Vad är nyttan med buss- och tåglinjer (relationer)?

I de flesta större städer i Sverige har ambitiösa personer någon gång, oftast för flera år sedan, lagt in buss- och tåglinjer. Eftersom linjerna oftast inte har underhållits, har de mer eller mindre stora fel. Linjer har tillkommit och försvunnit, ruttdragning ändrats, hållplatser tillkommit och försvunnit.

Den mest korrekta infon för busslinjer hittar man på hemsidor för den/de bussbolag som bedriver trafiken. Tidtabeller och linjer ändras hela tiden, vilket i de flesta fallen sällan eller aldrig återförs till osm.

Jag undrar:

  1. Varför läggs busslinjer och även tåglinjer in i osm, när de väldigt ofta med tiden blir inaktuella i något avseende?
  2. Är de bättre med felaktiga linjer, än inga linjer alls?
  3. Den som söker en buss- eller tågförbindelse, kommer den personen titta i osm i stället för på buss/tågbolaget hemsida?
  4. Om man ändrar på vägar, och orsakar fel på relation för buss/tåglinje, är man då moraliskt skyldig att “laga” relationen?

Om dessa relationer/linjer ska ha någon kvalité, måste man ständigt kontrollera och uppdatera dessa, vilket inte görs (jag har naturligtvis inte kunnat kontrollera alla sådana relationer, men jag vet hur det var/är i Västerås, Örebro, Eskilstuna och länslinjer i Västmanland och Örebro).

Jag personligen har med tiden lagt allt mindre tid på detta, det känns inte meningsfyllt, och jag anser därför att relationer för buss- och tåglinjer kan/ska raderas i Sverige.

2 Likes

Det med busslinjer har sin eget dynamik. Som Du själv skriver kockar i Sverige varje trafikbolag sin egen soppa.

I andra länder ser det annorlunda ut - här lägger trafikbolagen stora mördan på att infoga och uppdaterar infrastrukturen kring offentlig trafik och använder den informationen sedan själv i sin kommunikation med kunder. Då bli OSM plötsligt den mest pålitliga källa för trafikinformation och tillgänglighet av olika stationer.

Detta leda till att det finns en uppsjö av applikationer som utvaderar OSMs informationer kring busrouter och infrastrukturen.

Det bästa vore naturligtvis om även varan trafikbolag började att inser att det inte bo på olika öer - det finns ju t.ex. boende i Kalmar län som rör sig i Östergötland :slight_smile:

Men samtidigt lever OSM från att någon lägger till information som sedan hittar en användning. Otillräcklig information har nu två sidor: åt ena sidan kan den avskräcka användaren. Men åt andra sidan kan den hjälpa till att motivera folk att förbättra datakvaliteten.

Men frågan om vilken information du prioriterar är ju lite individuell. En rullstol buren person utan bil kommer säkert att bedömma OSM de fakto monopol för routningstjänster som viktigare än en kanotpaddlare…

Men just informationen kring offentlig trafik tillhör helt säkert den mest efterfrågade OSM data och resa du någon gång med tåg till utlandet kommer du säkert att uppskatta det olika OSM baserade tjänster som binder ihop det 8lika trafikbolag

Jag tror inte heller på att göra PT mapping i Norden som oftast har kvalitativa källor i egna appar och websidor för den sortens information.

Det räcker långt om OSM bara har hållplatserna. Så jag vill gärna peka på Samkörning med Trafiklab.se? - #2 by Wulfmorn och Bus stops in Norway [guide for understanding current data and reporting problems] - #9 by NKA

1 Like

Jag är nog också på det spåret att det kommer aldrig fungera i Sverige, det blir bara fel och inaktuella.

Dock kan jag nog tycka att man inte kan ta bort en rutt utan att veta att den är fel. Det känns som vandalism. Så lite jobb behöver nog läggas ner.

Hållplatser tycker jag kan få vara med i osm, så länge de finns kvar i verkligheten. Det är ju i linje med osm regeln att mappa det man kan se i verkligheten. Sedan kanske en del av dessa är en kvarleva från nedlagda busslinjer.

Jag håller inte alls med. Felaktiga data ska naturligtvis rättas, men annars tycker jag det ska vara kvar. Finns många platser där informationen är korrekt. Varför ska vi då ta bort dessa? Ska vi då också förbjuda att de läggs in på nytt (för det kommer folk göra).

