Пътища, освободени от винетки

Здравейте!

На заседание на Министерския съвет на 27.02.2020 се взе решение кои републикански пътища, част от мрежата, стопанисвана от АПИ, се освобождават от винетки за два града - София и Варна. Изброени са в Решение 127 на МС от 28.02.2020 “за промени на списъка на републиканците пътища, за които се събира такса за ползване на пътната инфраструктура - винетна такса”.

Маркирах пътните отсечки за Варна, ползвайки списъка. Използвах таг toll=no и toll:hgv=yes. Можете да ги видите със заявка в overpass turbo:


[out:json][timeout:25];
// gather results
(
  // query part for: “toll=no”
  node["toll"="no"]({{bbox}});
  way["toll"="no"]({{bbox}});
  relation["toll"="no"]({{bbox}});
);
// print results
out body;
>;
out skel qt;

За София иска ли някой да помага? :slight_smile:

Отделно, мисля, че ще е полезно да се добави информация за точно тези отбелязани пътища и в Wiki проекта. :roll_eyes:

Добре, но къде имаме в България път с toll=yes? Имам предвид, че само това няма как да сработи с навигация, при положение, че останалите пътища с винетки не са маркирани като платени. А и не съм сигурен годишни/месечни такси дали влизат в графата платен път. Държави с винетки не маркират по този начин.