Transport Públic

Per a qui no ho conegui, a la wiki, fem seguiment de la xarxa de transport públic que anem afegint/actualitzant a OSM:

Qualsevol dubte/comentari sobre edició de transport públic es pot tractar en aquest fil.

Hola @Carlos_Sánchez

PTNA va ser dissenyat originalment per crear taules com aquesta automàticament (cada nit). També es crea un TARGET (quins autobusos hi ha en realitat) i ACTUAL (quins autobusos estan mapejats a OSM). També es cerquen i emeten errors.

També és possible una anàlisi de les dades GTFS si les dades són correctes per a OSM en termes de llicència.

Configurar una anàlisi per a la vostra àrea és bastant ràpid.

(traduït amb https://translate.google.com de l’alemany al català)

1 Like