Μαζική αλλαγή σε κτήρια

*Έχω παρατηρήσει μαζική αλλαγή στις οροφές των κτηρίων, με το tag building = roof.
Σύμφωνα με τον ορισμό στα αγγλικά, αυτό το tag αντιπροσωπεύει το “A building open on at least two sides
Κοινώς είναι σκέπαστρο, όπως πχ στα πρατήρια καυσίμων και όχι στις κατοικίες.
*Προφανώς υπάρχει σύγχυση με το building:part=roof το οποίο δηλώνει μέρος του κτιρίου την οροφή!

Οι σωστές οδηγίες είναι εδώ!!!