Vägar i radhusområden

Hej,
jag har lite funderingar på hur man ska tagga vägar i radhusområden för att få det snyggt.
I radhusområden finns det ofta vägar från en större väg in i området (highway=residential) och från denna går det vägar in till parkeringar(highway=service). Sedan så för att få det snyggt så kan man rita in där man kör på parkeringarna (highway=service,service=parking_aisle). Sedan ifrån parkeringarna går det ofta smala asfalterade vägar in mellan själva husen. Dehär vägarna är normalt sett gångvägar men det är helt ok att köra bil här vid när man ska lasta. Sopbilen kör här. Frågan är vad är bäst att tagga de här vägarna mellan husen som. Living_street är ett alternativ men de renderas mycket bredare än service och parking aisle så det ser knäppt ut. Är det rätt att tagga de här vägarna med highway=fotway för att det huvudsakliga användandet är gångväg. Vad gör ni andra?

-Per

Jag missförstår dig kanske, men man ska inte tagga för att få det snyggt ritat på kartan. OSM beskriver verkligheten, man ska inte ändra på tags bara för att rendern visar visa vägar större än andra.

Men tillbaka till din fråga…jag vet inte riktigt hur man skulle tagga detta. Jag brukar leta upp en liknande gata på kartan för att kolla hur andra har löst problemet…

-peter

Hej, här är ett på tok för långt o pladdrigt inlägg:
Jag tycker nog att det enklaste är att använda
highway=footway
och sedan göra ett ambitöst försök att sätta någon form av access-tag för att visa hur vägen kan användas.

På wikisidan står det:
“highway=footway if the general tag for mapping minor path used mainly or exclusively by pedestrians”
“used mainly” är det jag refererar till, fast det står där nog för att tillåta cyklar att köra där. I wikitexten så rekommenderas visserligen highway=cycleway i de fallen.
I och med att gågate-märkningen “highway=pedestrian” dök upp så är den lätt att ta till som nästa steg upp från en gångväg, men wikisidan rekommenderar att pedestrian används för avstängda vägar och torg, lite tvärtom: En bilväg som man stängt av för bilar och tillåtit fotgängare. Vi har ju en gångväg som man tillåter vissa bilar på.

Highway=Living_street tror jag togs fram för att märka upp de vägarna som har en faktisk gårdsgatu-skylt, annars känns det exakt som highway=pedestrian.

Ett annat sätt att se på det är att faktiskt se det som den minsta formen av bilväg, då finns
highway=track, och highway=byway men de känns som de är avsedda för landsbygden. I stadsmiljö finns den allomfattande highway=service, det har t.om. dykt upp subtaggar som:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:service%3Dalley

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:service%3Ddriveway

service=pipestem for the dead-end residential access ways.

Se även:
http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Talk:Key:service#service_value_for_roads_leading_to_apartment_building_entrances

p.s.
Om sopbilarna faktiskt kör där och det inte bara är för de som bor där när de flyttar stora saker, så känns det klockrent med en highway=service och en egenpåhittad service=?
d.s

Ja detta är något jag funderat över också… Dock vad gäller highway=footway så tolkar jag det som gångväg i Sverige vilket betyder att egentligen så är cykling olagligt på dessa vägar. Och highway=cykelway tolkar jag som cykelväg, där det är olagligt att gå (dock kan det vara lagligt om det inte finns någon gångväg bredvid vilket innebär att det nästan alltid är lagligt att gå på cykelvägar). Själv använder jag highway=path och foot=designated och cykel=designated, typ en kombinerad gång och cykelväg (GC-Väg i Sverige)(finns som fördefinierat alternativ i JOSM också så det är enkelt att kartlägga. Dock eftersom bilar faktiskt får köra där kanske det rätta skulle vara highway=pedestrian eller liknande och en access=private eller nåt för billar och access=all för fot och cykel, vet inte hur en sån access-tag skulle se ut dock.

Finns väl inget sådant som enbart cykelväg i Sverige, dvs där gående skulle vara förbjudna. Passar då bättre med highway=cycleway med möjligtvis ett foot=designated eller foot=yes. Highway=path ser jag i alla fall som en stig i skog och mark eller mer eller mindre inofficella genvägar eller så och inget som kan klassas som en asfalterad GC-väg.


I tådstartarens fall så skulle jag i alla fall sätta highway=footway och möjligtvis några acces-taggar om det krävs. Antar att det är fråga om sådana gångvägar där det inte heller är tillåtet att cykla om man ska vara riktigt strikt.

Med risk för att inte tillföra något vettigt till diskussionen så vill jag ändå passa på att instämma med Joakim. highway=path är helt klart en stig i skog och mark eller för mer urban användning kanske på sin höjd en grusgång i ett parkområde.

