Μεθοδολογίες Σχεδιασμού Οδών

Εδώ προτείνω να αναπτύξουμε τις μεθοδολογίες σχεδιασμού που έχει αναπτύξει ο καθένας μας ατομικά, αφού δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέθοδος που συστήνεται απόλυτα από τους κανόνες της κοινότητας.
Ξεκινάω με την δική μου μεθοδολογία:
Σχεδιασμός οδών διπλής κατεύθυνσης με διαχωριστική νησίδα βάσει ίχνους GPX.
Πάμε στο imagery στο οποίο θέλουμε να κάνουμε την επεξεργασία.

  1. Γνωρίζοντας το σημείο σπί του οδοστρώματος στο οποίο έχουμε κάνει την καταγραφή (εγώ συνήθως στο πιο αριστερό σημείο της δεξιάς λωρίδας, όταν έχουμε 2 λωρίδες) σχεδιάζω ένα ρόμβο συμμετρικό ως προς το σημείο καταγραφής (εικόνα 01).2. Με δεξί κλικ μετατρέπουμε τον ρόμβο σε κύκλο (εικόνα 02, 03).3. Ρυθμίζουμε το imagery ώστε να συγκλίνει με το ίχνος μας (εικόνα 04, 05)


4. Δημιουργούμε αντίγραφα του κύκλου με τις διαστάσεις που ορίσαμε (εικόνα 06)


5. Επικολούμε τα αντιγραφα με τους κύκλους να εφάπτονται στη γραμμή του ίχνους! (εικόνα 07)

Με αυτή την μεθοδολογία τα 2 ρεύματα κυκλοφορίας έχουν πάντα σταθερή απόσταση μεταξύ τους και σίγουρα το αποτέλεσμα είναι πιο καλαίσθητο και πιο ακριβές από το γίνει ο σχεδιασμός με το μάτι, αφού το ίχνος GPX είναι ακριβής οδηγός σχεδιασμού!!!

1 Like

Όποιος χρησιμοποιεί σοβαρά εργαλεία όπως πχ το JOSM δεν χρειάζεται να καταφεύγει σε τέτοιες “τεχνικές” καθώς μπορεί να δημιουργήσει παράλληλα ways αυτόματα. :smiley:

Πάντως η ρύθμιση της απόκλισης (offset) του υπόβαθρου (imagery) είναι απαραίτητη πάντα, ασχέτως του editor που χρησιμοποιεί ο καθένας.

2 Likes

Αυτό είναι κάτι που στην εισαγωγή του OpenStreetMap, είτε στο iD είτε στο wiki, δεν αναφέρεται καθόλου ή δίνεται ελάχιστη σημασία, παρόλο που παντού στον κόσμο υπάρχει αυτό το πρόβλημα ιδίως από νέους χαρτογράφους. Συζητήθηκε πρόσφατα ανάλογο ζήτημα: Whole City is Shifted, what can i do?

Αυτό είναι κάτι που πρέπει να αλλάξει γενικά σαν εισαγωγή στο OpenStreetMap, ακριβώς για να ελαχιστοποιηθούν τέτοιες περιπτώσεις.
Πολλοί νέοι δεν συνηδειτοποιούν ότι γίνεται κάτι τέτοιο (μετατόπιση imagery), κυρίως γιατί δεν γνωρίζουν από imageries. Πού να σκεφτεί κανείς ότι η αεροφωτογραφία του ίδιου μέρους, από διάφορους δορυφόρους, θα έχει τόσες παραλλαγές, πέραν ανάλυσης και χρονικής περιόδου;

1 Like

Παράλληλα ways γίνονται και στο ID editor.
Αλλά με αυτή την διαδικασία δεν τηρούνται οι σωστές αποστάσεις οταν υπάρχουν πολλές καμπύλες - στροφές. Απαιτεί επέμβαση για σωστό αποτέλεσμα.