Vanhojen painettujen karttojen georeferointi

Maanmittauslaitoksen uudesta palvelusta voi ladata vanhoja karttoja skannattuina kuvatiedostoina. Kuvat ovat georeferoimattomia, mutta koska karttaan on painettu sekä koordinaattien arvot että selvät koordinaattiristikot, niin niiden georeferoiminen on suhteellisen helppoa. Kirjoitin aiheesta ohjeen http://latuviitta.org/documents/Vanhojen_painettujen_karttojen_georeferointi.pdf
Tein myös Excel/OpenOffice taulukkolaskentapohjan, joka helpottaa tarvittavien GDAL-komentojen luomisessa
http://latuviitta.org/documents/GDAL_georeferointiavustin.ods

Ohjetta ja georeferointiavustinta voi soveltaa myös itse skannattuille kartoille, menetelmä on silloinkin sama: valitse tukipisteet, anna niille koordinaatit, kerro, minkä järjestelmän koordinaatteja ne ovat, ja käytä GDAL:ia.