Национален каталог за пространствени данни

Наскоро открих този сайт в който има доста полезна информация, която би била полезна за OSM. Някой запознат ли е с лиценза на тази информация, дали може да я използваме и доколко тя е актуална и точна?

Не е много ясно този “Национален каталог за пространствени данни” дали е споменатият в закона “Национален портал за пространствени данни”, но е твърде вероятно.
Неприятно впечатление прави липсата на български език на нещо кръстено “национален”.
Държавна агенция “Електронно управление” е на бюджетна издръжка, 1000 човека получават заплати, никой не е превел интерфейса.
Никой не е споменал нищо за лицензи.
При такава незаинтересованост не очаквайте чудеса откъм точност.

Според закона - Законът не засяга права на интелектуална собственост на лицата по чл. 4, ал. 1.
Според ДАЕУ - Всички граждани имат свободен и безплатен достъп до регистрите и базите данни, освен ако има ограничение, произтичащо от закон.