Jo det finns enbart cykelväg. Dock har de ofta en trottoar för gående och då är det olagligt att gå på cykelvägen i Sverige. Fast om det finns trottoar så är det ju en GC-väg? Jo så kartläggningsmässigt finns det nog få eller inga riktiga cykelvägar i sverige.

Dock att path bara är i skog och mark är inte sant. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dpath/Examples . Lite exempel på olika path-s. Och GC-vägar kan kartläggas som synes både som highway=cykelway och highway=path. (tycker det är fel att någon gjort en svensk översättning som totalt bortser från detta på den svenska Map-features sidan).
Och i JOSM ger “menykommandot” med en GC-skylt en “highway=path” vilket enligt mig tyder på en internationell praxis på att kartlägga så (iaf de som använder JOSM :slight_smile: ).
Och jag tycker det låter konstigt i mitt huvud att märka upp en Gång och Cykel-väg som Cykelväg.

P.s. Sedan har nog myndigheten som sätter upp skyltar i Sverige inte riktigt allt detta klart för sig själva… http://www.openstreetmap.org/?lat=57.72371&lon=11.89894&zoom=16&layers=M är ett grönområde jag kartlagt. Vid alla vägar in i grönområdet förutom en sitter det skyltar med Gångväg (dvs olagligt för att cykla på). Den sista sitter det än kombinerad gång och cykel-vägs skylt. Så där är det lagligt att cykla in. Vet inte riktigt hur de tänkt där, funderat på att försöka hitta de som är ansvariga för skyltningen och fråga men inte orkat än.

Mjo, har kollat på den där. Finns ju olika alternativ på de flesta och där alternativet highway=path oftast verkar användas som bas för en del extra taggar som säger vad som får färdas där. I jämförelse är t.ex. highway=cycleway alternativet så att cykel är tyngsta fortskaffningsmedlet och sen kommer resten möjligtvis med som extra taggar (foot=yes etc). Rent språkligt så känns path i översättningen stig som en mindre väg oftast utan beläggning och oftast avsedd främst för fotgängare.

Cycleway får väl annars i de flesta fall foot=yes vid ruttning (förutom i Tyskland och därav också i JOSM) vilket väl även gäller i Sverige. Erkänner att jag inte grävt så djupt i lagboken men har för mig att det inte finns något som explicit förbjuder fotgängare från att gå på cykelväg. Det pratas även mest om GC-vägar i de texter jag sett. Skulle Sverige ha lite bättre ordning på reglerna gällande cykling så hade jag inte haft några problem med att sälla mig till det Tyska tillvägagångssättet att tagga, men då ny cykelvägar/GC-vägar behandlas så luddigt i lag och ordning så har jag i alla fall hållit mig till att tagga sådant där man får cykla med highway=cycleway och där cykling inte är tillåten highway=footway. Highway=path har hållits till stigar ute i skogen eller genvägar över gräsmattor och sånt.

Jo det finns det. Trafikförordningen 2kap 2§ “En trafikant skall följa anvisningar för trafiken som meddelas genom ett vägmärke, en vägmarkering, en trafiksignal eller ett sådant tecken av en vakt som avses i 5 kap. 2 § vägmärkesförordningen (2007:90). Om en anvisning innebär en avvikelse från en trafikregel gäller anvisningen framför regeln.
En anvisning genom fast sken i en trafiksignal gäller framför en anvisning om stopplikt eller väjningsplikt som meddelas genom ett vägmärke.
En särskild anvisning för cyklist, förare av moped klass II eller gående gäller för sådan trafikant framför andra anvisningar. Förordning (2007:101).”

Och Påbjuden cykelbana innebär att bara cykel och moped klass 2 får framföras där. Men som sagt, dessa har oftast en trottoar av olika slag som man skall gå på. (men om du i det fallet går på cykelbanan så är det faktiskt olagligt.)

Dock säger Trafikförordningen 7kap §1 “Gående skall vid färd på väg använda gångbanan eller vägrenen.
Om det inte finns någon gångbana eller vägren, skall gående använda cykelbanan eller körbanan. Detsamma gäller sådana trafikanter som avses i 1 kap. 4 § andra stycket om gångbanan är smal eller utrymmet på den är begränsat på annat sätt eller om det finns andra särskilda skäl för det.
Gående som använder vägrenen eller körbanan skall om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen. Den som åker rullskidor, rullskridskor eller liknande och som färdas med högre hastighet än gångfart skall dock färdas längst till höger om det är lämpligare.
De som går i grupp under uppsikt av en ledare eller i en procession skall om det är lämpligt använda vägrenen eller körbanans högra sida i färdriktningen. Om gruppen består av barn som går högst två i bredd, skall om möjligt gångbana, vägren eller cykelbana användas.” som kan tydas som att man får gå på cykelbana. Men det är lite fel för du får inte alltid göra det utan bara då inte trottoar eller gångbana existerar.

