Verkeersbord einde zone X

Ik ken NL:Overzicht Nederlandse Verkeersborden - OpenStreetMap Wiki

Na heel veel maxspeed aanpassingen ken ik de bij A1-zone horende einde borden A2-zone

Kunnen wegbeheerders naar eigen inzicht andere borden omgeven met een witte rechthoek met ZONE erop? Ik wist al van parkeerzones maar werd bij het werken aan de PeeWee Qgis NDW ontbrekende max- (weight, width, length, axleload, height) verrast door de binnenstad van Tilburg waar een zone met NL:C20 maxaxleload blijkt te bestaan

Allemaal veel plezier bij de borrel in Hilversum; ik had ook iedereen graag gezien maar de kinderen en kleinkinderen zijn dan bij ons

1 Like

Jahoor, dat gebeurt wel vaker wanneer een heel gebied onder een bepaald regime valt. Leeuwarden doet dat met een gebied waar vergunninghouders wel toegang hebben, ondanks de C12 in het bord. Die informatie staat niet op het bord, maar de uitzondering is uiteraard bekend bij de bewoners en handhaving.

In Amsterdam is tegenwoordig alles binnen de grachtengordel een max 7,5 ton zone.

Wil ook nogsteeds als ik tijd heb een keer hier vragen wat de beste manier is om dat te mappen. Want het zijn heel erg veel straten die nu opeens max 7,5 ton zijn geworden. En het aparte is ook nog dat iedereen er een ontheffing voor mag aanvragen. Want ze gebruiken het systeem om te zorgen dat er niet teveel 7,5+ ton verkeer door de binnenstad rijdt.
Maar hier boven op heb je ook nog gebieden binnen deze zone die weer hun eigen max 15 ton of max 30 ton borden hebben. Waar je je dan wel weer aan moet houden ookal heb je een ontheffing.

ik weet niet of het voor alle zone traffic_signs per se hetzelfe is. Ik denk het wel, maar twijfel bij milieuzone. Je kunt niet zinnig een polygoon om zo’n traffic_sign zone heen trekken zoals je voor bijvoorbeeld landuse=industrial zou doen. Het kan wel maar dan moet je nog steeds de individuele highways voorzien van die maxspeed=60 of maxaxleload=7.5

Neem mij niet te serieus hoor: ik ben nog steeds een simpele New Member :upside_down_face:

Ik zou neigen naar een vast setje tags die eventueel ook via een JOSM preset ingezet kunnen worden. Met een preset is het eenvoudig om tags gestructureerd te plaatsen. Voor fietspaden doen veel mappers het ook via presets (F3>G12a>[enter] en hup, klaar).

Je zou dan bijvoorbeeld zoiets krijgen:

maxweight=7.5
maxweight:conditional=none @ permit
maxweight:note=Zone zwaar verkeer Amsterdam

Maar dat is iets voor de mappers die in Amsterdam actief zijn.

1 Like