Tuletõrjehüdrantide tüübitähised

Eestis kasutatakse tuletõrjehüdrantide tähistamisel (https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/0000/1335/0840/13351035.pdf#) ka tüübitähist. Olen ise kohanud peamiselt tähiseid E ja T aga küsimus on, et kuidas seda peaks tähistama. Olen ise seni kasutanud silti fire_hydrant:type ja pannud väärtuseks siis E või T, aga praegu järele mõeldes tundub, et see ei ole vist nagu õige. On kellelgi ettepanekuid, kuidas oleks õigem tüübitähist märkida?

Võtsin praegu tüübitähiste jaoks kasutusele sildi fire_hydrant:standard (väärtused siis E, M või T), et saaks asjadega edasi liikuda. Eks kui midagi paremat välja pakutakse saab need ümber muuta.

Ma arvan ka et fire_hydrant:standard oleks selleks parem valik, sest need E või T on mingid standardid. fire_hydrant:type oleks pigem tuletõrjehüdrandi üldine vorm / tüüp, kas näiteks see on maa-alune vms.

Tegelikult ma ei saa hästi ette kujutada mis on erinevus nende E ja T jne tüübide vahel, või millised nad välja näevad. Tundub et veel rohkem on olemas, neid ma leidsin veel, aga pilte ma kahjuks ei leidnud:

  • T - T-tüüp (Eesti standardile EVS 620-3 vastav tuletõrjehüdrant)

  • M - «Moskva» tüüp

  • V - «Leningradi ventiiliga» tüüp

  • K - «Leningradi kuuliga» tüüp

  • E - Euroopa standarditele vastav tuletõrjehüdrandi tüüp