Updaten bypass Kampen

Het gebied rondom de bypass bij Kampen is helemaal op de schop aan het gaan. Ik was al bezig om alles om te gooien, maar de achtergrond laag die ik gebruik is niet zo duidelijk, dus misschien dat iemand met lokale kennis aan de slag wil, voor ik zomaar de halve gemeente omzet naar andere landuses.

Hier is de achtergrond die ik heb klaargezet (datum opname 15-02-2017) (dit is trouwens het hele IJsselmeer mocht er verder nog iets zijn wat recent veranderd is). Bron is Copernicus Sentinel-2, zie https://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Ff5722/Using_Sentinel-2_imagery
JOSM WMTS:

https://api.mapbox.com/styles/v1/hindbaer/cizyj7s3n00dj2spf6ophxo40.html?title=true&access_token=pk.eyJ1IjoiaGluZGJhZXIiLCJhIjoiY2lqOGt4bG1wMDAweXR0a25vcGx4ZmUzNCJ9.R55CveYJBChT-Olntza9Mg#8.0/31.113485/120.426750/0

iD:

https://api.mapbox.com/styles/v1/hindbaer/cizyj7s3n00dj2spf6ophxo40/tiles/256/{z}/{x}/{y}?access_token=pk.eyJ1IjoiaGluZGJhZXIiLCJhIjoiY2lqOGt4bG1wMDAweXR0a25vcGx4ZmUzNCJ9.R55CveYJBChT-Olntza9Mg

Ter info:

pdf kaart ontwerpbesluit 2013

lijst met ontwerpen besluiten

http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/nl/

Contact met de gemeente:

Zelf hebben ze ook niet meer als een oudere topografische kaart en bestemmingsplan kaart met dijken, zoals die aangelegd worden.
De afspraak is dat de aannemers, na oplevering het gebied ingemeten op kaart beschikbaar stellen.
Ze zitten zelf ook te springen om de data voor invulling van de BGT.

In JOSM, kan je de laag ruimtelijk plannen er onder leggen.


wms:http://geodata.nationaalgeoregister.nl/digitaaltopografischbestand/wms?SERVICE=WMS&FORMAT=image/png&TRANSPARENT=TRUE&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&REQUEST=GetMap&LAYERS=vlakken,punten,lijnen&STYLES=&SRS={proj}&WIDTH={width}&HEIGHT={height}&BBOX={bbox}


code met enkele lagen uit de wms, bij alle lagen aan laad het zwaarder.

bestemming vlakken, kan nog van alles in zitten watertjes etc. zijn niet ingetekend, alleen bestemming wordt er mee aangeduid.
2016 en gegravene lijkt al af te wijken.