Update provincie

ik heb twee provincie updates staan, maar krijg de melding "Schaf continenten aan om de kaarten bij te werken ". De kaart van Nederland is zojuist bijgewerkt. Wat moet ik doen om de provincies bij te werken?

Misschien moet je even vertellen waar het over gaat, welk stukje software.
Verder is dit een forum voor mensen die aan Open Street Map werken en niet zozeer de gebruikers er van.
Maar je weet maar nooit, misschien kan iemand je helpen, maar dan is wel wat meer duidelijkheid nodig wat je probleem is.

Ah, ben inderdaad op de verkeerde site terechtgekomen. Het probleem is opgelost door de app te verwijderen en opnieuw te installeren.

Ik gok OsmAnd.

Denk het niet, in die app kan je geen continenten kopen :wink:

Dan weet ik het al: het is een raadsel.

Het was wel osmand, laatste versie iOS. En de melding was als hierboven, dus continent aanschaffen. Er zal wel ergens iets zijn blijven hangen.

Er is een Google Group over OsmAnd:

To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to osmand+unsubscribe@googlegroups.com.
To view this discussion on the web visit https://groups.google.com/d/msgid/osmand/ZmCuXNyNjwF/ub%2B3%40d820.dp100.com.

En een facebook groep