Track ook verhard?

In “NL.Kaarteigenschappen” van de Wiki lees ik bij “highway=track” dat het ONverharde wegen betreft.
Bij “tracktype=grade1” wordt gesproken over een “verharde weg, veelal asfalt, beton of zwaar verdicht materiaal”.
Mij lijkt dat het één het andere uitsluit.
Wie kan mij hier de weg wijzen?

Een highway=track mag inderdaad verhard zijn (tracktype1).
Tracks zijn meestal wegen in het buitengebied die niet in het beheer van een overheid zijn. Een boerenpad van betonplaten zou dus de genoemde tag-combinatie krijgen.

Ja, die regel is ooit eens zonder enige discussie door enkele Duitsers geïntroduceerd, die blijkbaar ergens een highway-classificatie misten, en er niks beters op vonden om track ook voor verharde wegen te hebben.

Ikzelf ben er erg consequent in: vanaf een weg verhard is, is die niet meer highway=track, en ga ook consequent alle verharde wegen die ik als track zie gemapt omtaggen naar bvb. unclassified.

Het énige verharde dat ik als track map is als je een weg hebt waarbij de wielsporen bvb. met beton verhard zijn, en daartussenin onverhard.

Eimai, wat mij betreft heeft de highway=track tag niks met het oppervlak van doen maar alleen met het gebruiksdoel net zoals dit voor de andere highway=* tags het geval is.

Een pad dat vanaf een boerenerf het weiland in leidt om zodoende de boer toegang tot zijn percelen te verschaffen lijkt me een track. Akkoord?

Dat dit pad bij de ene boer een grasbaan is, of half verhard (alleen de rijsporen) of een betonnen/asfalt oppervlak heeft doet wat mij betreft aan de track status niks af. Het zou nooit als unclassified getagd moeten worden puur alleen omdat het oppervlak verhard is. Toch?

Als beginnend mapper heb ik me bij mijn eerste schuchtere pogingen om iets toe te voegen aan OSM laten leiden door de Wiki waar je in NL.Kaarteigenschappen als omschrijving/definitie letterlijk vindt:

"Highway track. Veldwegen en boswegen. ONverharde wegen in landelijk of bosgebied. Gebruik ook waar mogelijk tracktype=*. "

Wat Lambertus nu schrijft wijkt daar toch sterk vanaf. Moet de Wiki-tekst wat dat betreft worden aangepast of staat het de mappers vrij om er een eigen interpretatie aan te geven?

Het enige verschil tussen Lambertus en wiki is ().
Wie wijzigt de wiki pagina in “(on)verharde veld- en bospaden”?

Problem solved.

Of highway=service ?

Dus een oprit heeft in veel gevallen het zelfde doel als een onverharde weg?

Dat tracktype=grade1 een verhard pad is heeft helemaal niets met Duitsers te maken. Die classering is al bedacht bij het “uitvinden” van de tracktype-tag door iemand aan de andere kant van de Noordzee.

Als je dat hier in het veenweide-gebied doet met de betonnen veepaden, dan is dat vandalisme en zal het acuut worden gerevert.

Cartinus, heb je over die opmerking nagedacht? Komt bij mij beetje dreigend over. Ik denk dat zolang er gemapt wordt, je te maken hebt met het verschijnsel dat 10 verschillende mappers, 1 en dezelfde weg op 11 manieren zullen classificeren.

Ik weet b.v. ook niet wat ik met zoiets aanmoet: http://www.openstreetmap.org/browse/way/53898797
Naar mijn mening netjes in kaart gebracht, geen bord woonerf te zien, alleen 30 km-zone. Toch vind iemand het nodig om te gaan omtaggen van residential naar living.
Hr/Mw Volleberg zal het naar beste weten hebben gedaan. Is echter geen vandalisme, maar verschil van inzicht.

@nilodo, dan schijf je hem toch een mail, beste manier om allemaal op een lijn te komen. nu blijft een een eenzijdige actie

de wegen hebben geen uiterlijk van livingstreet, parkeerplaasten, gescheiden troitoir
geen bord woonerf

dus residential

verwijzing naar ander soortegelijke delen in houten
verwijzing naar topics in dit forum

zag dat meneer een andere inslag heeft, update met arcgis. En sinds kort lid was.

Verschil van inzicht is hier niet eens relevant. Een living_street in Nederland en België is volgens de definitie een erf. Deze moet voorzien zijn van het juiste bord. Er geldt nooit een maxspeed=30 op een erf. Die combinatie is onmogelijk in de verkeerswet.

Hoe dan ook werd die tracktype quasi zonder enige discussie als goedgekeurd aanzien, ook al gooide die ineens de definitie van track (onverharde weg) overhoop.

En tot vandaag heb ik geen enkele reden gevonden waarom er per se een mogelijkheid moet zijn om verharde wegen ook als tracks toe te laten, en een hoop redenen waarom het absoluut geen goed idee is. Alle verharde wegen kunnen perfect met de andere tags worden opgevangen.

Wees gerust, ik ben al genoeg bezig langs mijn kant van de Belgisch-Nederlandse grens om me de consistentie van de tags van wegen in Nederland aan te trekken.