Vastmaken - soms toch wel goed?

Ik ben van de school: wegen niet aan gebieden vastmaken. Dat is onze afspraak, in Nederland, toch?

Maar dit geval. Ik ben landbouwgrond aan het mappen, waar een greppel omheen ligt, dwz het is een gegraven richel soms heel smal soms meer als een sloot, die bij droogte helemaal droogvalt en in regentijden water bevat. Het is geen poldersysteem met verzamelsloten, ringvaarten etc, al zal er wel ergens een pomp zijn voor noodgevallen.

De greppels/sloten rondom het akkergebied zijn als waterway getekend, soms drain soms ditch, maar dat maakt me nu even niet uit. Het akkergebied valt grotendeels samen met de sloot, maar er zijn ook stukken waar het niet samenvalt of waar de greppel/sloot echt ontbreekt.
Hoe het nu gemapt is, is dat de omtrek van het akkergebied op de meeste plekken vastzit aan de waterways, en de bos/gras/scrubgebieden aan de andere kant ook. Ik afkeurend tegen mijn scherm tekeergaan natuurlijk… totdat ik bedacht: als je sloten als areas tekent, dan maak je de gebieden aan weerszijden óók vast aan de sloot.

De sloot is ook daadwerkelijk de grens tussen de akker en het land eromheen, dus wat ik tot nu toe deed, namelijk de greppel-way losmaken en zo dicht mogelijk langs de rand leggen klopt in feite niet. Je kan van een grenssloot niet zeggen dat hij in het scrubland of in de akker ligt, als de ene kant grenst aan de scrub en aan de andere kant aan de akker.

Dus eigenlijk vind ik het in zo’n geval wel een nette oplossing, die de ground truth het dichtst benadert!

Meningen?

Wacht, een plaatje:

Als je het 100% volgens het boekje wilt doen, kun je de landuse vlakken een kort stukje van elkaar af leggen met de sloot (en evt. een dunne landuse=grass) ertussen. Ik begrijp wel dat OSM niet de BGT / BRP is en ik vind het acceptabel om deze situatie te versimpelen. Als we ooit een nieuwe landuse import doen kunnen we deze details wel meenemen.

Wat ik dan wel kwalijk vind is om de waterway sloten als outer ways van de landuse te gebruiken en daarmee van elke landuse een multipolygoon te maken. Zo was een hele polder bij Vianen ooit gemapt en ik ben lang bezig geweest om van die onzin weer gewone ways te maken.

1 Like

Hier in het oosten eindigen veel akkers niet op een sloot of greppel. En dat gaan er alleen maar meer worden omdat er een bemestingsverbod wordt/is ingesteld voor randen langs de sloot ivm verbetering van de waterkwaliteit. Je ziet dus vaak een grasstrookje tussen akker en sloot. Beheerder van wandelnetwerken zien daar ideale wandelpaden in. Ik niet, ik begrijp nog steeds wat leuk is aan wandelen over een grasstrook.

Als je een lijnvormige waterway vastplakt aan de vlakken, kan het een hell of a job zijn om die weer los te krijgen als je de boel moet wijzigen. Ja er is unglue, maar dat werkt alleen als je de hele lijn in JOSM hebt ingeladen en dat lukt alleen als dat niet een heel lang eind is.
Ik spreek uit ervaring. Een mapper heeft in het oosten een flinke erfenis achtergelaten van aan de landuses vast geplakte waterways, die eigenlijk allemaal los gemaakt moeten worden om netjes uitgelijnd te worden volgens de huidige inzichten/luchtfoto’s.
De mapper zelf is al 6 jaar niet meer actief.

Zelf zou ik voor kiezen om ze los te leggen. Ik gebruik voor paden vaak een filter in JOSM met als tekst closed en worden alle vlakken inactief en dan plak je het pad niet meer aan het vlak. Dat kan ook voor waterways

Stel je dan voor om de sloten in het midden van een dunne landuse=grass te leggen of op één van de landuse=farmland/meadow / natural=scrub vlakken?

Ja, zoals ik al aangaf eindigen veel akkers en vaak ook bossen niet aan het water, maar loopt er vaak een grasstrook met de watergang. Bij wat grotere watergangen moet dat zelfs omdat er een schouwpad nodig is voor onderhoud en inspectie van de watergang. Maar ook bij kleinere watergangen krijg je vaak een grasstrook(je)

Mee eens, maar het moet wel de moeite waard zijn. Op het plaatje dat ik gaf is de “watergang” niet meer dan een streepje met wat brandnetels erin en geen water. Kennelijk kan je in deze grond heel steil insteken, want er zijn geeneens oevers! Daar ga ik geen water area voor tekenen en ook geen grasstrookje. In dit geval is er al een ditch way getekend met de landuse/natural eraan vast, ik vind het wel gerechtvaardigd om dat zo te houden.

Ik kom ook inderdaad akkers tegen met meer afstand tot de V-sloot, al is het dan zelden een grasstrook of een oever, meer een stuk akkergrond zonder voren. Die bemestingsrichtlijn verandert de praktijk redelijk langzaam.

Ja, kwalijk is dat, maar dat was in dit geval dus niet aan de hand. Het was gewoon gezamenlijk gebruik van knopen door verschillende ways en polygonen. Ik kon dus rustig een stuk ditch weghalen waar het er in werkelijkheid helemaal niet was, en de polygonen bleven keurig intakt. Wel had een lijnstuk soms vier altkliks nodig om de gewenste feature aktief te maken, want er ligt bijvoorbeeld ook nog een farmyard, een campercamping en een natuurgebied ook aan de landuse/natural/waterway vast!

1 Like

Vaak ook in gebruik als track. Je kan het heel gedetailleerd mappen; je kan ook stellen dat dat gewoon bij het farmland hoort. Grasland is gedefinieerd door wat er groeit; bouwland is gedefinieerd door het gebruiksdoel, dus daar kan meer onder vallen dan het omgeploegde stuk.

Wel iets om te bedenken als we eventueel een BGT importmogelijkheid hebben: voeg je oevers, grasrandjes, bermrandjes etc samen met het aanpalende natural/landuse gebied, of haal je ze allemaal apart binnen? Of hangt dat weer ergens vanaf? Bv sloten in bos wel samenvoegen maar dijktalud in wetland niet.