Vertaling niet correct

Hoe verander je best de vertaling ?
Voorbeeld ;
Marsh = meers en is NIET hetzelfde als moeras(swamp)
https://www.wikidata.org/wiki/Q30198
https://www.openstreetmap.org/query?lat=51.2165&lon=3.9559#map=16/51.2162/3.9622
https://www.openstreetmap.org/way/46036557
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:wetland=marsh?uselang=nl
https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh

Ik kom afhankelijk van de locatie op drasland, https://nl.wikipedia.org/wiki/Drasland of kwelder https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder of ook broek https://nl.wikipedia.org/wiki/Broek_(landschap).

Volgens de Engelse wiki groeien er geen bomen in een marsh.
Dan zou broek afvallen, daar kunnen ook bomen staan (broekbos).

(Voornamelijk) meer en hogere bomen in een moeras(swamp) dan in een meers(marsh) . Meers is beter voor ‘onze contreien’ geschikt dan ‘moeras(swamp)’ →

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/meers

https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh

https://en.wikipedia.org/wiki/Swamp

Volgens mij maakt het Nederlands geen onderscheid tussen een ‘marsh’ en ‘swamp’. In het normale spraakgebruik zijn beide een moeras. Het woord ‘meers’ lijkt vooral een regionale variant te zijn.

Dan kom je bij de vraag ; wat is ‘normale spraakgebruik’ ? Een vergelijkend voorbeeld is ‘gracht’ … in Vlaanderen en in’t engels noemt men in het ‘normale spraakgebruik’ bijna alle sloten en greppels ‘grachten’(ditches) , en zo zullen er nog wel voorbeelden zijn … :roll_eyes:
Het doel van wikidata is om ‘elk ding’ (zoveel mogelijk) 1 code-nummer te geven , dat in alle talen hetzelfde betekent.
Heb eens opgezocht, en in’t frans heeft men blijkbaar ook moeite om het verschil tussen moeras(swamp/marécage) en meers(marsh/marais) te weten →
https://www.youtube.com/watch?v=fkJWgG0L9PU
http://dsiun.univ-reunion.fr/fileadmin/Fichiers/DSIUN/accessibilite/Marais__marecage_et_tourbiere.pdf

Conclusie ; een moeras bevat meer en hogere bomen dan een meers,die bijna geen bomen bevat … en meersen zijn aldus in Vlaanderen en Nederland ‘alom vertegenwoordigd’ …

Een wei kan drassig zijn.
Maar wat is de vraag nou eigenlijk?

Mijn vraag is hoe je ‘moeras’ in dit geval veranderd in ‘meers’ …

Ik kijk er misschien met een Nederlandse blik naar, maar het woord ‘meers’ had ik nog nooit gehoord. Als ik erna zoek, vind ik dat het een toponiem is voor een verland moeras, dat vooral in Vlaanderen wordt gebruikt. Het is dus geen directe vertaling van ‘marsh’.

Het Nederlandse woord moeras kan zowel over een drasland zonder struiken en bomen (marsh) gaan als over een drasland met struiken en bomen (swamp).

Dat hebben ze bij wikidata een probleem, want talen lopen niet parallel aan elkaar. Het Engelse woord ‘swamp’ hoeft niet persé een Nederlandse vertaling te hebben die exact hetzelfde betekent. Vergelijk ook het Russisch waar lichtblauw en donkerblauw als twee verschillende kleuren beschouwd worden. Ga je het Nederlandse blauw dan vertalen met het Russische lichtblauw of donkerblauw?

Het onderscheid tussen een moeras met of zonder houtachtige planten is sowieso arbitrair. In het Nederlands maken we vaker een onderscheid tussen locaties waar het moeras is (kwelder, beemd, broekbos, veen, etc.). Voor al die woorden zal het Engels ook niet altijd een exacte vertaling hebben.

Nee, een ‘swamp’ bevat meer dan een ‘marsh’, maar in het Nederlands heten beide een moeras. De moerassen zonder houtachtige planten zijn in Vlaanderen en Nederland alom vertegenwoordigd.

Tja, dan is er zo’n vergelijking te maken met het woord ‘gracht’ he, want in Vlaanderen kent men wel de woorden ‘greppel’ en ‘sloot’, maar die woorden worden heel weinig gebruikt. En in’t engels kent men blijkbaar geen verschil tussen sloot en greppel’ , want men gebruikt dezelfde foto op engelse wikipedia voor ditch als op de nederlandse wikipedia voor sloot:roll_eyes:
Heb zelfs een ‘discussie’ gehad over het woord ‘sloot’ → https://www.wikidata.org/wiki/Topic:Tzygtqah43vwpb4v :stuck_out_tongue:

Ik vind de vertaling van marsh naar meers prima. Dus wat mij betreft klopt het zo.

In de middelgrote Van Dale wordt meers niet vermeld.

In Kramer’s woordenboeken wordt meers niet vermeld.

Op Wikipedia.nl wordt meers niet vermeld.

Op etymologiebank.nl wordt meers omschreven als grasland, beemd. Beemd wordt door Van Dale omschreven als weiland.

Als een woord uitsluitend voorkomt op etymologiebank dan is het geen hedendaags taalgebruik en daarmee ongeschikt voor OSM.

+1

Toevoegen van meer, specifiekere, definities is met de vele die we nu reeds hebben niet zinvol

Als jij dan toch ‘de dingen simpel wil houden’ en als jij het hier hebt over ‘niet zinvol’ zijn van toevoegen van meer specifiekere definities ; heb eens een voorstel gedaan om al die ‘specifiekere’ definities die er nu zijn van ‘straatmeubilair’ te ‘vereenvoudigen’ , doch kreeg daar een ‘njet’ te horen … ‘contradictie’ ? :roll_eyes:
Enne … straatmeubilair staat WEL in vandale en nederlandstalige wikipedia en etymologiebank.nl

Alles zou vele ‘simpeler’ zijn toch ? Zelfs fietsrekken zijn straatmeubilair:roll_eyes: :stuck_out_tongue:

Ik kan je even niet volgen ben ik bang.

Dat ‘njet’ zal niet van mij geweest zijn…toch?

Men zegt hier en op andere sites/mailinglists, dat men de engelse(en niet de amerikaanse of een andere taal) vertaling volgt in OSM.
En de nederlandstalige vertaling van het engelse ‘marsh’ is ‘meers’, en NIET ‘moeras’(swamp) …

Dat kan, maar van de ‘rest’ kreeg ik wel een ‘njet’ …

Ik schrok al :wink:

https://www.ensie.nl/robbert-jan-willeboordse/meers

http://osm.org/go/0GAXZCnt?m=&node=42097481

Is ook niet correct, want het dorp Meers is eigenlijk een toponiem, en eigenlijk zouden deze 2 objecten op wikipedia het woord ‘(toponiem)’ moeten verwisselen … :roll_eyes: