Σχεδιασμός των Αυτοκινητοδρόμων

Προς αυτόν πιου άλλαξε τη σχεδίαση του δρόμου (Α7), να ξέρει πως ο σχεδιασμός που έκανα έγινε με τεχνικά μέσα καταγραφής ίχνους GPS με σταθερή τοποθέτηση επι του οδοστρώματος κατα μήκος όλης της οδού. Η απεικόνιση πάνω στην οποία βασίστηκε δεν δείχνει πάντα τις σωστές διαστάσεις με αποτέλεσμα ενώ, υποτίθεται κατά μήκος η οδός έχει συγκεκριμένες διαστάσεις νησίδας και λωρίδων, η παρέμβαση του απομακρύνει τις αποστάσεις μεταξύ των 2 ρευμάτων κυκλοφορίας.
Οι αλλαγές που έκανες δείχνουν έλλειψη αντίληψης επί πολλών θεμάτων.


Αν έμπαινες στη διαδικασία να ρυθμίσεις την απόκλιση από το imagery βάσει τον δικό μου σχεδιασμό, θα έβλεπες την ακρίβεια του, αλλά είπαμε, έλλειψη υπόβαθρου.
Αποτέλεσμα των αλλαγών είναι να έχει μετακινηθεί ένα πλήθος αντικειμένων, όπως όρια ταχύτητας, τοποθεσίες σήμανσης κοκ. Γιατί δεν ρωτάτε ή έστω δεν διασταυρώνετε το σωστό των κινήσεων σας πριν τις κάνετε???
Για να δείτε το μέγεθος της επιπολαιότητας, δείτε τι κατάφερε στην απο κάτω εικόνα