Så kontentan är att vid kartläggning så skall nog alltid det vara tillåtet med både gång och cykeltrafik (om du inte kartlägger trottoaren också då…) men det är inte alltid lagligt att gå på cykelbana.

Jag skulle kunna sträcka mig till att säga att då det är påbjuden cykelbana så skall det taggas highway=cykelway och foot=yes men om det är en kombination av flera typer (dvs gång och cykel tror inte det finns så några andra) så kommer anser jag att man skall använda highway=path foot=designated och cykel=designated segregated=yes/no och detta kommer jag använda. Men det borde inte spela någon roll får routingen är ju densamma ändå och mig veterligen så spelar det ingen roll på de olika renderare som finns. Vad gäller beläggning så sätter jag surface=ground eller surface=gravel eller liknande när det inte är någon fast beläggning på stigar. Men jag är villig att acceptera att en del vill tagga olika än mig. Så vi får nog komma äverens om att vi inte e helt överens :).

p.s. att använda en översättning path=stig känns fel om du inte gör det på cykelway=cykelväg också, och GC-vägar är inte en cykelväg utan gång och cykelväg (gång kommer till och med före cykel :wink: ).

Där ser man. Får kanske överväga att byta till det tillvägagångssättet i framtiden. :slight_smile:

OT: Jag tycker nog att det är Alleyway [Tag:service=alley] (dvs Gårdsgata) - dock renderas den ung. som Residential namnet till trots, i Potlatch ser det dock helt rätt ut (imho). Fast hur det ser ut är ju som sagt helt ointressant.

OffT: Angående cykelvägsdiskussionen tycker jag att http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Tag:highway%3Dcycleway svarar på en del. Speciellt längst ned, med bilderna. Däremot tycker jag att detta foot=designated/foot=yes är totalt %*+!¤ slöseri. Jag menar: Vart kan man inte gå? foot=no kan ju användas i de fall då det är olagligt/olämpligt. Annars kan man väl för tusan gå på Residential, Minor, Service, Car Parking… Jag menar vad är en highway=path, foot=no i verkligheten? (I motsats till highway=path, foot=designated/yes alltså) Artikeln Sidewalk säger dessutom “In most places in the current OSM database (June 2011) there is a general assumption that pedestrian access is possible for all roads other than motorways unless the foot=no tag is used to indicate that pedestrian access is prohibited. This tag does not however say anything about the existence or not of sidewalks and the practical options for pedestrians.”

Ska du vandra nere i de Afrikanska länderna och bara gå där foot=designated/foot=yes blir du kvar på flygplatsen.

Sen verkar highway=cycleway, foot=designated/yes eller allt som oftast foot=‘’ GRYMT vedertaget i OSM-Sverige (Finns en och en annan med bicycle=yes också, mycket underhållande)

Så mitt tips (vad det nu är värt) är:
Gångbana: highway=path eller footway (bicycle=no om det är förbjudet) - path i skogsmiljö, där din mamma inte cyklar. footway i stadsmiljö där cyklar inte funkar så bra (gränder, trånga strandpromenader, kullersten, samband med trappor, mindre parker mm)
Cykelväg/Breda “skogsstigar”: highway=cycleway. Underförstått med “gångbana”, annars foot=no. Kan med fördel användas med surface
Skoterled, och liknande undantag: highway=path, snowmobile=designated

Eller extremt kortfattat:
path: Naturlig stig, ej lämplig för cykel
footway: Ordnad gångbana, ej lämplig för cykel
cycleway: Allt annat, ej lämpligt för bilar.

Om man vill bry sig om GC-skyltar (vilket är ganska ointressant för cykelsemestrarn trots allt) kan man ju peta dit bicycle=designated vid GC-skylt

Men som sagt, Alleyway :slight_smile:

Alley är en tag jag ej uppmärksammat innan. Kan vara rätt i detta fallet. Dock vill jag säga att en gårdsgata (som det finns “gårdsgata-skyltar” för i Sverige) skulle jag hellre använda highway=pedestrian och har sett så göras i flera fall också.

Håller delvis med men inte totalt. yes kan jag acceptera skulle kunna ses som ett “default-värde” men designated är faktiskt ett bra sätt att visa att det finns en väg eller separat del av väg som är avsed för just gångtrafikanter där inte andra trafikanter bör/skall befinna sig. (behöver inte vara en trottoar utan kan även vara separat fält osv.).

Detta tror jag är för att det har varit övervägande cyklister som kartlagt, och jag kan säga (som en ytters sälla cyklist även om det händer) att det känns konstiogt att gång och cykelvägar skall definieras som cykelvägar. Jag tror personligen att detta är ett hinder får att få ut det till att få fler ickecyklande kartläggare (jag har iaf. haft det problemet en gång). Så även om det är “grymt” vedertaget kanske det är fel?

Och jag kör vidare som jag gör. Och service=alley kan vara rätt i detta fallet :wink: