Uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Bij wegen in het landelijk grenzend aan een woonwijk staat vaak zo’n onderbord bij een C12 bord. Dit ivm met sluipverkeer vanuit woonwijk.

Uitgezonderd bestemmingsverkeer.

Nu kom ik op veel plaatsen tegen dat aan de ene kant van de weg dit bord en met onderbord.
Maar aan de andere kant niet.

Zo’n weg is getagd: motorcar=destination. motorcycle=destination.

Dit geld voor de hele weg ook van de zijde die open is.

Hoe tag je dit goed, zodat van anderzijde wel gewoon in gereden mag worden.!!!

Komt ook vaak voor dat een weg bestemmingsverkeer is, maar bij een t-splitsing je gewoon op deze weg kan komen. (Zijweg, is dan geen onderdeel van de sluiproute.)
Hoe kan routeert World Routable dan?
Gebruikt hij de weg, dan totaal niet.

Zou zonden zijn. Bij het toeritisch recreatief rijden. Dan hebben zulke wegen de voorkeur en niet de proviciale wegen, hoofdwegen van plaats a1 naar a2, a3.
Er word trouwens bij een vervoersplannen totaal geen rekening gehouden met deze vorm van recreatie. Er word teveel afgesloten. Een ongegwenst effect, maar ook ongewenst voor ander plaatsen.
Dit als gevolg van woonwijk uitbreidingen, minder afslagen beleid, geen/minder oversteken proviciale wegen, aanleg rondwegen.

Net zoals er bij de fiets, twee soorten van fietspaden zijn, doorgaand verkeer (paralel prov weg) en met een recreatief toeritisch karakter.
Zie je dat helemaal niet terug bij gemotoriseerd verkeer, raar.

Ik wil mijn vader en moeder, wel eens een rondje meenemen in de auto, en kom dit probleem regelmatig tegen, dat irriteerd mij.
Dat ik om moet rijden, wat toeritisch recreatief niet aantrekkelijk is. (rondweg)

Nu kwam ik ook plaatsen tegen met hetzelfde bord en uitgezondert ontheffinghouders.
Nu is deze weg ook als getagd=destination.

Dit verschilt nogal.

is dit dan goed
motor_vehicle:backward=destination
moped=yes
mofa=yes

gevolg van:

http://wiki.openstreetmap.org/wiki/NL:The_Netherlands_roads_tagging#Borden:_geslotenverklaringen
Tags wanneer het bord alleen bij 1 einde van de weg staat (het eindpunt van de OSM way)