Αποκατάσταση οδών στην Θεσσαλονίκη

Αποκαθίστονται στην προ μετρό εποχή οι δρόμοι στη Θεσσαλονίκη, όποιος γνωρίζει καλύτερα να αποκαταστήσει τις προσωρινές αλλαγές!