När jag reser till andra länder och andra områden i Sverige använder jag ofta OSM för att få en indikation om vilka busslinjer som går i närheten och vilket trafikbolag man ska kontakta för att köpa biljett. Utan OSM hade det varit snårigt att hitta.

Vad jag kan bedöma görs rättning i ytterst liten grad. Jag hittar ständigt linjer som är många år gamla och är inaktuella på olika sätt. Och ingen(?) bryr sig.

Jag personligen känner ett visst ansvar för att rätta fel som jag själv skapar. Exempelvis adderar tillkommande nya vägsegment till och tar bort inaktuella segment från busslinjer-relationer. För att en busslinje ska var ok, ska man dock även ange korrekt placering av hållplatser, och det är inget jag lägger tid på. Om dessa linjer sedan stämmer med verkligheten vet inte jag. Hittills har jag inte hittat någon info från bussbolagen (i Västmanland, Örebro, Södermanland) där de visar exakt färdväg och exakt placering av hållplatser.

Åtminstone för Örebro länstrafik finns mycket detaljerade kartor.

Man behöver dock ange ett linjenummer för att en specifik busslinje ska plottas. Den visar till och med färdväg genom cirkulationsplatser, även om deras gps-spår inte snappar på (google)kartans vägar, men mer än tillräckligt bra för att man ska fatta vad som avses :slight_smile:

Huruvida deras sajt är licensierad på ett sätt som passar OSM har jag inte tagit reda på men finns gör den, och detaljerad är den.

Ok, jag kände inte till info om Örebro, något som jag har missat.

När jag reser till andra länder och andra områden i Sverige använder jag ofta OSM för att få en indikation om vilka busslinjer som går i närheten och vilket trafikbolag man ska kontakta för att köpa biljett. Utan OSM hade det varit snårigt att hitta.

Jag håller med om detta till viss del, men om 30% av linjerna som ligger inne är korret, och 70% är mer eller mindre fel, då är det omöjligt att veta vilka man kan lita på.

Egentligen skulle jag hellre jobba mot ett förslag som jag menar @Stereo hade där man lägger in linjerelationen på hållplatsen men inte på vägarna därimellan (om jag minns rätt). Det är mycket lättare att automatisera baserat på Trafiklabs data t.ex. Importera hållplatser varje vecka och slänga på linjerelationerna samtidigt i importen. Då är dom konstant uppdaterade.

Att lägga in linjerna på vägen behöver inte vara förbjudet men det kan vara nåt man rekommenderar att inte göra (eftersom man inte kan underhålla dom)

1 Like

Det finns ett förslag om uppdatering av transportschemat PTv2 på wiki: Proposed features/Refined Public Transport - OpenStreetMap Wiki

Mycket text, och jag greppar inte allt, men en av ändringar är:
Stops (platforms) are mandatory for a route relation, and segments are not.
Dvs. segment inte är nödvändigt. Utan det räcker att ha aktuella hållplatser. Om man slipper ange segment, skulle det underlätta mycket. Om man sedan kan autogenerera aktuella hållplatser och enkelt lägga in dessa i osm, finns det chans att busslinjerna i osm t.o.m. skulle kunna bli användbara! :grinning:

2 Likes

Men jag har sett att i Sverige så kan highway=bus_stop ligga både mitt på vägen och vid sidan av. Om man skulle göra en ombyggning så tror jag man måste göra några val. T.ex. behövs kanske inte public_transport=stop_position längre. Allt blir dubbelt upp.

Blir säkert många sura miner om man “rensar upp”.

Som jämförelse i Norge - där tog vi bara bort ALLT gammalt och all input kommer från importen. Det innebär att mycket manuellt arbete tas bort men att man i gengäld får kompletta data, vilket krävet att man har god översikt över kvaliteten på det som importeras - så att det nya är så pass mycket bättre att det överskuggar det dåliga med att bulldozra manuell mapping.

Nu måste det ju inte göras så i Sverige men jag skulle gissa att det är lättare. Då tar det 2 dagar istället för 2 år :slight_smile: förmodligen med samma resultat.

