit vaker doen. Deze zouden dan in de toekomst ook verwijderd kunnen worden.

2 Likes

Vervang het dan liever door motor_vehicle=*.

1 Like

Het ‘moet’ eigenlijk zijn Verwijderen vehicle=no op fietspaden. (dus geen yes)
Dat geeft namelijk de problemen.

Pas jij de titel aan Vincent?

1 Like

Het lijkt erop alsof veel mensen niet Default access restricties kennen en dat is misschien ook niet zo vreemd maar daarmee krijg je dit en dingen als bicycle=no op highway=footway.

In dit geval speelt ook nog de vraag of een fiets een voertuig is.

Wat mij betreft mogen ze allemaal weg en om dat met een Overpass query te doen vindt ik ook goed.

Toch even gekeken, zeker 1/3 (waarschijnlijk meer) is afkomstig van een zekere Jeroen en een flink aantal hebben ook motor_vehicle=no dus dat mag zeker weg.

Hier even een voorbeeld waar je nog ziet hoe de routering dan gaat.
OSRM houdt dan in ieder geval fietsers tegen.

Denk ook aan scooters/brommers die soms wel en soms niet op fietspaden mogen. De vehicle=* op fietspaden is waarschijnlijk een poging om dit te taggen. De juiste tag mofa/moped/motor_vehicle=* kan wellicht uit deze foute vehicle=* tags afgeleid worden.

Ik zou niet weten in welke gevallen een vehicle=no op een fietspad logisch is dus wat mij betreft kan dat weg.

Dan nog even een opmerking over deze tabel die los staat van de vraag van dit topic. Deze tabel is een vangnet voor data afnemers voor die gevallen dat expliciete tagging ontbreekt. Het is niet de bedoeling om bv foot=yes te verwijderen van een highway=path/track alleen omdat het de default is volgens deze tabel. M.n. voor path en track is het niet zo zwart wit wat de access regels zijn. Dit is uiteraard ook geen aanmoediging overigens om een foot=no toe te voegen aan een motorway want daar zit m.i. helemaal niemand op te wachten. Ik zou m.n. voor die gevallen waarin het allemaal niet zo zwart/wit is voorzichtig zijn met het verwijderen van tags. Op het oude forum is hier (meer dan uitgebreid) over gediscussierd maar kan ff niet zo snel de link vinden.

Hier nog even ten overvloede de cyclewaytags zoals ooit afgesproken en de presets voor JOSM

Presets: JOSM Presets voor NL - Nederland (Netherlands) - OpenStreetMap Community Forum

G11: mofa=yes, moped=no, traffic_sign=NL:G11
G12a: moped=designated, mofa=designated, traffic_sign=NL:G12a
G13: moped=no, mofa=no, traffic_sign=NL:G13

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:Cycleway

en wat PeeWee zegt klopt… Een foot en bicycle=yes op een highway=path geeft alleen maar duidelijkheid. Het geeft aan dat de mapper een ‘survey’ heeft uitgevoerd.

… en een deel van die fietspaden met vehicle=no routeert niet meer naar behoren omdat bicycle=designated is verwijderd. Dat hoort er uiteraard niet, maar alleen die tag verwijderen geeft dus problemen met vehicle=no als je dat laat staan.

Verder ben ik access=no tegengekomen icm met conditional tagging voor fietsers op fietspaden waar je na zonsondergang in de bossen niet welkom bent.
Omdat veel routers wel access=no herkennen en geen conditionaltagging routeerde het ook niet meer voor fietsers. Die access=no heb ik omgezet naar access:conditional=no @ (sunset-sunrise)

3 Likes

Volgens de definitie betekent vehicle elk voertuig op wielen niet zijnde op rails voortbewogen en is daarmee een fiets dus een vehicle. vehicle=no behoort daar dus niet op.

Verder zijn de default access restricties zoals aangehaald er niet voor niets. Net zomin als we niet bicycle=no op een motorway taggen is foot=yes op een path ook niet nodig, want default is yes Pas als het no is, is het niet-default en m.i. taggingswaardig.

Ha Martin…

foot en bicycle=yes op een highway=path doet natuurlijk niets extra’s … behalve dat een mapper duidelijkheid krijgt of hij nog iets aan dat pad kan toevoegen.
Het is dus meer een extra service voor de medemapper, want dan kan hij die ‘survey’ overslaan.

Net als we oneway=no taggen op een parallel fietspad,tweerichting fietsoversteek, tweerichting fietsrotonde. Het doet niets, maar geeft wel duidelijkheid aan medemappers en een waarschuwing om geen oneway=yes te gaan bijtaggen.

oneway=no op een cycleway heeft duidelijk meerwaarde vergeleken met foot=yes op een path. Iets met percentages :smile:

Dat verwijderen geldt dan voor de tagging en uiteraard niet voor de mappers. :smile:

Conclusie is dus vehicle=no kan weg. Ik zal wel ook nog ff per bord filteren als dat is toegevoegd. Dan kan ik de mofa en moped tags meteen toevoegen zoals die zijn afgesproken

1 Like

Ik beken. Ik heb die tabellen en teksten een keer doorgeworsteld en daar van meegenomen:

  1. We taggen de uitzonderingen, niet de defaults
  2. In het buitenland geen access taggen, want vreemde defaults en vreemde uitzonderingen.

