Väg öppen endast vissa årstider?

Är det möjligt att mappa en väg så att den är åtkomlig för ruttning endast vissa tider på året?
Jag cyklar en del och vill åka fina grus- och gärdesvägar och det går bra innan bönderna släpper ut sina djur på bete.
I vissa fall kan det kännas fel att cykla igenom en hage även om allemansrätten gäller.
Framför allt om inhängnaden är nära själva gården.

Om vägen i verkligheten är skyltad som att den endast är tillgänglig en del av året kan du ange det med t.ex.

access:conditional=private @ (May 1-Aug 31)

(inget tillträde 1 maj-31 augusti).