Väldigt imponerande att ni lyckade besluta om det. I Sverige finns det alltför många gamla uvar som vill att allt ska vara som förr. För det var bättre då! :grinning:

1 Like

Ja vi hade lite tur att det i stort sett bara va @Noen som hade gjort mycket jobb och han var ändå positiv till projektet.

Ingen kan - än med den bästa viljan i världen - underhålla alla busshållplatser. Sverige har ungefär lika många som Norge ~60.000 och jag anser att Sverige borde göra som i Norge och etablera kontakter med Samtrafiken för att göra korrigeringar upstream istället för downstream som nu.

Dock har Sverige ett försvårande element i det att Samtrafiken inte har samma mån av kontroll över sina hållplatser. Det ligger mycket mer makt hos trafikföretagen i Sverige (som äger Samtrafiken) och Sverige har inte kunnat inför samma standardiseringsreformer.

Jag tycker definitivt att busslinjer som information tillför något, men jag inser att många tycker att det är krångligt med dem. En import av busshållplatser ställer jag mig svagt positiv till, men i så fall måste man nog välja vilken taggning man ska följa, vilket hittills verkar ha varit ett lika stort problem som om utökad information som t.ex. själva linjerna ska finnas överhuvudtaget.

Jag har kartlagt stora delar av Östergötlands kollektivtrafik, och i Linköping är den komplett och uppdaterad så när som på ett par landsbygdslinjer. Givetvis har jag följt PTv2, men använt en konvention som använts i Sverige i väntan på att gamla PT-standarden ska fasas ut:

  • Den fysiska hållplatsen får public_transport=platform + highway=platform. Tanken är att highway=platform kan tas bort när PTv2 stöds fullt ut av tillräckligt många.
  • Platsen där bussen stannar får public_transport=stop_position + bus=yes (osv…) + highway=bus_stop (eller vad som nu är brukligt från det gamla sättet att tagga). Tids nog kan highway=bus_stop tas bort.

Således går det ganska enkelt att gå tillbaka till den gamla taggningen om det skulle behövas. Relationerna är enligt PTv2 också, med både hållplats, perrong och alla vägsegment. Många menar att vägsegmenten inte behöver ingå i relationen och att det går att härleda vägen utifrån enbart hållplatserna, men det stämmer inte alltid. Bussar tar inte alltid den kortaste eller mest optimala rutten mellan två hållplatser, vilket en ruttmotor lär välja. Tar man inte med rutten så riskerar man då att gå miste om information eller visa en felaktig rutt.

Jo, det blir dubbelt upp av allt, men det är väl så det är tänkt att vara, även om det kan tyckas vara lite överdetaljerat.

highway=bus_stop vid sidan av vägen (vid busshållplatsskylten)
public_transport=stop_position på själva vägen

https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Key:public_transport

Hur taggade ni i Norge är ni slängde ut alla gamla busshållplatser och importerade nya fräscha? Jag stödjer för övrigt helt och hållet ett sånt företag även i Sverige :slight_smile:

Vi har inte stop_point alls på bussar längre (bara på rälstrafik)

Men om vi gör som sagt ovanför med bussrelationer bara på hållplatserna så behövs ju inte stop_point oavsett.

Jag tycker nog att vägsegmenten också ska ingå i relationen, inte enbart hållplatserna.

Varför? Dels för att som @riiga säger:

Och dels för att… man kan aldrig veta i förväg vem som kommer att konsumera datat, och till vad de har tänkt använda det till. Snål-mappning (i det här fallet, relationer utan ways) bara för snål-mappandets skull kommer förr eller senare att hoppa upp och bita en i baken :grimacing: Lika bra att göra ordentligt från början :slight_smile:

2 Likes

Och var hittar man den infon? Bortsett från att något bussbolag faktiskt publicerar färdvägar.

Jag tycker inte vägsegmenten har någon betydelse. Som passagerare bryr man sig inte om vilken väg bussen tar. Bara den kommer fram dit jag förväntade att den skulle.

Jag ser det som stor förenkling om segmenten kan uteslutas, vilket förslaget på uppdatering av PTv2 föreslår (se länk tidigare den här tråden). Jag är övertygad om att det skulle underlätta en skriptgenerering väldigt mycket.

1 Like

Lite lokalkännedom tar en långt, det är så jag har kartlagt de flesta busslinjer.

2 Likes