En van de praktijk in OSM heb ik opgestoken: er wordt best vaak vermoedelijke/geplande/gewenste access/niet-access getagd ipv de feitelijke situatie.

1 Like

In NL is het op 100% van de snelwegen verboden te fietsen/lopen. Maar op welk percentage van de path is het in NL ALTIJD toegestaan te lopen (foot=yes) ? Dat is maar een klein percentage omdat het grootste deel van de paths in NL in bosgebieden liggen en daar is het zeker niet te allen tijden toegestaan om er te lopen. Een heel groot deel is foot= permissive en/of conditional (tussen zonsopkomst/ondergang). En als een mapper in zo’n bosgebied toegang voor voetgangers goed wil mappen dan zal hij dat ook doen door die uitzondering waar je wel altijd mag lopen een foot=yes te geven. Zo hoeft hij (en anderen) niet telkens dat pad te checken voor toegang voor voetgangers.

En het zou je sieren om wat nuance aan te brengen want met dit soort uitspraken zou het zomaar kunnen dat er straks mappers zijn die denken dat het dus OK is om foot=yes te gaan verwijderen van path omdat het in de tabel staat. Dat is uiteraard niet de bedoeling. En jij kan dat weten omdat jij in het verleden meermaals foot=yes verwijderd hebt van paths en daar diverse keren op bent aangesproken. Gelukkig is een groot deel daarvan terug gedraaid zodat die wegen niet nog een keer bekeken hoefde te worden door mappers die access voor wandelaars belangrijk vinden.

2 Likes

Het ligt helaas wat genuanceerder. Voor die gevallen dat een default in 100% opgaat (foot=no op een motorway bv) is het logisch dat we dat niet taggen maar m.n. voor path en track ligt dat anders. Voorbeeld: Op een path is de default voor bicycle dus yes. (geen idee waarom maar dat even terzijde). In bosgebieden (waar de meeste paths liggen) is het zelden toegestaan om te allen tijden over paden te fietsen. Daar waar het niet toegestaan is kunnen we een no zetten. En als het permissive is en/of conditional (zondsopkomts/ondergang) dan kunnen we ook dat aangeven. Maar het pad waar het te allen tijden toegestaan is te fietsen … moeten we daar dan maar geen bicycle=yes op zetten omdat het de default is? Nee hoor. Daar kun je gerust een yes op zetten zodat mappers niet telkens dat pad hoeven te checken omdat access voor fietsers ontbreekt.

De default access tabel is bedoeld als vangnet voor data afnemers zodat ze bij ontbreken van tags een keuze kunnen maken die het minst slecht is. Dus bij ontbreken van een bicycle tag dan weet ie dat je wel mag fietsen op een trunk in Ukraine maar niet in NL.

1 Like

Als een G12a designated is voor mofa, dan is een G11 dat ook. Lijkt me dus logischer om bij beide =designated te gebruiken.
Tegenwoordig voeg ik bij een G13 ook electric_mofa=yes toe. Die tag staat ergens in een (niet heel actief) proposal, maar kan natuurlijk altijd makkelijk veranderd worden als er iets anders bedacht wordt.

Als je er niks op zet is het toegestaan. Je wil de yes dus alleen maar zetten voor de workflow van het paden taggen voor fietsers (“deze is gecheckt”). Dat zou werken als iedereen dat zo deed, maar dat is niet zo. Bovendien, in de tijd gezien verliest zo’n signaal geleidelijk maar zeker zijn waarde; na verloop van tijd moet je ook de =yes vlaggetjes weer checken.

Zo’n workflow moet denk ik niet de algemene tagging gaan bepalen. OSM heeft gewoon heel veel “niet expliciet bepaald” in de objectgegevens. Alleen als er ook afgesproken is dat bepaalde secundaire tags voor een bepaald objecttype in principe altijd aanwezig moeten zijn (“mandatory”).

Vanwege de vele highway-types, vervoermiddeltypes en gelokaliseerde access-regelingen is het niet doenlijk om al die kombinaties expliciet te taggen. Daarom is er een landspecifiek defaultsysteem. Is dat alleen voor routeren? Hm… accesstagging is inderdaad vrijwel alleen voor routeren. Dus is het voor mappers even belangrijk als voor routeerders.

Samengevat: je kan *= toepassen om aan te geven dat je het expliciet bekeken hebt, maar dat heeft alleen betekenis voor degene het zelf gebruikt en bijgewerkt houdt. Maar dat kan je niet opleggen aan anderen, en het heeft geen algemene meerwaarde.

Hoi… daar is eindeloos overgesteggeld. Zie eerdere discussie op het forum. :grinning:
Dit is nu volgens de presets zoals je ze in josm kunt instellen… maar wellicht komen er nog opmerkingen van medemappers.

Toevallig op een terechte vehicle=no gestuit op een highway=cycleway: Way: 136011013 | OpenStreetMap.

Mijn gok als verklaring voor dit kleine stukje fietspad: bromfietsen toegang geven tot het achterliggende pad. Later toch besloten om bromfietsen daar geen toegang te geven.

Je zou trouwens kunnen zeggen dat het eigenlijk geen fietspad is, aangezien je er niet mag fietsen. Maar het ziet eruit als een fietspad, dus vond ik dat eigenlijk wel toepasselijk.