Vägnamn från NVDB

När jag uppdaterar vägar från NVDB finns det ibland vägnamn som innehåller “vsf”. Vilket jag tolkar som vägsamfällighet. Exempelvis “Lekhult vsf” (id:70038350).

Är detta ett korrekt vägnamn i osm? Oftast finns inte något tidigare alternativt namn, men det förekommer också. Det alternativa namnet finns oftast inte med (aldrig?), så jag kan inte verifiera om det är korrekt eller inte. Om man tittar i Eniro eller “Min karta” har den (alltid?) namnet som anges i NVDB.

Hittills har jag låtit vsf-namnet vara kvar men det känns inte helt rätt. Men kanske bättre än inget?

Jag håller med om att det inte känns helt rätt… vägsamfällighetens namn är ju inte nödvändigtvis samma som vägens namn (om det nu inte finns någon bestämmelse jag inte känner till som säger att det faktiskt är så). Kanske operator= ?

1 Like

Sist jag öppnade NVDB-data så fann jag stora mängder namn på vägar som verkar vara mer interna tags än reella namn. T.ex. vägarnas ytterpunkter (typiskt på skogsvägar).

Imho, om namnet ser orimligt ut är det bättre att inte lägga in det. Det är mycket svårare för en annan användare att ta bort ett namn du har lagt in än det är för dig att välja att låta bli, eftersom nästa användare kommer att anta att du vet nånting dom inte vet.